DERSLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail Serkan YILMAZ

Bu sayfa En iyi 1024*768 çözünürlükte görünür

 

 

 

 

 

Verilen Lisans Dersleri:

 

 

 

 

 

Güz Dönemi

 

Dersin Kodu

Şube

Dersin Adı

T

P

K

 

FEN 121

01/02

Fizik I

2

2

3

 

FBÖ 121

01/02

Fizik I

4

0

4

 

FBÖ 123

01/02/03/04

Genel Fizik Lab I

0

2

1

 

FBÖ 247

02

Fizik I

4

0

4

 

FBÖ 371

01

Kavram Yanılgıları

2

0

2

 

FBÖ 411

01/02

Fen Bil. Özel Konular I

3

0

3

 

FBÖ 451

01

Fen Bil. Kav. Yanılgıları

3

0

3

 

BTE 199

01/02

Bilişim Teknolojileri

3

0

3

 

 

 

 

 

 

 

Bahar Dönemi

 

Dersin Kodu

Şube

Dersin Adı

T

P

K

 

FEN 122

01/02

Fizik II

2

2

3

 

FBÖ 122

01/02

G. Fizik II

4

0

4

 

FBÖ 124

01/02/03/04

Genel Fizik Lab II

0

2

1

 

FBÖ 146

07

Okul Deneyimi I

1

4

3

 

FBÖ 218

01/02

Bilgisayar II

2

2

3

 

FBÖ 476

01

Fen Bil. Kav. Yanılgıları

2

0

2

 

İSÖ 136

03

Bilgisayar II

2

2

3

 

Verilen Y.Lisans  ve Doktora Dersleri

 

 

 

 

Dersin Kodu

Z/S-Şube

Dersin Adı

T

P

K

 

İÖB 513

S-1

İstatistiğe Giriş

3

0

3

 

İÖB 517

S-1

Bilimsel Araştırmaya Giriş

3

0

3

 

İÖB 600

Z-13

Özel Konular

4

0

0

 

İÖB 710

Z-1

Araştırma Teknikleri

3

0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kur Tanımları:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FBÖ 101

Fizik ve ölçme, Vektörler, Tek boyutlu hareket, İki boyutlu hareket, Hareket kanunları, Dairesel hareket, İş ve enerji, Enerjinin korunumu ve değişimi, Çizgisel momentum ve çarpışmalar, Katı cisimlerin bir eksen etrafında dönmesi, Statik denge ve esneklik, Basit sistemlerin serbest salınımları, Çok serbestlik sistemlerinin salınımları, Zorla salınımlar, Yansıma modülasyon, Girişim ve kırınım, Ses ve sesin yayılması.

FBÖ 121

Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar, SI birim sistemi, boyut analizi, vektörler. Hareket Bilgisi (Kinematik): Hareketin tanımı ve değişkenleri, Bir ve iki boyutlu uzayda hareket örnekleri, Göreli hız. Kuvvet Bilgisi (Dinamik): Newtonun yasaları ve uygulamaları, Evrensel kütle çekim, Sürtünme kuvveti.Enerji: İş, Güç, Mekanik enerji çeşitleri, Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvet Sistemlerinde enerji. İtme, Çizgisel Momentum: Kütle merkezi, bir ve iki boyutlu uzayda etkileşme. Dönme Hareketi: Katı cisimlerde denge, Dönme ve yuvarlanma hareketinin kinematiği ve dinamiği, enerjisi ve açısal momentum. Maddenin Mekanik Özellikleri: Maddenin tanecikli yapısı ve halleri, Uzama, kesme ve hacim esnekliği, Basınç, Kaldırma kuvveti, Viskosluk ve Hareketli akışkanlar, Bernoulli ilkesi. Salınım Hareketi: Basit harmonik hareketin kinematiği, dinamiği ve enerjisi, sönümlü ve zorlanmış salınımlar, rezonans .

FBÖ 122

Elektriksel Kuvvet ve Alan: Yük ve korunumu, elektriklenme, Yalıtkanlar ve iletkenler, Coulomb yasası, kesikli ve sürekli yüklerin elektrik alanları. Gauss Yasası. Durgun Yük Potansiyel Enerjisi: Kesikli ve sürekli yüklerde potansiyel, potansiyel farkı, dielektrikler, sığaçlarda bağlanma ve enerji. Doğru Akım: Akım, güç kaynakları, emk, dirençler, enerji ve güç, doğru akım devreleri, ölçme araçlarının yapısı, elektrik kullanımı ve güvenlik. Manyetik Kuvvet ve Alan: Akım geçen iletkenler ve hareketli yüklerle manyetik alan etkileşmesi, Biot-Savart yasası, Değişik biçimli iletken akımlarının oluşturduğu alanlar, Hall olayı, maddenin manyetik özellikleri. Elektromanyetik İndüksiyon: Faraday indüksiyon yasası, lenz yasası, özindüksiyonmanyetik alan enerjisi, AC üreteçleri, elektrik motorları, transformatörler.

