Yayınlar ve Atıflar

1.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Yıldızer, AG., Bilgin, E., Korur, EN., Novak, D., Demirhan, G. The association of various social capital indicators and physical activity participation among Turkish adolescents, Journal of Sport and Health Science 7, 27–33, 2018.
 2. Uzunoz, F.S., & Demirhan, G. The Effect of Creative Drama on Critical Thinking in Preservice physical Education Teachers. Thinking Skills and Creativity, 24, 164–174 (2017).
 3. McBride, RE., Altunsöz, İH. Xiaoxia, S., Xiang, P. Demirhan, G. Self-Regulated Learning and Perceived Health Among University Students Participating in Physical Activity Classes. The Physical Educator, 73, 352-372 (2016).  
 4. Erturan İlker, G, Arslan, Y., Demirhan, G. A validity and reliability study of the motivated strategies for learning questionnaire. Educational Sciences: Theory &Practice, 14(3), 821-833 (2014).
 5. Demirhan, G., Bulca, Y., Saçlı, F., Kangalgil, M. Beden eğitimi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [H. U. Journal of Education], 29(2), 54-68 (2014).
 6. Kangalgil, M. ve Demirhan, G. “Beden Eğitimi Derslerinde Kullanılan Farklı Tür Dönütlerin Erişi ve Kalıcılığa Etkisi” . Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [H.U. Journal of Education] 44: 189-197 (2013).
 7. Aslan, Y., Erturan İ.G. & Demirhan, G. “The Impact of a Developed Measurement and Evaluation Development Program on Pre-service Physical Education Teachers’ Perceptions Related to Measurement and Evaluation”. Educational Sciences: Theory & Practice - 13(2) Spring, 1119-1124 (2013).
 8. İlker, G.E. & Demirhan, G. “The effects of different motivational climates on students’achievement goals, motivational strategies and attitudes toward physical education”. Educational Psychology: An International Journal of Experimental Educational Psychology, Vol. 33, No. 1, 59–74 (2013).
 9. Bulca Y., F. Saçlı, M. Kangalgil & G. Demirhan. “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Öğretmen Yetiştirme Programına İlişkin Görüşleri”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 37, Sayı 165, 81-92 (2012).
 10. Demirhan, G. & F. Konukman. “Selim Sırrı Tarcan: a Pioneer in the Development of Physical Education and Sports in Turkey”. Physical Culture and Sport. Studies and Research. DOI: 10.2478/v10141-012-0005-4. LIV, 41-48 (2012).
 11. Saçlı, F. & G. Demirhan. “Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük ve Rekreasyon Programlarındaki Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Karşılaştırılması”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 41. 372-385 (2011).
 12. İlker, G.E., Y. Arslan & G. Demirhan. “Validity and Reliability of Trichotomous Achievement Goal Scale”. Measurement in Physical Education and Exercise Science, 15(4), 1-13 (2011).
 13. İlker, G.E. & G. Demirhan. “Relationship between Turkish Students’ Achievement Goals and Motivational Strategies in Physical Education. Journal of Physical Education and Sport”, 11(3), 300-305 (2011).
 14. Hünük, D. & G. Demirhan. “Turkish adolescents' Attitude Toward Physical Education. Perceptual and Motor Skills. 111(2), 324-332 (2010).
 15. Ferman Konukman;Bülent Agbuğa:Şamil Erdoğan;Erdal Zorba;Giyasettin Demirhan;İlker Yılmaz, "Eacher-Coach Role Conflict İn School-Based Physical Education İn USA: A Literature Review And Suggestions For The Future", Biomedical Human Kinetics, 2, 19-24, (2010).
 16. Koca, C., M. Attencio. & G. Demirhan. “The Place and Meaning of the Field of PE in Turkish Young People Lives: A Study Using Bourdieus Conceptual Tools”, Sport, Education & Society. 14(1), 55-75 (2009).
 17. Aşçı. F.H., G. Demirhan ve C. Dinç. “Psychological Profile of Turkish Rock Climbers: An Examination of Climbing Experience and Route Difficulty”, Perceptual and Motor Skills. 104, 892-900 (2007).
 18. Aşçı. F. H., G. Demirhan, C. Koca & C. Dinç. “Precompetitive and Affective State of Climbers in Indoor Climbing Competition”, Perceptual and Motor Skills. 102, 395-404 (2006).
 19. Koca. C., F. H. Aşçı & G. Demirhan. “Attitudes Toward Physical Education and Class References of Turkish Adolescents in Terms of School Gender Composition”, Adolescence. 40 (158), 365-375 (2005).
 20. Demirhan. G., “Mountaineers' Risk Perception in Outdoor-Adventure Sports: A Study of Sex and Sports Experience”, Perception and Motor Skills. 100, 1155-1160 (2005).
 21. Demirhan. G. “Reasons Turkish Physcal Educators in Higher Education Select Their Profession”, Journal of the International Council for Health, Physical Education, Recreation, Sport and Dance, XLI (1), 25-28 (2005).
 22. Koca. C. & G. Demirhan, “An examination of High School Students’ Attitudes Toward Physical Education with Regard to Sex and Sport Participation”, Perception and Motor Skills. 98, 754-758 (2004).
 23. Çiçek. S. & G. Demirhan. “Validating Teacher Competicies for Turkish Physical Education Teachers: A National Study Using "Focus" Delphi Method”, International Journal of Physical Education, XXXVIII (1), 35-42 (2001).
 24. Demirhan. G., C. Açıkada & F. Altay. “Students Perceptions of Physical Education Teacher Qualities”, Journal of the International Council for Health, Physical Education, Recreation, Sport and Dance, XXXVII (3), 16-18 (2001).
 25. Demirhan. G. & C. Açıkada. “Comparison of Some Turkish and European Physical Education Teacher Training Institutions and Curriculum Programs”, Journal of International Council for Health, Physical Education, Recreation, Sport and Dance,XXXV (3), 47-52 (1999).

1.2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 1. Demirhan, G. (2018). How does Physical Activity affect Cognitive Functions, Academic Performance and Positive Attitude? 3rd FIEP ASIA CONFERENCE, 1-3 June, Kuala Lumpur, Malaysia.
 2. Demirhan, G. (2017). How Does Physical Activity Affect Cognitive Functions, Academic Performance and Positive Attitude? BRICS Inaugural Conference of Exercise and Sports Science (BRICSCESS), 29 November-2 December, Santos, Brazil.
 3. Yılmaz E. B, Bilgin E, Demirhan G. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi, 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi; 15-18 Kasım, Antalya, Türkiye.
 4. Yüksel, Y., Yıldırım, S., Bilgin, E. & Demirhan, G. (2017). Spor Bilimleri Araştırmalarındaki Eğilimler: Bir İçerik Analizi Çalışması. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 15-18 Kasım, Antalya.
 5. Yüksel, Y., Demirhan, G. & Seferoğlu, S.S., (2017). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretim Teknolojilerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Karabük Üniversitesi Örneği. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 15-18 Kasım, Antalya.
 6. Yıldırım, S., Yüksel, Y., Bilgin, E., Altay, F. & Demirhan, G. (2017). Beden eğitimi dersine yönelik tutum ölçeği: Geçerlik güvenirlik çalışması. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 15-18 Kasım, Antalya.
 7. Demirhan, G. (2017). Physical activity and mental functions of children and young people. Internaional Conference on Exercise, Sport & Health, 12-14 April, Tirana, Albenia.
 8. Demirhan, G. (2016). The Effect Of Physical Activity On Positive Attitude, Academic Achievement, And Cognitive Performance. The Internatıonal Conference On Sport Pedagogy, Health and Wellness [Theme] Pe Plus: Retooling Physical Education For Inclusion, Development, And Competitio. The Celebrıty Sports Plaza And The Unıversıty Of The Philippines, Diliman, Quezon City On November 18 To 20.
