BİLİŞİM VE EĞİTİM

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM (BDE)
BDE Ne Demektir?

BDE, bilgisayarın öğrenmenin meydana geldiği bir ortam olarak kullanıldığı, öğretim sürecini ve öğrenci motivasyonunu güçlendiren, öğrencinin kendi öğrenme hızına göre yararlanabileceği, kendi kendine öğrenme ilkelerinin bilgisayar teknolojisi ile birleşmesinden oluşmuş bir öğretim yöntemidir .
BDE, öğretim sürecinde öğrencilerin bilgisayarda programlanan dersler ile etkileşimde bulunduğu, öğretmenin rehber, bilgisayarın ise ortam rolünü üstlendiği etkinlikler olarak tanımlanabilir. Diğer bir tanıma göre de öğretimsel içerik veya faaliyetlerin bilgisayar yoluyla aktarılmasına “Bilgisayar Destekli Eğitim” denir .
Kimi öğrencilerin sınıfta anlayamadıkları konuların öğretiminde bilgisayarın imdada yetişmesi, BDE’ nin temel öğesini oluşturmaktadır. Bazı konuların sınıfta işlenmesiyle yeterli düzeye ulaşamamış öğrenciler, bu eksikliklerini bilgisayar yardımıyla gidereceklerdir. Öğrenciler sınıfta anlayamadıkları ve bu yüzden başarısız not aldıkları konuların programlarını ders saatleri dışında, laboratuarda bilgisayardan izleyecekler, alıştırmaları çözeceklerdir. Bu amaçla bazı ülkelerde belirlenmiş ders konularına ilişkin bilgisayar programları, video kasetleri gibi düzenlenmiş ve öğretime hazır duruma getirilmiştir. Böylece bilgisayar, her an eğitime hazır bir öğretmen yardımcısı görevini üstlenmiştir.

BDE’ nin amacı eğitimi bireyselleştirmektir. BDE, diğer eğitim ortamlarından farklı özelliklere ve farklı değişkenleri kontrol edebilme yeteneğine sahiptir. Dolayısıyla, diğer öğretim ortamlarında uygulanan, bilinen öğretim süreci öğelerini bilgisayar ortamlarına uygulamak kaliteli bir BDE için, bilinen öğretim süreci öğelerinin bilgisayarların belirgin özelliklerini karşılayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.

Yapılan araştırmalara göre, BDE sayesinde verimlilik %10 -%90 arasında artıyor,sınıf ortamına göre ise %60 daha hızlı öğrenme gerçekleşiyor, hatırlama süresinde %25 ile % 60 arasında artma oluyor.

Bilgisayar Destekli Eğitim kavramı 1960’lı yılların başında ülkemizde gündeme gelmeye başladı ve günümüzde de hala tartışmaları sürmektedir. Adı üstünde, bilgisayar ve bilgisayara bağımlı teknolojilerinin eğitimde verimi arttırmak amacı ile kullanılması BDE’nin tam anlamıdır. Bilgisayarlar eğitimde araçtır, yani hedef değil hedefe giden yolun virajlarını azaltan bir teknolojidir. Öğretmenin yerini alması ise asla düşünülemez. Sonuçta bilgisayar destekli eğitimde işbirlikli ve grup uygulamalar için bir koordinatöre yani öğretmene ihtiyaç vardır. Öğretmen hamallıktan kurtulacak ve bundan artan gücü ve zamanı ile eğitim kalitesini arttırıcı faaliyette bulunacaktır.

BDE konusunda son yapılan çalışmaların en önemlisi ülkemizde 1998-99 öğretim yılında tam 12 üniversitede 12’si örgün, 2’si ikinci öğretim olmak üzere 14 adet Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü açılmasıdır.

