Özgeçmişim...

Özgeçmişim                                                                                    Prof. Dr. Fahri UNAN

Sayfa Sonuna Git

01.01.1957 yılında Yozgat ilinin Akdağmadeni ilçesine bağlı Çiçekli Köyü’nde doğdum. İlk tahsilimi aynı köyde, ortaokulu Akdağmadeni ilçesinde, liseyi ise Yozgat’ta tamamladım. 1979 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Eski Türk Edebiyatı Bölümü’nde başladığım yüksek tahsilimi, 1983 yılında tamamladım. 1984-1986 yılları arasında aynı fakültede XV. Yüzyıl Yazarlarından Yahyâ b. Mehmed el-Kâtib’in Menâhicü’l-İnşâ’sı başlıklı Yüksek Lisans tezimi hazırladım.

1987 yılında alan değiştirerek Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne Araştırma Görevlisi olarak girdim. 1988 yılında başladığım Kuruluşundan Günümüze Fâtih Külliyesi başlıklı doktora  çalışmamı, 1993 yılında tamamladım. Aynı yıl askerlik görevimi yerine getirdim. 11 Kasım 1997’de aynı fakültede Yeniçağ Tarihi doçenti oldum. 1999 yılı 23 Ağustos’unda doçentlik kadrosuna atandım. Aynı yılın 1 Ekim’inde Bişkek’te bulunan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne geçici görevli olarak gittim. Burada 3 yıl çalıştım. 2002 yılı 7 Ağustos’unda Türkiye’ye, kadromun bulunduğu Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne döndüm. 16 Haziran 2004 târihinde profesörlük kadrosuna atandım. Hâlen aynı bölümde öğretim üyesi olarak çalışıyorum..

Çalışma alanım, esas olarak Osmanlı târihi. Uzmanlık alanım ise Osmanlı ilim ve eğitim kuruluşları, bilhassa Osmanlı medreseleri, bu medreselerde ders veren ulemânın ilmî profili ve ilim zihniyeti, bu zihniyetin arka-plânı, vb. konulardır. Çalışmalarımın bir kısmının listesini ve metinlerini bu sitede bulabilirsiniz...