 9. Demirhan, G. (2016). Knowing What We Do Not Know! What is the Real Problem in Science and Sports? 14th International Sport Sciences Congress. 01st -04th November, 2016 Belek-Antalya-Turkey, 93.
 10. Akyar, ÖY. & Demirhan, G. (2016).  Aday Antrenörlerin ENACT Çevrimiçi Değerlendirme Aracı Kullanılarak Müzakere Tarzlarını İncelenmesi. (Examining Validation of ENACT On-Line Negotiation Styles Self Assessment Tool for Candidate Sport Coaches). 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (14th International Sport Sciences Congress), 01-04 Kasım 2016, Antalya.
 11. Bulca, Y. Bilgin, E., Altay F., Demirhan, G. Assesment of 7TH Grade Students’ Physical Activity by Means of a Pedometer, Global Forum 2016 for Physical Education Pedagogy: Technology, Networking and Best Practice in Physical Education and Health: Local to Global”   26-28 May, Ankara.
 12. Filiz, B. & Demirhan, G. (2016). Voleybolcu Öğrencilerin Akademik ve Spora Özgü Başarı Motivasyonu Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.  3rd International Eurasian Educational Research Congress, Oral Presentation. 31th May-3th June, Muğla.
 13. Filiz, B. & Demirhan, G. (2016).  Sorumluluk Davranışlarının Kazandırılmasında Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Modelinin Kullanılması: TVF Spor Lisesi Örneği. 14th International Sport Sciences Congress, Oral Presentation. 1st-4thNovember, Antalya.
 14. Bilgin, E. & Demirhan, G. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya.
 15. Yüksel, Y. & Demirhan, G. (2016). Voleybol Öğretiminde Web Sitesi ve Web Günlüğü Kullanımının Erişi ve İnternete Yönelik Tutuma Etkisi (The Effect of Using Web Sites and Web Blog on Achievement and the Attitude towards Internet in the Education for Volleyball). 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi (14th International Sport Sciences Congress), 01-04 Kasım 2016, Antalya.
 16. Yüksel, Y. & Demirhan, G. (2016). Beden Eğitimi Öğretmenleri ile Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi (Investigating Physical Education Teachers' and Preservice Teachers' Attitudes towards Teaching Profession). 14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 01-04 Kasım 2016, Antalya.
 17. Demirhan, G. Olympic & Sports values and their education. 34th World Congress of Sport Medicine, 29 September-02 October 2016, Ljubjana/Slovenia, 2016.
 18. Filiz, B. & Demirhan. G. Voleybolcu Öğrencilerin Akademik ve Spor Başarı Motivasyonu Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 3rd.  International Eurasian Educational Research Congress/ 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, EJER, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye, 31 Mayıs-03 Haziran (2016).
 19. Demirhan, G. How does physical activity affect academic performance and positive attitude? 13th International Scientific Conference on Transformation Processes in sport, 31st March-2nd April 2016, Podgorica, Montenegro.
 20. Demirhan, G.  G. The Effect  of Physical Activity on Positive Attitude, Academic Achievement and Cognitive Performance. Asian Council of Exercise and Sports Science (ACESS) are together holding the 7thAsia Pacific Conference on Exercise and Sports Science 2015 (APCESS 2015), 14-16 October, Manaw Rachna University, New Delhi, India.
 21. Demirhan, G. The New PE Curriculum in Turkey: Context of Society with the Culture of Movement and Health. 4th International Conference of Physical Education and Sports Science-Indonesia (ICPESS 2015), Jakarta, Indonesia.
 22. Özüdoğru, S.M. & G. Demirhan. Examine of Philosophical Physical Education Teachers on Physical Education. FSFV Conference, Belgrade, Serbia, 2014.
 23. Saçlı, F., Demirhan, G. The Effect of Creative Drama Education on Critical Thinking Skills and Dispositions in Preservice Physical Education Teachers. AIESEP World Congress 2014. 10-13 February, Auckland, New Zealand, 2014.
 24. Demirhan, G. Positive Attitudes of The Students Are Important for Active Participation in Physical Education: Why? The 6th Asian Pacific Conference on Exercise & Sports Science (APCESS 2013) Sports Pedagogy Symposium. 2-4 November, Tapiei, Taiwan, 2013.
 25. Saçlı, F. & G. Demirhan. The effcet of creative drama education on critical thinking skills and dispositions of teachers in preservice physical education, European Conference on Educational Research, 9-13 September, İstanbul, Turkey, 2013.
 26. Ron E. McBride, I.H. Altunsöz, G. Demirhan, X. Su. Self-regulated learning and perceived health among Turkish student participating in university physical activity classes. AIESEP 2013 International Conference, 4-7 July 2013, Warsaw, Poland, 2013.
 27. Ron E. McBride, I.H. Altunsöz, G. Demirhan, X. Su. Validation of two psychometric instruments for research on self-regulated learning and achievement goals in Turkish Physical Education. AIESEP 2013 International Conference, 4-7 July 2013, Warsaw, Poland, 2013.
 28. Demirhan, G. What are we in training learning physical education teacher? 12. International Sport Sciences Congress, December 12-14, Denizli, Turkey.
 29. Yüksel, Y., Demirhan, G. (2012). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının İnternete Yönelik Tutumlarının ve Web Günlüğü Kullanımlarının İncelenmesi (The Examining of Physical Education Teacher Candidates’ Internet Attitudes and Blog Use). 12th International Sport Sciences Congress, 12- 14 December, Denizli, Turkey.
 30. Saçlı, F., G. Demirhan & McBride RE. “Preservice physical education teachers’critical thinking in creative drama”. European Conference on Educational Research. 18-21 September, Cadiz, Spain, 2012.
 31. Demirhan, G. “The role of teacher as a researcher in raising moving children”. The 1st ınternational KSEPE Seminar: Developing Healthy Children Through Elementary PE: Trends and Issues in Sport Sciences. August 25, Seoul National University of Education, The Korean Society of Elementary Physical Education, South Korea, 2012.
 32. Demirhan, G. “The state of attitudes towards physical education in terms age, gender and participation in sport”. 24. International Sport Sciences Congress. August 21-23, Mokpo national University, Mokpo, South Korea, 2012.
 33. Demirhan, G. & F. Konukman. “Development of physical education and physical education teacher education in Turkey”. ISHPES XIII Congress, July 9-13, Rio De Jenerio, Brazil (2012).
 34. Bulca, Y. & G. Demirhan. “Physical educators’ technology competencies and usage”. Global Forum For Physical Education Pedagogy, May 9-11, Velen, Germany, (2012).
 35. Demirhan, G. “Use of Information Technology in Physical Education”. The 5th Asia-Pacific Conference on Exercise and Sport Science. November 1-4, Shanghai, China, 2011.
 36. İlker, A.G.E. & G. Demirhan. “Relationship Between Achievement Goals And Motivated Strategies In Turkish High School Student”. Uluslararası Yüksek Öğretimde Beden Eğitimi Derneği Dünya Kongresi (AIESEP), Limerick, İrlanda, 2011.
 37. İlker, A.G.E. & G. Demirhan. „The Effects of Physical Education Lessons Conducted According to Different Motivational Climates on Students’ Achievement Goals, Motivational Strategies and Attitudes Toward Physical Education”. Uluslararası Yüksek Öğretimde Beden Eğitimi Derneği Dünya Kongresi (AIESEP), A Coruna, İspanya, 2010.
 38. Saçlı, F., Y. Bulca, M. Kangalgil & G. Demirhan. “Physical Education (PE) Teachers’ Opinions of PE Teacher Personal Qualities”, World Forum on Physical Education, 2nd Ibero American Summit on Physical Education and School Sports, First Symposium on Physical Activity and Ouality Life, July 8-10, Havana, Cuba, 2010.
