YAYINLAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail Serkan YILMAZ

Bu sayfa En iyi 1024*768 çözünürlükte görünür

 

 

 

1.

Yılmaz, S., & Özkanbaş, M. (2023). Examination of science teachers’ burnout levels in terms of school climate and various variables. E-Kafkas Journal of Educational Research, 10(3), 489–504. https://doi.org/10.30900/kafkasegt.1380100

2.

Kurtuluş, M. A., & Yılmaz, S. (2023). Argümantasyon ve otantik öğrenme tabanlı STEM uygulamalarının akademik başarıya etkisi. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 37(3), 649–669. https://doi.org/10.33308/26674874.2023373610

3.

Uçar, D., & Yılmaz, S. (2023). Fen bilgisi öğretmen adaylarının Covid-19 sonrası sosyal medyaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(39), 724–744. https://doi.org/10.35675/befdergi.1239195

4.

Özdemir, G., & Yılmaz, S. (2023). Disiplinlerüstü çevre eğitimi programına yönelik ortaokul öğrencileri ve öğretmenlerinin görüşleri. Başkent University Journal of Education, 10(2), 177–192. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2937361

5.

Ucar, D., & Yilmaz, S. (2023). Pre-service science teachers’ e-learning styles. Journal of Baltic Science Education, 22(1), 167–181. https://doi.org/10.33225/jbse/23.22.167

6.

Kurtuluş, M. A., & Yılmaz, S. (2022). STEM eğitim çalışmalarına farklı bir bakış: Bibliyometrik haritalama. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 10(2), 386–405. https://doi.org/10.56423/fbod.1172514

7.

Capkinoglu, E., Yilmaz, S., & Leblebicioglu, G. (2020). Quality of argumentation by seventh‐graders in local socioscientific issues. Journal of Research in Science Teaching, 57(6), 827–855. https://doi.org/10.1002/tea.21609

8.

Kara, S., Yılmaz, S., & Kıngır, S. (2020). Argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının ilkokul öğrencilerinin akademik başarılarına ve argümantasyon kalite düzeylerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(3), 1253–1267. https://doi.org/10.24106/kefdergi.3785

9.

Yilmaz, S. (2019). Assessment in Secondary Education (Turkey). In Bloomsbury Education and Childhood Studies. London: Bloomsbury Academic. Retrieved September 23, 2019, from http://dx.doi.org /10.5040 /9781474209458.0004

10.

Çapkınoğlu, E., & Yılmaz, S. (2018). Yedinci sınıf öğrencilerinin yerel sosyobilimsel konulardaki argümanlarında kullandıkları veri bileşeninin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 43(196), 125–149. doi: 10.15390/EB.2018.7205

11.

Kaya, G., & Yılmaz, S. (2016). Açık sorgulamaya dayalı öğrenmenin öğrencilerin başarısına ve bilimsel süreç becerilerinin gelişimine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 300–318. doi: 10.16986/HUJE. 2016016811

12.

Sarı-Ay, Ö., & Yılmaz, S. (2015). Effects of virtual experiments oriented science instruction on students’ achievement and attitude. İlköğretim Online, 14(2), 609–620, doi: 10.17051/io.2015.25820.

13.

Pekbay, C. & Yılmaz, S. (2015). The effect of explicit-reflective and historical approach on preservice elementary teachers’ views of nature of science. International Journal of Progressive Education, 11(1), 113–131.

14.

Seçkin, M., & Yılmaz, S. (2014). Örnek olay yönteminin öğretmen adaylarının kimya laboratuvarı dersine karşı endişelerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 29(2), 215–227.

15.

Yılmaz, S. (2014). [Kitap değerlendirme yazısı: Bilimsel Araştırma Yöntemleri (13. Baskı). Yazar. Şener Büyüköztürk ve diğerleri, Pegem Akademi. Ankara]. İlköğretim Online, 13(2), 1-5.

16.

Yılmaz, S. (2013). [Kitap değerlendirme yazısı: Deneysel Desenler: Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi (2. Baskı). Yazar. Şener Büyüköztürk, Pegem Akademi. Ankara]. İlköğretim Online, 12(2), 1–3.

17.

Yılmaz, S. (Ed.), Kıray, S. A., Bektaşlı, B., & Erbatur, G. (2012). Ortaöğretim Fizik 9. Ders Kitabı. Pasifik Yayınları, Ankara. (Talim Terbiye Kurulu Onaylı Ulusal Ders Kitabı-1. ve 5. bölümün yazarlığı)

18.

Yılmaz, S. (2011). [Kitap değerlendirme yazısı: Bilgisayar I-II – Temel Bilgisayar Becerileri (3. Baskı). Ed. Ali Güneş, Pegem Akademi. Ankara]. İlköğretim Online, 10(1), 17–20.

19.

Yılmaz, S. (2010). Investigating prospective elementary teachers’ understanding of analogical cases in Newton’s third law. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 41, 201–219.

20.

Yılmaz, S., & Eryılmaz, A. (2010). Integrating gender and group differences into bridging strategy. Journal of Science Education and Technology, 19(4), 341–355. doi:10.1007/s10956-010-9204-0.

21.

Yılmaz, S., & Eryılmaz, A. (2009). Temel benzeşim tanı testinin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 243–256.

22.

Yılmaz, S. (2007). Finding anchoring and bridging analogies to help students’ misconceptions in Newton's third law. Unpublished PhD Thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

23.

