Prof. Dr. Tülay Durusoy

 

tdurusoy@hacettepe.edu.tr


  Projeler

 

 

1.           Bigadiç killerindeki lityum mineralleri potansiyelinin araştırılması ve değerlendirilmesi, Proje No. 90B050010, Son Rapor, ETIBANK, 1992.

              (Yardımcı Araştırıcı)

2.           Isolation and purification of S-Adenosylhomocysteine Hydrolase and Homocysteine Methyltransferase, Stanford University, Chemistry Department, 1993.

              (Yardımcı Araştırıcı)

3.           Rhodococcus rhodochrous ile linyitlerden mikrobiyolojik yolla kükürt giderilmesi, Proje No. MISAG 62, TÜBITAK, 1996.

              (Yürütücü)

4.           Rhodococcus rhodochrous ile Mengen linyitinden mikrobiyolojik yolla kükürt giderilmesinin bir karıştırmalı ve havalandırmalı fermentörde incelenmesi, Proje No. MISAG 109, TÜBITAK, 1999.

              (Yürütücü)

5.           Polistiren, Bitümlü şist ve karışımlarının piroliz kinetiklerinin termogravimetrik analiz cihazı kullanılarak incelenmesi, Proje No. MISAG 180, TÜBITAK, 2002.

              (Yürütücü)

6.           Bazı polimerler, bitümlü şist ve karışımlarının yanma kinetiklerinin   termogravimetrik analiz cihazı kullanılarak incelenmesi, Proje No: 106M313, TÜBİTAK, 2007.

(Yürütücü)

7.           Kimya Mühendisliği Bölümü Temel Analiz ve Araştırma Laboratuarının Kurulması, Proje No: 05 A 602001, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, 2010.

(Yürütücü)

8.           Kimya Mühendisliği Bölümü Kimyasal Madde Deposunun İnşaası ve Gerekli Fiziksel Donanımın Kazandırılması, Proje No: 010 A 602003, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, devam ediyor.

(Yürütücü)

9.       Bazı Türk linyitlerinin ve polietilen (PE) ile karışımlarının; azot ve hava varlığında termal parçalanma kinetiklerin termogravimetrik analiz cihazı kullanarak incelenmesi, Proje No: 111M033, TÜBİTAK, 2012.

(Yürütücü)

 

 

 

 

brochure-design.com

Prof. Dr. Tülay Durusoy