 39. Demirhan, G., Y. Bulca, F. Saçlı & M. Kangalgil. “The Opinions of Physical Education Teachers About the Curriculum for PETE and Problems Faced by Teachers in Practice and Suggested Solutions”, World Forum on Physical Education, 2nd Ibero American Summit on Physical Education and School Sports, First Symposium on Physical Activity and Ouality Life, July 8-10, Havana, Cuba, 2010.
 40. Demirhan, G. “Physical education teacher as a learner in a changing world”, ECSS 15th Annual Congress, 23-26 June, Antalya, Turkey, 2010.
 41. Erturan, A.G. & G. Demirhan. “Examining motivational climate variable vith regard to motivational strategies in physical education setting with Turkish high school students”, Fourth International Conference on Self-Determination Theory, May 13-16, Ghent University, Belgium, 2010.
 42. Demirhan, G. “Proposal for innovative strategies for teaching health and physical education, Innovative approaches in the preparation of health and physical education”, Global Forum for Physical Education Pedagogoy, May 13-14, Grundy center, Iowa, USA, 2010.
 43. Erturan, A.G. & G. Demirhan. “Relationship between Turkish students' achievement goals and persistence/effort”, 11th International Conference of Sport Kinetics, 25-27 September, Thessaloniki, Greece, 2010.
 44. Erturan, A.G. & G. Demirhan. “Relationship between Turkish students' perceived motivational climate and attitudes towards PE”, 11th International Conference of Sport Kinetics, 25-27 September, Thessaloniki, Greece, 2009.
 45. Saçli, F., Y. Arslan, G. Erturan & G. Demirhan. “The comparison of pre-service teachers' critical thinking skills”, 5th FIEP European Congress, 23-26 September, Nis, Serbia, 2009.
 46. Demirhan, G. & F. Saçlı. “The comparison of physical education teachers' selfefficacy beliefs”, 5th FIEP European Congress, 23-26 September, Nis, Serbia, 2009.
 47. Demirhan, G., Y. Bulca & F. Saçlı. “Physical education teachers' opinions of physical education program”, 5th FIEP European Congress, 23-26 September, Nis, Serbia,2009.
 48. Demirhan, G. Aşçı, FH., Kangalgil, M. & O. Saraçbaşı. “Perception of Risk and Attractiveness of Outdoor-Adventure Sports With regard to Gender”, The 12th World Congress of Sport Psychology, 17-21 June, Marrakesh, Morocco, 2009.
 49. Kangalgil, M. & G. Demirhan. “The Effects Of Different Types Feedback In Iucces In Physical Education Lessons”, FIEP World Congress, Vierumaki, Finland, 2008.
 50. Saçlı, F., M. Kangalgil & G. Demirhan. A Determination and Comparasion of Critical Thinking Levels of Students In Physical Education Teacher Trainin Program. FIEP World Congress, Vierumaki, Finland, 2008.
 51. Saçlı, F. & G. Demirhan, “A Determination and Comparison of Critical Thinking Levels of Students in Physical Education and Classroom Teacher-Training Programs”, International Association of Physical Education in Higher Education (AIESEP) World Congress, Sapporo, Japan, 2008.
 52. Saçlı, F. & G. Demirhan, “Student's Perspectives About Misbehaviors in Physical Education Classes and Teachers' Methods of Managing Such Behaviors”, International Association of Physical Education in Higher Education (AIESEP) World Congress, Sapporo, Japan, 2008.
 53. Saçlı F. & G. Demirhan, “A Determination and Comparison of Critical Thinking Levels of Students in the Physical Education and Sport Teacher-Training Program”, 4th FIEP European Congress Physical Education and Sport, Bratislava, Slovakia, 2007.
 54. Demirhan, G., Y. Bulca, F. Saçlı, M. Kangalgil & F. Altay, “Self-Efficacy Belief Scale of Physical Education Teachers”, 4th FIEP European Congress Physical Education and Sport, Bratislava, Slovakia, 2007.
 55. Demirhan, G., Y. Bulca, B. B. Güven & M. Kangalgil, “The Opinions of Students and Physical Education Teachers Regarding Which Activities Should be Included in Physical Education Curricula”, 9th International Conference on Education, Athens, Greece, 2007.
 56. Hünük, D. & G. Demirhan, “Comparison of Middle School Students' Attitudes Toward Physical Education with Regard to Grade, Student's Gender, Teacher's Gender, and Sport Participation”, the 11th Annual Congress of the European College of Sport Science (ECSS), Lausanne, Switzerland, 2006
 57. Koca, C. & G. Demirhan, “The Place of Sport and Physical Activity in Turkish Young People's Lives and Their Positions within the Field of School PE”, International Association of Physical Education in Higher Education (AIESEP) World Congress, Jyvaskyla, Finland, 2006.
 58. Koca, C., N. Bulgu & G. Demirhan, “Girls' PE Participation in Turkey: The Dynamic Relational Analysis of Gender and Social Class”, International Association of Physical Education and Sport for Girls & Women, IAPESGW Congress, Alberta, Canada, 2005.
 59. Demirhan, G., Y. Bulca & B. Güven, “Comparison of Teacher and School Director Opinions about the Deficiencies and Problems in Physical Education Lessons”, European College of Sport Science 10th Anniversary Congress, Belgrade, Serbia, 2005.
 60. Demirhan, G., Y. Bulca, B. Güven, M. Kangalgil, C. Koca, D. Hünük & C. Açıkada, “Comparison of Teacher and Student Opinions About Teacher Qualities”, European College of Sport Science 10th Anniversary Congress, Belgrade, Serbia, 2005.
 61. Koca, C., G. Demirhan & N. Bulgu, “Turkish Young People's Perceptions of School PE and Physical Activity: A Student Using Bourdieu's Conceptual Tools”, European College of Sport Science 10th Anniversary Congress, Belgrade, Serbia, 2005.
 62. Raifoğlu, B., G. Demirhan & Y. Bulca, “Comparasion of Orthopedic Disabilities, Hearig Disabilities and Blindness Disabilities Students' Attitudes Toward Physical Education Lesson”, The 46th ICHPER-SD Anniversary Congress, İstanbul 2005.
 63. Bostancı, H, G. Demirhan & Y. Bulca, “Comparasion of Primary School Student's Attitude Toward Physical Education Lesson”, The 46th ICHPER-SD Anniversary Congress, İstanbul, Turkey, 2005.
 64. Topçu, Ş., F. Altay & G. Demirhan, “The 8th Grade Primary School Students' Point of Views the Physical Education and Sport Lesson' Teaching Curriculum”, The 46th ICHPER-SD Anniversary Congress, İstanbul, Turkey, 2005.
 65. Demirhan. G., “Physical Education: Is it Necessity or Is it Tradition?”, The 10th ICHPER-SD Europe Congress & The TSSA 8th International Sports Science Congress, Antalya, Turkey, 2004.
 66. Kangalgil, M., D. Hünük & G. Demirhan, “Attitude of Students, who Are Engaged in Sports and who are not, Towards Physical Education and Sports”, The 10th ICHPERSD Europe Congress & The TSSA 8th International Sports Science Congress, Antalya,
 67. Turkey, 2004. Dinç, S.C., C. Koca, G. Demirhan & H. Aşçı, “An Investigation of Risk Perception and Risk Views of Male and Female University Students Before and After Participating the Outdoor Activities Experience”, The 10th ICHPER-SD Europe Congress & The TSSA 8th International Sports Science Congress, Antalya, Turkey, 2004.
 68. Dursun, Z. & G. Demirhan, “Effect of Physical Education Program on Motor Skill Performance of Six Years Old Preschool Children”, The 10th ICHPER-SD Europe Congress & The TSSA 8th International Sports Science Congress, Antalya, Turkey, 2004.
 69. Güven, B. & G. Demirhan, “Physical Education Teacher's Opinions about the Teacher Behavior Dimension of Classroom Management”, The 10th ICHPER-SD Europe Congress & The TSSA 8th International Sports Science Congress, Antalya, Turkey, 2004.
