Prof. Dr. Tülay Durusoy

 

tdurusoy@hacettepe.edu.tr


  Yönetilen Tezler

 

 

1. Evrim Erincin

              Rhodococcus rhodochrous ile Mengen linyitinden mikrobiyolojik yolla kükürt giderilmesi, 1996 (Yüksek mühendislik tezi)

 

              2. Zafer Bayram

 

Rhodococcus rhodochrous ile Mengen linyitinin mikrobiyolojik yolla kükürt giderilmesinin bir karıştırmalı ve havalandırmalı fermentörde incelenmesi, 1998 (Yüksek mühendislik tezi)

 

3.   Levent Değirmenci

 

Polistiren, bitümlü şist ve karışımlarının termal parçalanma kinetiklerinin termogravimetrik analiz cihazı kullanılarak incelenmesi, 2002 (Yüksek mühendislik tezi)

 

4.   Soner Yağmur

 

Polistiren, bitümlü şist ve karışımlarının yanma kinetiklerinin termogravimetrik analiz cihazı kullanılarak incelenmesi, 2004 (Yüksek mühendislik tezi)

 

5.   Gamze Büker

 

Bazı Türk linyitlerinin ve polistiren ile karışımlarının; termal parçalanma ve yanma kinetiklerinin termogravimetrik analiz cihazı kullanılarak incelenmesi, 2006 (Yüksek mühendislik tezi)

 

6.   Yeliz Durak

 

Bazı polimerler, alternatif yakıt kaynakları ve ikili karışımlarının yanma kinetiklerinin termogravimetrik analiz yöntemiyle incelenmesi, 2007 (Yüksek lisans tezi)

 

7.    Burak Utku

 

Bazı Türk Linyitleri ve Polivinil klorür (PVC) ile karışımlarının ; azot ve hava varlığında termal parçalanma kinetiklerinin termogravimetrik analiz cihazı kullanılarak incelenmesi 2010 (Yüksek lisans tezi)

 

8.   Memi Serdar Surat

 

Linyit gazlaştırılmasında karbon dönüşümünün modellenmesi, devam ediyor (Yüksek lisans tezi)

 

9.   Ayşe Tarakçıoğlu

 

Bazı Türk Linyitlerinin akışkan yatak gazlaştırıcıda gazlaştırılması, devam ediyor (Yüksek lisans tezi)

 

10. Seda Hayta

 

Bazı Türk Linyitleri, Polietilen (PE), Polietilenglikol(PEG) ve Karışımlarının Termal Parçalanma Kinetiğinin Termogravimetrik Analiz Cihazı Kullanılarak İncelenmesi, devam ediyor (Yüksek lisans tezi)

 

11. Sefa Taşaltın

Bazı Türk Linyitleri ile Şeker Pancarı Küspesi Karışımlarının Termal Parçalanma Kinetiklerinin İncelenmesi, devam ediyor (Yüksek lisans tezi)

 

12. Ezgi Dabbağ

Çorum Osmancık Mangan cevherinin çeşitli indirgeyiciler kullanılarak sülfürik asit çözeltisinde özütlenmesi, devam ediyor (Yüksek lisans tezi)

 

 

 

 

 

brochure-design.com

Prof. Dr. Tülay Durusoy