Bağlantılar...

Bağlantılar                                                                                      Prof. Dr. Fahri UNAN

Sayfa Sonuna Git

Aşağıdaki bağlantılarla çok kullanılması muhtemel bazı sitelere ulaşabilirsiniz...

__________

İngilizce Sözlük

Arama Motorları

Gazeteler

Katoo

Kitapevleri

OBİB-Osmanlı Tarihi Bibliyografyası Arşivi

Tarih Siteleri

Üniversiteler

Yahoo

Türk Tarih Kurumu/Turkish Historical Society

Tarih Vakfı 

Devlet Arşivleri

Hicri Tarihleri Miladi Tarihlere Çevirme / Calender Conversion

Atatürk Araştırma Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

İLESAM: Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği

T.C. Kültür Bakanlığı

Milli Kütüphane

Milli Folklor: Uluslar Arası Halk Bilimi Dergisi

Chronicon - An on-line journal of History

The Journal for MultiMedia History

Electronic Cultural Atlas Initiative

History Departments on the Internet

WWW Virtual Library

WWW Virtual Library History

WWW Virtual Library History of Science, Technology and Medicine

Association for History and Computing

American National Archives and Records Administration

Carrie full-text library: Works and volumes on Central Asia

Web resources, Humanities and Social Science Bookmarks. University of Toron-

       to, Canada

Studies in Bibliography On-Line A major new textual database on the Internet.

       The University of Virginia, Electronic Text Center.

Electronic dissertations in the humanities, University of Virginia Department of

       English, Electronic Text Center

Web-Cite: Online Research Tool for Literary and Cultural Studies.

Computing in the Humanities Working Papers

CHORUS Eclectic resource for computing in the humanities. It currently features

       the _Humanities Computing Review_, and several special sections and

       mirror sites. Canada.

From Revolution to Reconstruction, University of Groningen, Netherland.

Internet Medieval Sourcebook, University of Kansas, USA

Centre for History, Archaeology and Art History

CETH, Center for Elektronic Texts in the Humanities, Rutgers, USA

OTA, Oxford Text Archive