 70. Koca, C. & G. Demirhan, “Gender Interaction in Coed Physical Education with Quantitive and Qualitive Approach: A Case Study”, The 10th ICHPER-SD Europe Congress & The TSSA 8th International Sports Science Congress, Antalya, Turkey, 2004.
 71. Demirhan, G., C. Açıkada, H. Coşkun, F. Altay, R. Şahin, A. Güvenç & A. Aslan, “Evaluation of Primary And Secondary Schools Physical Education Programs”, 9th Annual Congress European College of Sport Science, Clermond-Ferrand, France, 2004.
 72. Altay, F., B. Mucur, S. Uludağ & G. Demirhan, “The Use of Teaching Technology by the Physical Education Teachers in the Primary Schools in Ankara”, The 10th ICHPER-SD Europe Congress & The TSSA 8th International Sports Science Congress, Antalya, Turkey, 2004.
 73. Taşkıran, E., F. Altay & G. Demirhan, “The Effects of the Coding of Numeric-Verbal Expressions and Meaningful Verbal Expressions into Memory on the Learning of the Complex Arm Movements”, The 10th ICHPER-SD Europe Congress & The TSSA 8th International Sports Science Congress, Antalya, 2004.
 74. Koca, C. & G. Demirhan, “Preliminary Analysis of Middle and High School Students' Experiences in Mixed-Sex Physical Education Classes with Body and Gender Concerns”, 8th Annual Congress of the European College of Sport Science, Salzburg, 2003.
 75. Bayar, P., Z. Koruç & G. Demirhan, “Performance Profile of Turkish Throwers”, 10th World Congress Sport Psychology, Proceedings, Skiathos Hellas: Christrdoulidi Publications,Vol. 2, 112-113, 2001.
 76. Demirhan, G., Z. Koruç & N. Bulgu, “Distance Education in Sport”, Türkiye First International Distance Education Symposium, 88-98, Ankara, Turkey, 1996.

1.3. Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 1. Bulca, Y. & Demirhan, G. (2017). “Best practices of evaluation on elementary school students’ learning the concepts of movement and sports through drawing technique.” Physical Education in Primary School: Researches, Best Practices, Situation. (Eds. Dario Colella, Branislav Antala, Simona Epifani). FIEP & Pensa Multimedia, 213-222.
 2. Özbey, S. & Demirhan, G. (2017). “History of Baketball in Turkey.” Basketball in Europe. (Eds. Branislav Antala, Petar D. Pavlovic, Nenad Zivanovic, Kristina M. Pantelic Babic). FIEP Europe Historyof Physical Education and Sport Section, 157-177.
 3. Konukman, F. & Demirhan, G. (2016). “History of Football in Turkey.” Football in Europe. (Eds. Petar D. Pavlovic, Nenad Zivanovic, Branislav Antala, Kristina M. Pantelic Babic). FIEP Europe– HistoryofPhysical Education andSport Section, 114-124.
 4. Demirhan, G.  & Konukman, F. (2015). “History of Physical Education in Turkey”. History of Europe. Liposovic: University of Pristina, Faculty of Sport and Physical Education, FIEP Europe, 121-132.
 5. Demirhan, G. & F. Saclı. (2014). Physical Education in Turkey in the Context of Society With the Culture of Movement, Physical Education and Health, Global Perspectives and Best Practice (Ed. Ming-Kai Chin & Christopher R. Edginton). IL: Sagamore Publishing, 491-502. 2014.
 6. İnce, M.L. & G. Demirhan. (2011). “Integration of Health Active Living Perpective in a Skill Oriented Physical Education Curriculum: A Report from Turkey, Healthy Active Life Style and Physical Education” (Eds. Jela Labudova, Branislav Antala). Slovakia: END, s.r.o. Topolciank.
 7. Demirhan, G., Y. Bulca, B. Guven & Kangalgil, M. (2007). The Opinions of Students and Physical Education Teachers about which Activities should be Included in the Physical Education Curricula, The Teacher and the Teaching Profession: Current Research and International Issues (Ed. Marina-Stefania Giannakaki). Athens-Greece: ATIER, 171-178.

1.4. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Uzunöz, FS., İlker, GE, Arslan, Y.  Demirhan, G. (2018). The effect of dıfferent teachıng styles on crıtıcal thınkıng and achıevement goals of prospectıve teachers. Spormetre, 17(2),80-95.
 2. Filiz, B. ve Demirhan, G. (2018). Akademik ve spor başarı motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Spormetre, 17(2),138-152.
 3. Filiz, B. ve Demirhan, G. (2018). Development and examination of personal and social responsibility behaviors scale. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 9(1);1-16.
 4. Filiz, B. ve Demirhan, G. (2017). Antrenörlük davranışı değerlendirme ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması. Spormetre, 15/1, 1-10.
 5. Kelgökmen, AH., Uzunöz, FS. ve Demirhan, G. (2016). Beden Eğitimi öğretmenlerinin tükenmişlik düzeylerinin saptanması ve karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24, 3, 1503-1516.
 6. Filiz, B. ve Demirhan, G. (2016).  Gençlik deneyimleri ölçeği (GDÖ) 3.1’in Türkçeye uyarlama çalışması. Ankara Üniv Spor Bil Fak, (14)1, 75-91.
 7. Filiz, B. ve Demirhan, G. (2015). Bireysel ve sosyal sorumluluk ölçeğinin (BSS-Ö) Türk diline uyarlanma çalışması. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 26(2), 51-64.
 8. Demirhan, G., Aşçı, F.H. Kangalgil, M., Saraçbaşı, O. (2014). Perception of risk and attractiveness of extreme sports among Turkish university students. Hacettepe Journal of Sport Sciences, 25(1), 11-22.
 9. Arslan, Y., F. Saçlı ve G. Demirhan. Beden eğitimi öğretmenlerinin derste karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışlara karşı kullandıkları yöntemlere ilişkin öğrenci görüşleri. Spor Bilimleri Dergisi. 22(4),165-174 (2011).
 10. Edginton, R.E., M.K. Chin, ve G. Demirhan. Beden eğitimi ve sağlık: Yeni bir küresel görüş birliği. Spor Bilimleri Dergisi, 21(3) 122-128 (2010).
 11. Erturan AG., Y. Arslan, ve G. Demirhan. Üçlü motivasyon ölçeginin ortaögretim ögrencileri için geçerlik ve güvenirlik çalismasi. Spor Bilimleri Dergisi, 20(1) 6-15 (2009).
 12. Kangalgil, M. ve G. Demirhan. Beden egitimi ve spor etkinliklerinde dönüt kullanimi. Spor Bilimleri Dergisi, 20(1) 24-37 (2009).
 13. Demirhan, G., Y. Bulca, F. Altay, R. Şahin, A. Güvenç, A. Aslan, B. Güven, M. Kangalgil, D. Hünük, C. Koca, ve C. Açıkada. Beden egitimi ögretim programlari ve programlarin yürütülmesine iliskin paydas görüslerinin karsilastirilmasi. Spor Bilimleri Dergisi, 19(3), 157-180 (2008).
 14. Saçlı, F. ve G. Demirhan. Beden egitimi ve spor ögretmenligi programinda ögrenim gören ögrencilerin elestirel düsünme düzeylerinin saptanmasi ve karsilastirilmasi. Spor Bilimleri Dergisi, 1(2), 92-110 (2008).
 15. Güven, B. ve G. Demirhan. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminin Öğretmen Davranışı Boyutuna İlişkin Görüşleri. Spor Bilimleri Dergisi. 17 (4) 158-172 (2006).
 16. Kangalgil. M., D. Hünük ve G. Demirhan, “İlköğretim, Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması, Spor Bilimleri Dergisi, 17 (2) 48-57 (2006).
 17. Koca. C. ve G. Demirhan, “Beden Eğitimi ve Spor Alanında Toplumsal Cinsiyetin Yeniden Üretimi, Spor Bilimleri Dergisi, 16 (4), 200-228 (2005).
