Prof. Dr. Tülay Durusoy

tdurusoy@hacettepe.edu.tr


  Dersler ve Ders Kitapları

 

Lisans ve Lisansüstü Düzeyde Verdiği Dersler

 

KMÜ 105        Kimya Mühendisliği İlkeleri

KMÜ 106        Kütle ve Enerji Denklikleri I

KMÜ 203        Mühendislik Matematiği

KMÜ 225        Kütle ve Enerji Denklikleri II

KMÜ 221        Akışkanlar Mekaniği

KMÜ 331        Isı Aktarımı

KMÜ 334        Transport Teorisi

KMÜ 346        Kütle Aktarımı

KMÜ 391        Kimyasal Proses Endüstrileri

KMÜ 480        Enerji Teknolojisi

KMÜ 411        Temel Ölçümler Laboratuvarı

KMÜ 412        Temel İşlemler Laboratuvarı

KMÜ 460        Araştırma ve Geliştirme Projesi

KMÜ 521        Taşınım Olayları I

KMÜ 526        İleri Isı Aktarımı

BYM 502         Mühendisliğin Temelleri II

 

Ders Kitabı

 

Durusoy T., Gümüşderelioğlu, M., Basic Chemical Process Industries, ISBN 975-270-432-8, Ankara 2004.

 

 

 

brochure-design.com

Prof. Dr. Tülay Durusoy