Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR

 

 

 

Ana Sayfa

 

Biyografi

CV

Yayınlar

Sunumlar

Projeler

Kurslar ve Seminerler

Ödüller

 Ders Notları

 

Doğum Tarihi   

Doğum Yeri   

Uyruğu                

Medeni Hali    

Adres (iş)     

 

 

Telefon  

Faks   

E-mail     

URL

Yabancı Dil  

: 17 Ekim 1971

: Trabzon  

: T.C.

: Evli, 1 çocuk  

: Hacettepe Üniv., Eczacılık Fakültesi,

  Farmasötik Kimya Anabilim Dalı,

  06100 Sıhhiye-Ankara

: 0 312 3240333/114

: 0 312 3114777

: mutlud@hacettepe.edu.tr

: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~mutlud

: İngilizce  

 

 

EĞİTİM DURUMU

2010              : Profesör

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı.

Profesörlük Ünvanı Aldığı Tarih: 24.11.2010

 

2004-2010     : Doçentlik derecesi

Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı.

Doçentlik Ünvanı Aldığı Tarih: 8.12.2004

 

1995-2000     : Doktora derecesi (Ph.D.)

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı.

Başlangıç Tarihi  : 06.03.1995

Bittiği Tarih        :  26.06.2000

 

1992-1995     : Bilim Uzmanlığı derecesi (M.Sc.)

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı.

Başlangıç Tarihi  : 19.10.1992

Bittiği Tarih        :  03.02.1995

 

1988-1992    : Lisans (Pharm.)      Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

1985-1988    : Lise Öğretim    Trabzon Lisesi, Trabzon

1982-1985    : Orta Öğretim    Cumhuriyet Ortaokulu, Trabzon

1977-1982    : İlk Öğretim    Dumlupınar İlkokulu, Trabzon

 

MESLEKİ AŞAMA VE FAALİYETLER

Kasım 2010 - Bugüne kadar   : Profesör, Öğretim Üyesi

Hacettepe Üniv., Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Ankara-Türkiye

Eylül 2007 - Kasım 2010   : Doçent, Öğretim Üyesi

Hacettepe Üniv., Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Ankara-Türkiye

8 Aralık 2004                        : Doçentlik Ünvanı

Kasım 2004 - Eylül 2007       : Öğretim Görevlisi

Hacettepe Üniv., Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Ankara-Türkiye

Haziran 2000 - Kasım 2004  : Doktor, Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniv., Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Ankara-Türkiye

Nisan 1998 – Nisan 2000  : University of London, King’s College, Pharmacy Dept. London-UK

Danışman Profesör : Robert C. Hider

Şubat 1995 - Haziran 2000 : Bilim Uzmanı, Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniv., Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Ankara-Türkiye

Ocak 1994 - Şubat 1995 : Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniv., Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Ankara-Türkiye

 

 TEZLER

“Sübstitüe 4(1H)-piridinon ve 4(1H)-piridintiyon Türevi Bileşikler Üzerinde Çalışmalar”, Doktora (Ph.D.) Tezi, 26 Haziran 2000, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı.

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Dilek Demir Erol

Yardımcı Danışman: Prof. Dr. Robert C. Hider

 

“1,2,3-Trisübstitüe-4(1H)-piridinon Türevleri Üzerinde Çalışmalar”, Bilim Uzmanlığı (M.Sc.) Tezi, 3 Şubat 1995, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Dilek Demir Erol

 

SONUÇLANDIRILMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ

“Bazı Hidroksipiron Türevi Mannich Bazlarının Tasarımı, Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin Değerlendirilmesi”

Tez öğrencisi: Ecz. Gülşah Demiryürek (Arş.Gör.)

Tez başlangıç ve bitiş tarihi: 09.02.2008 - 26.01.2010

  

YURTDIŞI ÇALIŞMASI

1998-2000: Doktora tezinin kimyasal sentez çalışması ve floresan probların hazırlanması konularında University of London, King’s College, Pharmacy Dept. London-UK çalışılmıştır.

Danışman Profesör Robert C. Hider

 

MESLEKİ ÜYELİKLER

· Türk Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği

· H.Ü. Farmasötik Kimya Araştırma ve Geliştirme Derneği (21.04.2005-2007 Denetleme Kurulu üyesi)

· FABAD Farmasötik Bilimler Ankara Derneği

· H.Ü. Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneği

· İlaç Araştırmacıları ve Uygulayıcıları Derneği

· American Chemical Society (ACS) (2011-Bugüne kadar)

· European Federation for Pharmaceutical Sciences- EUFEPS (1999)

· Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Koordinatörü (12.03.2012- Bugüne kadar)

· Hacettepe Eğitim Araştırma ve Hizmet Vakfı –Asil Üyeliği-Genel Sekreter (Mayıs 2012- Bugüne kadar)

· Hacettepe Üniversitesi Bilim ve Sanat Ödülleri Değerlendirme Komisyonları, Tıp ve Sağlık Komisyonu Üyeliği (30.05.2012- Bugüne kadar)

 

 

E-Posta:

mutlud@hacettepe.edu.tr