KİŞİSEL BİLGİLER
ARAŞTIRMA KONULARI
DERSLER
YÖNETİLEN TEZLER
GÖREVLER
ÖDÜLLER
ULUSAL KONGRELER
YAYINLAR
Prof. Dr. ZÜMRİYE AKSU
Yabancı Diller
Eğitimi
Akademik Kariyeri
Adresi
12. 3. 1981-10. 2. 1988 : Araştırma Görevlisi

11. 2. 1988-27. 9. 1988 : Dr. Araştırma Görevlisi

28. 9. 1988-11. 5. 1993 : Yardımcı Doçent

12. 5. 1993-3. 10. 2000 : Doçent Öğretim Üyesi

4. 10. 2000-          : Prof. Dr. Öğretim üyesi

  Kimya Mühendisliği Bölümü,

  Hacette Üniversitesi, Ankara.