 18. Demirhan. G., “Beden Eğitimi; Bir Gelenek mi, Gereksinim mi?, Spor Bilimleri Dergisi, XVI (1), 39-49 (2005).
 19. Demirhan. G., B. Güven ve C. Açıkada. “Spor Dallarına İlişkin Riskin Algılanması, Spor Bilimleri Dergisi, XV (2), 65-74 (2004).
 20. Demircan. D. ve G. Demirhan, “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Karşılaştırılması, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, IX, (1), 3-14 (2004).
 21. Mutlu. Ş., G. Demirhan ve R. Şahin, “Hentbolde Sıçrayarak Atış Tekniğinin Öğretiminde Görsel Dönüt ve Materyal Kullanımının Erişiye Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 100-106 (2004).
 22. Koca. C., B. Güven, N. Bulgu ve G. Demirhan, “İlköğretim Sekizinci Sınıf Kız ve Erkek Öğrencilerin Beden Eğitimi Ders Ortamındaki Beden Yaşantıları, Spor Bilimleri Dergisi, XIV, (4), 162-174 (2003).
 23. Hünük. D. ve G. Demirhan, “İlköğretim Sekizinci Sınıf, Lise Birinci Sınıf ve Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumlarının Karşılaştırılması, Spor Bilimleri Dergisi, XIV, (4),175-184 (2003).
 24. Demirhan. G., “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Felsefi Görüşleri, Spor Bilimleri Dergisi, XIV (2), 38-66 (2003).
 25. Demirhan. G., “Kültür, Eğitim, Felsefe ve Spor Eğitimi İlişkisi, Spor Bilimleri Dergisi, XIV (2), 92-103 (2003).
 26. Demirhan. G., “Dağ Sporlarına İlişkin Riskin Algılanması, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, VIII (3), 3-10 (2003).
 27. Demirhan. G., “Dünyada Beden Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme, Çağdaş Eğitim, 300, 13-22 (2003).
 28. Demirhan. G., “Doğa Sporlarına İlişkin Riskin Algılanması, Spor Bilimleri Dergisi, 14 (1), 1-13 (2003).
 29. Demirhan. G., “Eğitimde Aşamalı Sınıflamalar ve Spor Eğitimi, Spor Bilimleri Dergisi, XIII (2), 38-63 (2002).
 30. Demirhan. G. “Beden Eğitimi Öğretmeni Olmak, Çağdaş Eğitim, 27 (288), 7-13 (2002).
 31. Gelbal. S. ve G. Demirhan, “Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu'na Girişte Yapılan Sınavların Geçerlik Çalışması, Spor Bilimleri Dergisi, 13
 32. (1), 3-15 (2002).Demirhan. G., H. Coşkun ve F. Altay, “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Niteliklerine İlişkin Görüşler”, Eğitim ve Bilim, 27 (123), 35-41 (2002).
 33. Şişko. M. ve G. Demirhan, “İlköğretim Okulları, Liselerde Öğrenim Gören Kız ve Erkek Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 205-210 (2002).
 34. Kaya. Ö. M., G. Demirhan ve Z. Dursun, “Cimnastikte Öne Salto Becerisinin Öğretiminde Sözel ve Görsel Dönütlerin Başarıya Etkisi, Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, VII, 2, 31-40 (2002).
 35. Demirhan. G., “Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Birinci Basamak Sınavına Katılan Adayların Nitelikleri ile Sınava ve Spora İlişkin Bazı Görüşleri”, Performans, 7, 1-2, 43-56 (2001).
 36. Demirhan. G. ve F. Altay, “Lise Birinci Sınıfların Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutumları Ölçeği II”, Spor Bilimleri Dergisi, 10 (2), 9-20 (2001).
 37. Demirhan. G., “Spor Okulları Öğretmen Davranışlarını Gözleme Formu, Spor Bilimleri Dergisi, 9 (4), 16-32 (1998).
 38. Demirhan. G. ve F. Altay, “Stajın Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Stajyer Öğrencilerinin Öğretmenliğe İlişkin Tutumlarına Etkisi, Çağdaş Eğitim, 23 (244), 42-46 (1998).
 39. Demirhan. G., “Beden Eğitimi ve Sporda Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri ve Felsefe, Spor Bilimleri Dergisi, 8 (1), 4-16 (1997).
 40. Demirhan. G. ve C. Açıkada, “Türkiye ve Avrupa Ülkelerinde Beden Eğitimi Öğretmeni Yetiştiren Bazı Yükseköğretim Kurumlarının Öğrenci, Öğretim Elemanı ve Dersler Boyutuyla Karşılaştırılması, Spor Bilimleri Dergisi, 8 (2), 4-25 (1997).
 41. Demirhan. G., “Planlı Döneme Geçişten Bugüne Yükseköğretimin Politik Görünümü, Öğretmen Dünyası, 17 (202),18-21 (1996).
 42. Demirhan. G., “İlköğretim Okulları, Lise ve Dengi Okullar Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programlarının Herkes İçin Yaşamboyu Spor Açısından İncelenmesi, Çağdaş Eğitim, 21 (226), 21-23 (1996).
 43. Demirhan. G., “Spor Eğitiminin Bireyin Gelişimindeki Yeri, Çalışma Ortamı. 22, 40-43 (1995).
 44. Demirhan. G., “Yükseköğretim Politikalarına Etki Eden Ekonomik Faktörlerdeki Değişmeler (1961-1989), Çağdaş Eğitim, 19 (195), 41-45 (1994).
 45. Demirhan. G. ve T. Bağırgan, “Bilişsel Alan Öğrenmelerinin Devinişsel Alan Erişisine Etkisi, Spor Bilimleri Dergisi, 4 (4), 17-31 (1993).
 46. Demirhan. G., “Lise ve Dengi Okullar Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programının Program Geliştirme İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi, Spor Bilimleri Dergisi, 3, 3, 36-46 (1992).
 47. Demirhan. G. “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin Yükseköğretim Politikalarını Etkileyen Toplumsal Faktörlerdeki Değişmeler (1961-1989), abece, 72, 2-5 (1992).

1.5. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Demirhan, G. (2016). Spor Bilimci gözüyle nefret suçları. II. Uluslararası Nefret Suçları Sempozyumu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 21-22 Mart, Çanakkale.  
 2. Demirhan, G. (2016). Fiziksel hareketin zihinsel işlevlere etkisi. İkinci Beyin Gelişimi Sempozyumu, Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği, 19-20 Mart, Ankara.
 3. Demirhan, G.  Hareket kültürü ve spor. 15. Okul ve Eğitim Sempozyumu, Türkiye Özel Okullar Birliği, 28-30 Ocak 2016, Antalya.
 4. Demirhan, G. (2013). Beden eğitimi ve spor öğretmeni olmak! Sekizinci Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Mersin Üniversitesi, 25-27 Nisan, Mersin, 2013.
 5. Demirhan G. (2012). Araştıran beden eğitimi ögretmeni. II. Uluslararası Beden Egitimi ve Sporda Sosyal Alanlar  Kongresi. Gazi Üniversitesi Beden Egitimi ve Spor Yüksekokulu, 31 Mayıs -2 Haziran, Ankara.
 6. Yüksel, Y., Demirhan, G., Çelenk, B. (2012). Web ve Blog destekli voleybol egitimi alan beden eğitimi öğretmeni adaylarının internet öz-yeterliklerinin karsılastırılması (Hacettepe Üniversitesi Örnegi). 5. Uluslararası Spor Bilimleri Ögrenci Kongresi,10-12 Mayıs, Mugla, Türkiye.
 7. Saçlı, F., _lker, GE., Arslan, Y., Demirhan, G. (2010). Farklı öğretim yöntemlerinin aday ögretmenlerin eleştirel düsünme becerileri, elestirel düsünme egilimleri ve basarı hedefleri üzerine etkisi. Onbirinci Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya 10-12 Kasım.
