Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR

 

 

 

Ana Sayfa

 

Biyografi

CV

Yayınlar

Sunumlar

Projeler

Kurslar ve Seminerler

Ödüller 

Ders Notları

 

KATILINAN BİLİMSEL KURSLAR ve KONFERANSLAR

· 3rd International Conference on Lipid Mediators in Heath & Disease (LMHD), Jaruselam, Israel, October 1993.

· First International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Science, Istanbul, Turkey,

4-7 September 1994.

· Pedagojik Formasyon Kursu 29 Mayıs-2 Haziran 1995.

· First International Symposium on Pharmaceutical Chemistry, Ankara, Turkey,

24-26 September 1997.

· The 135th British Pharmaceutical Conference-Eastbourne September 1998, U.K.

· 6th International Symposium on Pharmaceutical Sciences ISOPS-6, Ankara,

27-29 June 2000.

· XVI th International Symposium on Medicinal Chemistry, Bologna, Italy,

18-22 September 2000.

· Third International Symposium on Pharmaceutical Chemistry, Istanbul, Turkey,     

17-19 September 2001.

· XVII th International Symposium on Medicinal Chemistry, Barcelona, Spain,          

1-5 September 2002.

· 1st International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry IMMPC-1, Ankara, Turkey, 25-28 September 2002.

· 7th International Symposium on Pharmaceutical Sciences ISOPS-6, Ankara,           

24-27 June 2003.

· 13th European Symposium on Organic Chemistry ESOC 13, Cavtat-Dubrovnik, Croatia, 10-15 September 2003.

· Fourth International Symposium on Pharmaceutical Chemistry, Istanbul, Turkey,  

17-19 September 2003.

· Basic Course in Laboratory Animals Science, 1-2 November 2003, Kayseri, Turkey.

· 2nd International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry IMMPC-2, Kemer, Turkey, 10-14 October 2004.

· International Symposium on Medicinal Chemistry Research and Development 2005, Kuşadası, Turkey, September 28-October 1, 2005.

· “Eğiticilerin Eğitimi” programı 14-25 Kasım 2005.

· Laboratuvar Hayvanları Kullanım Kursu, H.Ü. Deney Hayvanları Etik Kurulu 

5 Aralık 2005.

· XIX th International Symposium on Medicinal Chemistry ISMC 2006, İstanbul, Turkey, August 29-September 2, 2006.

· International Symposium on Drug Research and Development “From Chemistry to Medicine” DRD-2007, Antalya-Turkey, 17-20 May 2007.

· 15 th European Symposium on Organic Chemistry ESOC 2007, Dublin-Ireland,

8-13 July 2007.

· 5th International Symposium of Pharmaceutical Chemistry, İstanbul, Turkey,

5-7 September 2007.

·         JRC Enlargement & Integrastion Action 2007 - Alternatives 2007
Workshop on Alternative Methods, Hacettepe University, Turkish Parmacological Society & European Commission, JRC, IHCP, ECVAM Ankara, Turkey, 12-13 November 2007.

·         2nd Workshop Computer Aided Drug Design & Development- Molecular Modeling Ankara-Turkey, 26-29 June 2008.

·         XXth International Symposium on Medicinal Chemistry, Vienna-Austria, 31 August - 4 September 2008.

·         International Symposium on Drug Research & Development “From Chemistry to Medicine” & Educational Fair on “GLP and Laboratory Safety: New Approaches”, DRD-2009, P-52, Ankara-Türkiye, 4-7 May 2009.

·         ULAKBİM Türk Tıp Dizini Komitesi “Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2009, 7. Ulusal Sempozyumu” 20 Kasım 2009.

·         Third International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-3, 09-12 June 2010, İstanbul, Turkey.

·         XXIst International Symposium on Medicinal Chemistry, Brussels, Belgium, 05 - 09 September 2010.

·         4th International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry and 6th International Symposium of Pharmaceutical Chemistry-IMMPC-ISPC Joint Meeting 30 September - 2 October 2010, Ankara, Turkey.

·         “2D NMR Teknikleri İle Yapı Analizi” Çalıştayı, 25. Uluslarası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran – 02 Temmuz 2011, Erzurum, Türkiye.

·         25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran – 02 Temmuz 2011, Erzurum, Türkiye.

·         4th European Conference on Chemistry for Life Sciences, 31 August – 03 September 2011, Budapest, Hungary.

·         7th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry, 17-21 Haziran 2012, İstanbul, Türkiye.

·         10th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS 10th), 26-29 Haziran 2012, Ankara, Türkiye.

·         22nd International Symposium on Medicinal Chemistry (EFMC-ISMC), 2-6 September 2012, Berlin, Germany.

·         Arama Konferansı Hacettepe Üniversitesi’nin İlaç Endüstrisi Odaklı 2023 Ar-Ge Öngörülerinin Belirlenmesi, 5-6 Ekim 2012 Ankara, Türkiye.

·         Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Kongresi-2, 20-21 Mayıs 2013, Ankara, Türkiye.

·         XXII National Meeting on Medicinal Chemistry, 10-13 September 2013, Roma, Italy.

·         International Multidiscriplinary Symposium on Drug Research & Development - New Drug Entities & Cancer Research, Nanotechnology & Scientific and Industrial Perspectives, Türkiye, Antalya, 28-30 November 2013.

 

 

ULUSLARARASI KONGRE DÜZENLENMESİNDE ALINILAN GÖREVLER

· 1st International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry IMMPC-1, Ankara, Turkey, 25-28 September 2002.

· 2nd International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry IMMPC-2, Kemer, Turkey, 10-14 October 2004.

· International Symposium on Medicinal Chemistry Research and Development 2005, Kuşadası, Turkey, September 28-October 1, 2005.

· 5th International Symposium of Pharmaceutical Chemistry, İstanbul, Turkey,

5-7 September 2007.

·   4th International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry and 6th International Symposium of Pharmaceutical Chemistry-IMMPC-ISPC Joint Meeting Ankara, Turkey, 30 September - 2 October 2010.

·  Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Çalıştayı-1, Ankara, 8 Mayıs 2012.

·  Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Kongresi-2, Ankara, 20-21 Mayıs 2013.

 

 

VERİLEN SEMİNERLER

· Yeni ürikozürik diüretikler üzerinde çalışmalar. Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Mayıs 1993.

· Design of iron-specific fluorescent probes. King’s College, U.K., December 1998.

· Şelasyon yapıcı bileşiklere örnekleme üzerinden genel bakış. Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Aralık 2002.

· Hidroksipiron türevleri üzerinde çalışmalar. Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi,

6 Mayıs 2004.

· Hidroksipiron Türevleri ve Metal Kompleksleri Üzerinde Çalışmalar. Atatürk Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 29 Haziran 2011.

· Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Hakkında Bilgilendirme, Eczacılık Fakültesi, 8 Şubat 2013.

· Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Hakkında Bilgilendirme, Hukuk Fakültesi, 8 Ocak 2014.

· Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Hakkında Bilgilendirme, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 27 Şubat 2014.

· Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Hakkında Bilgilendirme, Edebiyat Fakültesi, 14 Mart 2014.

· Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Hakkında Bilgilendirme, Eğitim Fakültesi, 20 Mart 2014.

 

 

E-Posta:

mutlud@hacettepe.edu.tr