Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR

 

 

 

Ana Sayfa

 

Biyografi

CV

Yayınlar

Sunumlar

Projeler

Kurslar ve Seminerler

Ödüller

Ders Notları

 

 

 

1.      “18 adet saç boyasında kullanılan ham maddelere ilişkin toksikolojik ve farmakolojik hassasiyet ve toksik değerler’’ isimli Aslı Kozmetik Sanayi’nin projesi (1995).

      Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Cihat Şafak

 

2.      “Analjezik etkili yeni 1,2,5-trisübstitüe-4(1H)-piridinon türevleri üzerinde çalışmalar” başlıklı TÜBİTAK Araştırma Alt Yapısını Destekleme Programı, TÜBİTAK projesi. Proje No: SBAG-AYD 132 (12.09.1997).

      Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.D. Erol

 

3.      “(Arilalkil)azol yapısında oksim ve oksim eterleri yapısında çalışmalar” başlıklı       Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu projesi. Proje No: 99.02.301.004 (25.2.2000- Temmuz 2002).

       Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Sevim Dalkara

 

4.      “Yeni Sübstitüe 4(1H)-piron, 4(1H)-pirantiyon ve 4(1H)-piridintiyon türevlerinin tasarımı, sentezleri ve yapı aydınlatmaları üzerinde çalışmalar” başlıklı TÜBİTAK projesi. Proje No: TBAG-2021 (101T033) (01.09.2001-20.02.2004).

      Proje Yürütücüsü: Dr. Mutlu Aytemir

 

5.      “Bazı yeni hekzahidropirimidin-2,4-dionların sentezi, antimikrobiyal ve antikonvulsan aktivitelerinin değerlendirilmesi” başlıklı Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi projesi. Proje No: 0102301002 (25.05.2002-07.07.2004).

      Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Ünsal Çalış

 

6.      “Yeni 3-Hidroksi-6-hidroksimetilpiran-4-on Türevi Mannich Bazlarının Sentezi ve Antikonvülsan, Antibakteriyal ve Antifungal Aktivitelerinin Değerlendirilmesi” başlıklı Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi projesi. Proje No: 03 02 301 001 (15.03.2004-25.04.2007).

      Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Mutlu Aytemir

 

7.      “Hirudinin Trombini İnhibe Mekanizmasının Teorik Araştırılması ve Yeni Antikoagulant İlaçların Tasarımı” başlıklı 1001-TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı projesi. Proje No: 106T088 (01.07.2006-19.12.2008).

      Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Vildan Adar Güner

 

8.      “Klorokojik asit Türevlerinin Tasarımı, Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Değerlendirilmesi” başlıklı Türkiye Bilimler Akademisi tarafından desteklenen L’Oréal Türkiye Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursu (2007-2008).

      Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Mutlu Aytemir

 

9.      “Bazı Yeni Semikarbazon ve Tiyosemikarbazon Türevleri Üzerinde Çalışmalar” başlıklı Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi projesi.     Proje No: 07 01 301002  (30.07.2007-29.03.2010).

      Proje Yürütücüsü: Prof.Dr.Ünsal Çalış

 

10.  “Bazı Hidroksipiron Türevi Mannich Bazlarının Tasarımı, Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin Değerlendirilmesi” başlıklı Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi Destek projesi.

      Proje No: 4756 (27.01.2009 – 15.06.2010).

      Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Mutlu Aytemir

 

11.  “Yeni Kojik Asit Türevi Mannich Bazlarının Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Değerlendirilmesi” başlıklı Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi Destek Projesi.

      Proje No: 02/2011–35 (31.05.2011 – 2013)

      Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Berrin Özçelik

 

12.  “Klorokojik Asit Türevi Mannich Bazları Üzerinde Dermatofitlere Karşı Antifungal Aktivitenin Sitotoksisite ile Birlikte Değerlendirilmesi” başlıklı 1002-TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı projesi.

      Proje No: SBAG-111S311 (15.01.2012 – 13.11.2012)

      Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Mutlu Aytemir

 

13.  “Kojik Asit Türevi Mannich Bazlarının Tasarımı, Sentezi, Antimikobakteriyal ve Antidermatofitik Aktivitelerinin Sitotoksisiteleri ile Birlikte Değerlendirilmesi” başlıklı 1002-TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı projesi.

      Proje No: SBAG-113S527 (15.12.2013 – )

      Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Mutlu Aytemir

 

E-Posta:

mutlud@hacettepe.edu.tr