 8. lker GE., Demirhan, G. (2010). Motivasyonel iklimin basarı hedefleri ve beden egitimine iliskin tutum üzerine etkisi. Onbirinci Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya 10-12 Kasım.
 9. Demirhan, G. (2010). Beden egitimi ögretiminde degisik bakıs açıları. Onbirinci Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya 10-12 Kasım.
 10. Koca, C., Y. Aslan, ve G. Demirhan. “Beden Eğitimi ve Spor Alanındakı Ölçme ve Değerlendirme Araştırmalarının Analizi”. Beden Eğitimi ve Sporda Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu II, Hacettepe Üniversitesi, Ankara 30-31 Ocak, 2009.
 11. Erturan A.G. ve G. Demirhan. “Taktik Oyun Yaklaşımi Modelinin İlköğretim 5 ve 6. Sınıf Düzeylerinde Uygulanması”. Onuncu Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 23-25 Ekim, Bolu, 2008.
 12. Kelgökmen, A.H., F. Sacli ve G. Demirhan. “İlköğretim Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Saptanması ve Karşılaştırılması”. 5. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenligi Sempozyumu, 2-3 Kasim, Adana, 2007.
 13. Koca, H., M. Kangalgil, ve G. Demirhan. “Ankara ili Sincan İlçesi Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin ve Görev yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri”. Beşinci Beden Egitimi ve Spor Öğretmenligi Sempozyumu, 2-3 Kasim, Adana, 2007.
 14. Koyun, C., M. Kangalgil, G. Demirhan. Ankara İli Merkez İlcelerindeki İlköğretim Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Saptanması ve Karşılaştırılması”. Beşinci Beden Egitimi ve Spor Ögretmenligi Sempozyumu, 2-3 Kasım, Adana, 2007.
 15. Demirhan. G., “ERASMUS Programlarının Türk Spor Bilimlerine Katkısı, Uluslararası AB Bologna Sürecinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Çanakkale, 2007.
 16. Demirhan, G., F. Saçlı, C. Cengiz, ve Ş. Çiçek, “Türkiye'de Beden Eğitimi Öğretmeni Eğitiminde Yapılan Araştırmaların İncelenmesi”, Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu. 63-92. Ankara, 2007.
 17.  Kelgökmen, A. H., F. Saçlı ve G. Demirhan, “İlkoğretim Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin Saptanması ve Karşılaştırılması”, 5. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, Adana, 2007.
 18. Koca, H., M. Kangalgil ve G. Demirhan, “Ankara İli Sincan İlçesi Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin ve Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Dersinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri”, 5. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, Adana, 2007.
 19. Koyun, C., M. Kangalgil ve G. Demirhan, “Ankara İli Merkez İlçelerindeki İlköğretim Okullarında Görev Yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Doyum Düzeylerinin Saptanması ve Karşılaştırılması”, 5. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Sempozyumu, Adana 2007.
 20. Demirhan. G., “Doğa Sporlarında Risk ve Güvenlik”, III. Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu.Ankara, 2005.
 21. Aşçı, F. H, G. Demirhan, ve C. Dinç, “Tırmanışçıların Heyecan Arama, Fiziksel Benlik Algısı Düzeyleri ve Güdüsel Yönelimleri”, III. Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu. Ankara, 2005.
 22. Koca, C., G. Demirhan, F. H., Aşçı ve C. Dinç, “Doğa Yaşantısının Üniversite Öğrencilerine Katkılarının İncelenmesi”, III. Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu. Ankara, 2005.
 23. Demirhan. G., “Okul Spor Eğitimine Güncel Bakış”, Spor Eğitiminin ve Performansının Felsefi Temelleri Sempozyumu. 47-51. Manisa, 2005.
 24. Demirhan, G., H. Coşkun, F. Altay, R. Şahin, A. Güvenç, A. Aslan ve C. Açıkada, “Farklı Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Beden Eğitimi Derslerinde Kullanım Düzeylerine İlişkin Görüşler”, 3. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Olimpik Eğitim ve Spor Kültürü Sempozyumu. 108-115. Uludağ, 2003.
 25. Demirhan, G., H. Coşkun, F. Altay, R. Şahin, A. Güvenç, A. Aslan ve C. Açıkada, “Beden Eğitimi Derslerinin İşlenmesinde Ortaya Çıkan Sorunlar”, 3. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Olimpik Eğitim ve Spor Kültürü Sempozyumu. 216-222. Uludağ, 2003.
 26. Demirhan, G., H. Coşkun, F. Altay, R. Şahin, A. Güvenç, A. Aslan ve C. Açıkada. “İlköğretim Okulları Lise ve Dengi Okullar Beden Eğitimi Dersi Amaçlarına Ulaşılma Düzeyine İlişkin Görüşler. 3. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Olimpik Eğitim ve Spor Kültürü Sempozyumu. 66-75. Uludağ, 2003.
 27. Koca, C., B. Güven, N. Bulgu ve G. Demirhan, “Kız ve Erkek Öğrencilerin Beden Eğitimi Ders Ortamındaki Beden Yaşantıları: İlköğretim 8. Sınıf Öğrencileri Üzerinde Yapılan Bir Önçalışma”, 3. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Olimpik Eğitim ve Spor Kültürü Sempozyumu.124-128. Uludağ, 2003.
 28. Tekiner, T., F. Altay ve G. Demirhan, “Müzik Eğitimi Dersinde Verilen Ritm Eğitiminin, Ritm Becerilerinin Öğrenimi Üzerine Etkisi”, Yedinci Uluslararası Spor Bilimleri Kongre Bildirileri Kitabı. 102. Antalya, 2002.
 29. Güven, B., G. Demirhan ve F. Coşkun, “Basketbolda Turnike Atışının Öğretiminde Pekiştireç Kullanımının Erişiye Etkisi”, II. Ulusal Beden Eğitimi Öğretmenliği Sempozyumu. 332-342. Bursa 2001.
 30. Demirhan, G. ve C. Açıkada, “Doğa Sporlarına İlişkin Riskin Algılanması”, II. Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu. 41. Ankara, 2002.
 31. Demirhan. G., “Çağdaş Beden Eğitimi Ögretmeni”, Yedinci Uluslararası Spor Bilimleri Kongre Bildirileri Kitabı. 88-93.Antalya, 2002.
 32. Demirhan. G., “Öğrenci Merkezli Hareket ve Spor Eğitimi Uygulamaları“, Yedinci Uluslararası Spor Bilimleri Kongre Bildirileri Kitabı. 75-79. Antalya, 2002.
 33. Demirhan. G., “Spor Eğitiminde Yöntem, Strateji, Teknik Kavram ve Uygulamaları“, Yedinci Uluslararası Spor Bilimleri Kongre Bildirileri Kitabı. 80-87. Antalya, 2002.
 34. Onyedioğlu, A., G. Demirhan, Z. Dursun ve F. Altay, “Müzik Eğitimi Dersinde Yapılan Ritm Eğitiminin, Beden Eğitimi Dersinde Yapılan Ritmle Hareket Eğitimi Üzerine Etkisi”, II. Ulusal Beden Eğitimi Öğretmenliği Sempozyumu. 149-160. Bursa, 2001.
 35. Karakaya, V., G. Demirhan, Z. Dursun ve F. Altay, “Cimnastikte Çember Becerisinin Öğretiminde Komut ve Alıştırma Yöntemlerinin Erişiye Etkisi”, II. Ulusal Beden Eğitimi Öğretmenliği Sempozyumu. 322-331. Bursa, 2001.
 36. Demirhan. G., “Dünyada Beden Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme“, II. Ulusal Beden Eğitimi Öğretmenliği Sempozyumu. 20-42. Bursa, 2001.
 37. Kagan, S., Z. Koruç ve G. Demirhan, “Tırmanışçılarda Farklı Değişikliklere Bağlı Olarak Kaygı Düzeylerinin Değişimi“, II. Uluslararası Spor Psikolojisi Sempozyumu.12. İzmir, 2001.