Yılmaz, S., Eryılmaz, A., & Geban, Ö. (2006). Assessing the impact of bridging analogies in mechanics. School Science and Mathematics, 106(6), 220–230.

24.

Yılmaz, S. (2006). Fen bilgisi öğretmen adaylarının mekanik konularına karşı tutumlarının incelenmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 24, 199–208.

25.

Yılmaz, S. (2005). Anımsatıcı sistemlerin fizik eğitimindeki yeri. Çağdaş Eğitim, 30(320), 30–37.

26.

Yılmaz, S. (2005). Bilgi işlem modeline dayalı bir dersin fen bilgisi öğretmen adaylarının manyetizma konusundaki başarılarına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 236–243.

27.

Yılmaz, S. (2001). The effects of bridging analogies on high school students’ misconceptions in mechanics. Unpublished Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara, Turkey

28.

Abak, A., Eryılmaz, A., Yılmaz, S., & Yılmaz, M. (2001). Effects of bridging analogies on students’ misconceptions about gravity and inertia. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 1–8.

 

 

 

Bildiri/Tebliğ ve Kongreler:

 

 

1.

Kara, S., Yılmaz, S., & Kıngır, S. (2018). The Impact of Argument-Based Inquiry Approach on Fourth Grade Students’ Achievement in the Effects of Force Unit. European Conference on Educational Research (ECER), Bolzano, Italy.

2.

Yılmaz, S., (2016). Concept Cartoons or Multi-Tier Tests. The Pros and Cons. Twelfth Congress of Qualitative Inquiry, Illinois, USA.

3.

Çapkınoğlu-Yardımcı, E., Yılmaz, S., & Leblebicioğlu, G. (2016). Exploring Students' Quality of Argumentation about Local Socio-Scientific Issues in Different Learning Contexts. The National Association for Research in Science Teaching (NARST), Baltimore, USA.

4.

Yılmaz, S., (2016). What can Analogical Cases Spectrums Tell Us? Identifying the Properties. Twelfth Congress of Qualitative Inquiry, Illinois, USA.

5.

Çapkınoğlu, E., & Yılmaz, S. (2016). Yerel Sosyobilimsel Konuları Farklı Veri Kaynaklarından Öğrenen Ortaokul Öğrencilerinin Argümanlarında Kullandıkları Veri Bileşeninin İncelenmesi. XII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

6.

Çapkınoğlu, E., Yılmaz, S., & Leblebicioğlu, G. (2014). Farklı Öğrenme Ortamlarında Yerel Sosyobilimsel Konular İçeriğinde Argümantasyon Yapan Öğrenciler Hangi Faktörlere Göre Karar Veriyor? XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

7.

Yılmaz, S., (2014). Preservice Science Teachers’ Opinions related to Context Based Learning and Eligible Contexts: A Longitudinal Study, Tenth Congress of Qualitative Inquiry, Illinois, USA.

8.

Evren, A., Batı, K., & Yılmaz, S., (2012). The Effect of Using V-Diagrams in Science and Technology Laboratory Teaching on Preservice Teachers’ Critical Thinking Dispositions, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 2267–2272.

doi:10.1016/j.sbspro.2012.05.467.

9.

Yılmaz, S. & Eryılmaz, A.(2006). Newton'un 3. Kanunu ile İlgili Kavram Yanılgılarına Yönelik Birleştirici Benzeşim Yönteminde Kullanılacak Tanı Testinin Geliştirilmesi, VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

10.

Yılmaz, S. (2004). Bilgi İşlem Modelinin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Manyetizma Konusundaki Başarılarına Etkisi, VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

11.

Yılmaz, S. (2004). Anımsatıcı Sistemlerin Fizik Eğitimindeki Yeri, VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

12.

Yılmaz, S., Eryılmaz, A., & Geban, Ö. (2002). Birleştirici Benzetme Yönteminin Lise Öğrencilerinin Mekanik Konusundaki Kavram Yanılgıları Üzerindeki Etkisi, V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara

 

Projeler:

1.

AFP 99.05.01.05 Projesi (Proje Yöneticisi: Ali Eryılmaz)

 

Yönetilen Tezler:

1.

Özdemir, G. (2023). Disiplinlerüstü çevre eğitim programının ortaokul öğrencilerinin çevre bilincine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

2.

Kurtuluş, M. A. (2023). Argümantasyon ve otantik öğrenme tabanlı STEM uygulamalarının öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerine ve akademik başarılarına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

3.

Uçar, D. (2022). Fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyal medyaya yönelik tutumları ile e-öğrenme stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

4.

Alın-Uran, G. (2019). Fen bilimleri ders kitaplarındaki etkinliklerin alana özgü beceriler yönünden sınıflandırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

5.

Ergunt, E. (2019). Farklı bilgi kaynaklarından edinilen bilgilerin sosyobilimsel konularda oluşturulan argümantasyonların kalitesi ve fen başarısı üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

6.

Çapkınoğlu, E. (2015). 7. sınıf öğrencilerinin yerel sosyobilimsel konularda oluşturdukları argümantasyonların kalitesi ve karar verirken dikkate aldıkları faktörlerin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

7.

Atılğanlar, N. (2014). Kavram karikatürlerinin ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin basit elektrik devreleri konusundaki kavram yanılgıları üzerindeki etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.