FBÖ 123

Sabit Süratli Hareket, Serbest Düşme, Kuvvet Çeşitleri ve Lami Teoremi, Yoğunluk Tayini ve Kaldırma Kuvveti, Katılarda ve Sıvılarda Sürtünme Kuvveti, Denge ve Moment, Makaralar, Eğik Düzlem ve İşin Korunumu, Potansiyel Enerjinin Kinetik Enerjiye Dönüşümü, Yayların Esneklik Sabitinin Hesaplanması ve Esneklik Potansiyel Enerjisi, İki Boyutlu Uzayda Momentumun Korunumu, Katı ve Sıvı basıncı, Basit Sarkaç ile ilgili deneyler.

FBÖ 146

Bu derste öğretmen adaylarının mümkün olduğu kadar erken bir aşamada, bir uygulama okulunun nezaretinde okulu, öğrencileri ve öğretmenlik mesleğini çeşitli yönlerden tanıması amaçlanmaktadır. Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: Okul örgütü ve yönetimi, okuldaki günlük işler, zümre etkinlikleri, bir öğrencinin okuldaki günlük yaşantısı, bir öğretmenin okuldaki günlük yaşantısı, okul-aile işbirliği, ana ve yan branşlarla ilgili derslerin gözlenmesi, okul ve sorunları, araç-gereç ve yazılı kaynaklar ve öğretmenlik mesleğinin çeşitli yönleri.

FBO 211

MEKANİK: Hareket, hız ve ivme, kütle ve kuvvet; denge; ve enerji korunumu; basit makineler, momentum,yer küre ve uzay sistemleri; yer kürenin hareketleri; gezegenler ve evren; kütle çekimi; basınç ve sıvılar. ISI VE SICAKLIK: Isının kaynakları, yayılması, yalıtımı, etkileri; genleşme; hal değişimi ve çevreye etkisi. DALGALAR VE YAYILMASI, OPTİK: Kaynakları, maddelerden geçişi, yayılması, yansıma, aynalar, kırılma, mercekler, göz  ve görme, göz kusurları, optik araçlar, ışıkta  girişim, SES: meydana gelişi, yayılması, özellikleri, yalıtımı, kaydı, ELEKTRİK: Manyetik etkileşimler, elektriksel kuvvetler, elektriksel alan, potansiyel ve sığa; elektrik akımı devresi, direnç ve değişken direnç, pil, elektrik akımının etkileri, evlerimizde kullandığımız elektrik, elektrik santralleri, elektrik enerjisinin nakli ve kullanımı.

FBO 247

Standartlar, SI birim sistemi, boyut analizi, vektörler. Hareket Bilgisi (Kinematik): Hareketin tanımı ve değişkenleri, Bir ve iki boyutlu uzayda hareket örnekleri, Göreli hız. Kuvvet Bilgisi (Dinamik): Newtonun yasaları ve uygulamaları, Evrensel kütle çekim, Sürtünme kuvveti.Enerji: İş, Güç, Mekanik enerji çeşitleri, Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvet Sistemlerinde enerji. Çizgisel Momentum: Kütle merkezi, bir ve iki boyutlu uzayda etkileşme. Dönme Hareketi: Katı cisimlerde denge, Dönme ve yuvarlanma hareketinin kinematiği ve dinamiği, enerjisi ve açısal momentum. Maddenin Mekanik Özellikleri: Maddenin tanecikli yapısı ve halleri, Uzama, kesme ve hacim esnekliği, Basınç, Kaldırma kuvveti, Viskosluk ve Hareketli akışkanlar, Bernoulli ilkesi. Salınım Hareketi: Basit harmonik hareketin kinematiği, dinamiği ve enerjisi, sönümlü ve zorlanmış salınımlar, rezonans . Dalga Hareketi: Kinematiği, dinamiği, enerjisi, yansıma, kırılma ve girişimi, Ses dalgaları, duran dalgalar, rezonans, ses şiddeti, Doppler olayı.

İSÖ 136

Bilgisayar destekli öğretim ile ilgili temel kavramlar, öğeleri, kuramsal temelleri ve uygulama yöntemleri. Bilgisayar destekli öğretimde kullanılan yaygın formatlar. Ders yazılımlarının tasarımı, değerlendirme yaklaşımları  ve seçimi, uzaktan eğitim uygulamaları, veri tabanı programları ile ilgili temel beceriler.

 

 

 

 

Ders Notları:

Bu dönemki Fizik notlarınızı öğrenmek için ana sayfadaki linke tıklayınız.

 

Ø  Word 1

Ø  Word 2

Ø  Word 3

Ø  Word 4

Ø  Word 5

Ø  Word 6

 

Ø  Excel 1

Ø  Excel 2

Ø  Excel 3

Ø  PowerPoint 1

Ø  PowerPoint 2

 

Ø  Excel Verisi

Ø  PowerPoint Ödevi II. a) Örnek Şablon.ppt

Ø  PowerPoint Ödevi II. b) Masumiyet             Her yerde kar var

 

Kayıtlarla ilgili:

Kayıtlar ile ilgili bazı önemli bilgiler için duyuru linkine tıklayınız.