 38. Demirhan, G., H. Coşkun ve F. Altay, “Öğretmen, Öğretim Elemanı ve Stajyer Öğrenciler İle 12-14 Yaş Grubu Öğrencilerin Beden Eğitimi Öğretmen Niteliklerine İlişkin Görüşleri“, 6.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 176-177. Ankara, 2000.
 39. Demirhan, G., H. Çamur, R. Şahin, “İlköğretim Okullarındaki Beden Eğitimi Derslerinin İşlenmesinde Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Müfettiş Görüşleri“, 6. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 321-322. Ankara, 2000.
 40. Demirhan. G., “Türkiye'de Beden Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme ve 1998 Yılında Uygulamaya Başlayan YÖK Programının İncelenmesi“, I. Ulusal Beden Eğitimi Öğretmenliği Sempozyumu.13-18. Bursa, 1999.
 41. Demirhan. G., “Çocuk-Spor-Sağlık ve Eğitim“, XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi. Çocuklarımız İçin Parlak Gelecekler Kongre Kitabı. Türk Pediatri Kurumu. 307-313. Ankara, 1999.
 42. Demirhan. G., “Spor Okulları Öğretmen Davranışlarını Gözleme Formu“, 5. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. Ankara, 1998.
 43. Demirhan. G., “Önderlik, Güvenlik ve Çevre Koruma Bütünlüğü İçinde Doğa Sporları Eğitimi“, Birinci Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu. Ankara, 1998.
 44. Konukman, F. ve G. Demirhan, “Spor Pedagojisinde Araştırma Yöntemlerinin Gelişimine Kavramsal ve Uygulamalı Bir Bakış“, 5. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 262-263. Ankara, 1998.
 45. Gelbal, S. ve G. Demirhan, “Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu’na Girişte Yapılan Sınavların Geçerlik Çalısması“. 5. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 208-209. Ankara, 1998.
 46. Demirhan. G., “Türkiye’de Spor Eğitiminin Gelişimi“, 5. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi 168-169. Ankara, 1998.
 47. Demirhan. G., “Spor Okulları Öğretmen Davranışlarını Gözleme Formu“, 5. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi. 67-68. Ankara, 1998.
 48. Demirhan, G., C. Dinç, M. Çilli, U. Erdener, “Temel Dağcılık Düğümlerinin Öğretiminde Komut ve Alıştırma Yöntemlerinin Başarıya Etkisi“, III. Dağcılık Sempozyumu. Ankara, 1998.
 49. Demirhan. G., “Türkiye’de Dağcılık Örgütlenmesi Çerçevesinde Eğitim Kalitesi ve Birlik“, III. Dağcılık Sempozyumu. Ankara, 1998.
 50. Demirhan. G., “Selim Sırrı Tarcan'ın Örgün ve Yaygın Eğitim Alanlarında Beden Eğitimine Katkıları“, Selim Sırrı Tarcan'ı Anma Toplantısı. Ankara, 1997.
 51. Demirhan, G. ve F. Altay, “Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği“, 4. Spor Bilimleri Kongresi. Ankara, 1996.
 52. Demirhan, G., C. Açıkada ve F. Altay, “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Niteliklerinin Öğrenci Gözüyle Değerlendirilmesi“, 4. Spor Bilimleri Kongresi. Ankara, 1996.
 53. Demirhan. G., “Dağcılık Eğitim Programı Tasarısı“, Dağcılık ve Kış Sporları Sempozyumu. 50-63. Ankara, 1995.
 54. Ergen, E., C. Açıkada, H. Turnagöl, T. Hazır, S. Arıtan ve G. Demirhan, “Elit Boksör, Güreşçi ve Tekvandocularda Düşük ve Yüksek Sıkletlerde Vücut Yağ Oranlarının Karşılaştırılması“, Spor ve Tıp, 2, 4-5, 41-42, 1994.
 55. Yanpar, T. ve G. Demirhan, “İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersinde İlçemizi Tanıyalım Ünitesinin Hedef ve Davranışlarını Kazandırmada Planlı Eğitimin Etkililiği“, 1. Eğitim Bilimleri Kongresi. 873-882. Adana, 1994.
 56. Demirhan. G., “Spor Eğitiminde Doğa Sporlarının Gerekliliği“, Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor II.Ulusal Sempozyumu. Ankara, 1994.
 57. Demirhan. G., “Günlük Dersin İşleniş Aşamaları ve Öğretmen Davranışları“, Spor Bilimleri 2.Ulusal Kongresi. 362-366. Ankara, 1992.
 58. Demirhan. G., “Dağcılık Eğitim Programı Tasarısının Etkililiği: Uygulama ve Değerlendirme“, Spor Bilimleri 2.Ulusal Kongresi. 333-336. Ankara, 1992.

1.6 Türkçe Kitaplar ve Kitap Bölümleri

 1. Koca, C., Arslan, Y., Demirhan, G. Beden Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Konusunda Yapılan Bilimsel Araştırmaların İncelenmesi. Ölçme ve Değerlendirme (Editörler: G. Demirhan, ML İnce, C. Koca, S. Kirazcı) . Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi, 105-135, 2010.
 2. Demirhan, G., Saçlı, F., Cengiz, C. ve Çiçek, Ş. Türkiye'de Beden Eğitimi Öğretmeni Eğitiminde Yapılan Araştırmaların İncelenmesi. Öğretim Modelleri ve Güncel Araştırmalar (Editörler: G. Demirhan, ML İnce, C. Koca, S. Kirazcı) . Ankara: Spor Yayınevi ve Kitabevi, 116-174, 2010.
 3. Demirhan, G. “Becerilerin Öğretimi”. Eğitimde İlke ve Yöntemler (Editör: M. Bilen). Ankara: Betik Kitap, 2010.
 4. Demirhan, G. Öğretim Yaklaşım, Model ve Yöntemleri. İlköğretim Beden Eğitimi Dersi (1-8. Siniflar) Öğretmen Kılavuz Kitabı (C. Temel, P. Avsar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 57-79, 2008.
 5. Demirhan, G. Niçin Plan Yapmalıyız? İlköğretim Beden Eğitimi Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretmen Kılavuz Kitabı (C. Temel, P. Avsar). Ankara: Milli Egitim Bakanligi, 80-81, 2008.
 6. Demirhan, G. Türkiye'de Beden Eğitiminin Gelişimi. İlkögretim Beden Eğitimi Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretmen Kilavuz Kitabı (C. Temel, P. Avsar). Ankara: Milli Eğitim Bakanliği, 249-251, 2008.
 7. Demirhan, G., F. Saçlı, C. Cengiz, ve Ş. Çiçek. Türkiye'de Beden Eğitimi Öğretmeni Eğitiminde Yapılan Araştırmaların İncelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu (13-14 Ocak, Ankara) Kitabı. Ankara: Spor Egitimi Grubu, 63-92, 2007.
 8. Demirhan, G., Ş. Çiçek, M. L. İnce, C. Temel, P. Avşar, B. Karaağaç, A. Irmak, S. Yalçın, T. Yıldırım, K. Taşdemir, M. Ay, İ. Karakaya, P. Buldur, Z. Aydın ve N. Ö. Ünal, İlköğretim Beden Eğitimi Ders  Öğretim Programı (1-8. Sınıflar). Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü, Ankara, 2007.
 9. Demirhan. G., Spor Eğitiminin Temelleri. Bağırgan Yayımevi, Ankara, 2006.
 10. Demirhan, G., R. Şahin, F. Altay, Z. Dursun, A. Aşçı, B. Çelenk, A. Özkara ve F. Coşkun, İlköğretimde Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Modül 11. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü, Ankara, 1999.
 11. Demirhan. G., Dağcılıkta Arama ve Kurtarma. Çevre Koruma Araştırma ve Doğa Sporları Derneği Yayını, Ankara. 1993

1.7. Doğa Sporlarına İlişkin Güncel Yazılar

 1. Demirhan, G. (2013). Yirmi Yıl Sonra Agrı Dagı… Ödülü Sabalan, Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (http://www.zirvedagcilik.net/yazarlarimiz-profdrgiyasettin-demirhanc-92_96.html).
 2. Demirhan, G. (2011). Büyük Demirkazık Kuzey Duvarı Tırmanıs Güncesi, Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (http://www.zirvedagcilik.net/yazarlarimizprofdrgiyasettin-demirhan-c-92_96.html).
 3. Demirhan, G. (2010). Güzelliğe ve Kirliliğe Tanıklıkla Kaçkar Dağına Tırmanmak, Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (http://www.zirvedagcilik.net/yazarlarimizprofdrgiyasettin-demirhan-c-92_96.html).
 4. Demirhan, G. (2010). Tırmanışa Bakış… Dağdaki davranışımız, Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (http://www.zirvedagcilik.net/yazarlarimiz-profdrgiyasettin-demirhan-c-92_96.html).
 5. Demirhan, G. (2009). Arama ve Kurtarma Etkinliklerinde Oluşan Stres ve Stresle başa Çıkma, Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (http://www.zirvedagcilik.net/yazarlarimizprofdrgiyasettin-demirhan-c-92_96.html).
 6. Demirhan, G. (2009). Doğa’da Kayıp Kişi davranışları, Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (http://www.zirvedagcilik.net/yazarlarimiz-profdrgiyasettin-demirhan-c-92_96.html).
 7. Demirhan, G. (2009). Yaşam Kaynağını Keyif ve Tatmin Alanına Dönüştürürken Alınan Risk, Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (http://www.zirvedagcilik.net/yazarlarimizprofdrgiyasettin-demirhan-c-92_96.html).
 8. Demirhan, G., “Türkiye Dağcılığının Sorunları Üzerine Bazı Düşünceler”, Çarsak ODTÜ DKSK Bülteni, 1, 2, 8-9, 1992.
 9. Demirhan, G., “Dağcılıkta Spor-Turizm-Çevre İlişkisi”, Anatolia, 3, 33-34, 25-29, 1992.
 10. Demirhan, G., “Dağcılık Eğitimi Üzerine”, Dağ ve İnsan, 2, 4, 6-8, 1991.
 11. Demirhan, G., “Dağ Kazaları Hakkında”, Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu Bülteni, 2, 2, 26-27, 1991.
 12. Demirhan, G., “Dağcılığın Tarihçesi”, Bilkent Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu Bülteni, 1, 1, 8-9, 1990.
 13. Demirhan, G., “Doğa Turizmi ve Düşündürdükleri”, Anatolia, 1, 8-9, 35-37, 1990.

2. Projeler

 1. Demirhan, G. (Proje Yürütücüsü), Bulca, Y., Altay, F. ve Kangalgil, M. Eğitim Teknolojisi ve Material Destekli Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenli Yetiştirme. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi. Proje No: 06A407001, 2011.
 2. Demirhan, G. (Proje Yürütücüsü). Y. Bulca, F. Altay, C. Koca, AG. Erturan, F. Saçlı ve Y. Arslan. Spor Pedagojisi Bilimsel Bilgi Paylaşım Çalıştayı. TÜBİTAK, Spor Eğitimi Araştırma Grubu Adına, 2010.
 3. Bulgu, N., G. Demirhan, ve F. Akcan. Yaşam Tarzı Sporlarında Alt Kültürel Kimliğin İnşası: Türkiye’de Dağcılık Örneği. TÜBİTAK, Proje NO: 108K598. 2010.
 4. Saçlı, F., Erturan, A.G., Arslan, Y., Altun, A., Yılmaz Soylu, M., Demirhan, G.,Kaliforniya Eleştirel Düşünme Becerileri Testi KEDBT-Form 2000, http: // www. insightassessment. com/Translations%20CCTST.html, 2009.ISBN: 1-0891557-42-4. ,
  2009
 5. Demirhan, G. (Proje Yürütücüsü). Beşinci Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu Toplantı Desteği. TÜBİTAK, Doğa Sporları ve Kayak Grubu Adına, 2009.
 6. Demirhan, G. (Proje Yürütücüsü). Beden Eğitimi ve Sporda Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu II Toplantı Desteği. TÜBİTAK. Spor Egitimi Grubu Adına, 2009.
 7. Demirhan, G., F. Saçlı, ve M. Kangalgil. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük ve Rekreasyon Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Saptanması ve Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Arastırmalar Birimi. Proje No: 07D01407001, 2008.
 8. Demirhan, G. (Proje Yürütücüsü). Dördüncü Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu Toplantı Desteği. TÜBİTAK. Doga Sporlari ve Kayak Grubu Adına, 2007.
 9. Demirhan, G. (Proje Yürütücüsü). Beden Eğitimi ve Sporda Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu I Toplantı Desteği. TÜBİTAK. Spor Egitimi Grubu Adına, 2007.
 10. Demirhan, G., Ş. Çiçek, M.L. İnce, C. Temel, P. Avşar, B. Karaağaç, A. Irmak, S. Yalçın, T. Yıldırım, K. Taşdemir, M. Ay, İ. Karakaya, P. Buldur, Z. Aydın ve N.Ö. Ünal. İlköğretim Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı (1-8. Sınıflar), Ankara Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğü, 2006.
 11. Demirhan, G. (Proje Yürütücüsü). Üçüncü Doğa Sporları ve Bilim Sempozyumu (Toplantı Desteği). TÜBİTAK. Doğa Sporları ve Kayak Grubu Adına, 2005.
 12. Demirhan, G., C. Açıkada, H. Coşkun, F. Altay, R. Sahin, A. Güvenç ve A. Aslan. İlköğretim Okulları, Lise ve Dengi Okullar Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi. 00 01 407 001, 2002.
 13. Kuru, C., H. Gökmen, R. Varol, K. Tamer, G. Doğu, C. Açıkada, F. Tuncel, A. Yetim, S. Saraçoglu, G. Demirhan, H. Sunay, S. Dikmen, N. Başer, S. Çiçek, H. Terzioğlu, H. Altınok, A. Cılga ve Y. Günes. Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumları Beden
  Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Eğitim Programı, Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, 1997.
 14. Aksungur, S., A.Cılga, G. Demirhan, G. Emirler, Y. Gürpınar, S. Özdemir, Y. Sunay, H.Sunay, M. Şahin ve I. Yıldıran, Formatör Beden Eğitimi Öğretmenleri Kurs Programı, Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Ders İçi ve Ders Dışı Çalışma Rehberi. Ankara: M.E.B. Okuliçi Beden Eğitimi Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı, 287-316, 1997.
 15. Cılga, A., Ş. Çiçek, G. Demirhan, I. Güntürkün, S. Karaküçük, N. Sariyer, H. Sunay, R. Şahin ve I.Yedibela, Sınıf Öğretmenlerine Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Formasyonu Kazandırma Eğitim Programı, I. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığı, 1997.
 16. Cılga, A., Ş. Çiçek, G. Demirhan, I. Güntürkün, S. Karaküçük, N. Sariyer, H. Sunay, R. Şahin ve I.Yedibela, Sınıf Öğretmenlerine Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Formasyonu Kazandırma Eğitim Programı, II. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Daire Başkanlığı, 1997.
 17. Demirhan, G., S. Çamlıgüney, M. Yıldırım, S. Kayhan ve Ö. Akçam, Dağcılık Eğitim Programı, Ankara: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 1994.

3. Belgeseller

 • Futbolun Hakimleri Hakemler, TRT1, Yapımcı: Mehmet Gökağaç, Danışman: Gıyasettin Demirhan.
 • Spor Eğitimi Modeli İle Futbol Eğitimi, Demirhan, G., İnce, ML., Bulca, Y. Türkiye Futbol Federasyonu, 2011.
Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi
06800 Beytepe / Ankara 
Tel: +90 312 297 68 90 Faks: +90 312 299 21 67