Başa DönEğitimde bilgisayar kullanmanın faydaları:

 1. Bilgisayarı paylaşma, grup çalışmasında performansı arttırır,
 2. Kolay, hızlı, derin öğrenme (Ezbersiz Eğitim) sağlanır
 3. Bilgisayar okur yazarlığının gelişmesi sağlanır
 4. Belgeleme, dosyalama ve belgelere başvurma alışkanlığını kazandırır.
 5. Öğretimi, kişisel ve bireysel ihtiyaçlarına göre ayarlanmasını sağlar.
 6. Matematik ve dil yeteneğini geliştirir.
 7. Kendi kendine öğrenmeyi mümkün kılar.
 8. Düzenli ve planlı çalışma olanağı tanır.
 9. Motivasyonu arttırır. Öğrencileri derse güdüleme görevini üstlenir. İlgiyi arttırarak derse ilgi çekici bir hava verir.
 10. Bilgi kodlamasında yani bilgi organizasyonunda yardımcı olur.
 11. İnsan beyninden daha hızlı işlem yapabilme gücü vardır.
 12. Eğitimde bilgi kaynağı olarak kullanılabilir. İnternet aracılığı ile ulaşması olanaksız yada çok zor olan sınırsız bilgile ulaşmamızı sağlar.
 13. Bilgilerin akılda kalıcılığını arttırır..
 14. Sınıfa hakimiyet kurmada öğretmene yardımcı olur
 15. Zamandan tasarruf sağlar. Ders esnasında yapılan çalışmalarda zamandan tasarruf sağlar
 16. Yapılan çalışmaları depolama imkanı verir.
 17. Depolanan bilgilere ve dokümanlara anında ulaşma imkanı sağlar.
 18. Etkileşim sayesinde aktif katılım sağlar.
 19. Benzeşimler sayesinde ortam hazırlar.
 20. Duyuların hepsine birden hitap edebilir.
 21. Görerek duyarak ve uygulayarak eğitim öğretim olanağı verir.
 22. Küçük ve büyük grup eğitiminde kullanımı kolaydır.
 23. Bağımsız öğrenmeye olanak sağlar.
 24. Kağıt tasarrufu sağlar.
 25. Ders anlatımında kolaylık sağlar.
 26. Oyunlarla eğlenceli eğitim sağlar.
 27. İnternet sayesinde diğer kurumlardaki dersleri takip edebilme olanağı verir.
 28. Değerlendirme kolaylığı tanır.
 29. Değerlendirmede objektiftir.
 30. Hayal gücünü geliştirir.
 31. Varolan bilgi ile yeni bilgi arasında bağ kurmada yardımcıdır.
 32. Sınıf ortamına taşınamayacak materyalleri öğrenciye sunabilme imkanı verir.
 33. Öğrenci ve öğretmenlerin okul durumlarını ve devamsızlık durumunu kolay takip edebilme imkanı verir.
 34. Yaratıcılığı arttırır.
 35. Psiko-motor yeteneklerini geliştirir.
 36. Özürlü öğrenciler için materyal kullanımına olanak verir.
 37. Madde tüketimini önler.
 38. Bireysel farklılıklardan dolayı çıkacak sorunlar için bireysel öğrenme ortamı hazırlar.
 39. Eğitimi monotonluktan kurtarır.
 40. Anında dönüt imkanı verir.
 41. Kitlesel eğitimi sağlar.
 42. Haberleşmeyi sağlar.
 43. Zeka gelişiminde önemli rolü vardır.
 44. Yabancı dil öğretimine yardımcı olur.
 45. Tepegöz ve video gibi eğitim teknolojilerini kullanmaya olanak sağlar.
 46. Okullar arası bilgi iletişimini sağlar.
 47. Fırsat eşitlini (öğrenmede kısıtlama yok) sağlar
 48. Dil öğreniminde gelişim sağlanır.
 49. Matematik ve fen dallarına daha çok istek duyulması ve bu dallardan daha fazla meslek seçilmesi sağlanır
 50. Okullara kayıt işlemlerinde kolaylık sağlar.

Başa DönNeden eğitimde bilgisayarı kullanmamalıyız?

 1. Sınıf içerisindeki yapılan çalışmalarda öğrenci kontrolünü yitirebiliriz.
 2. Yapılan sunuda yada programda karşımıza çıkacak sorunlardan dolayı.
 3. Değerlendirme esnasında direk olarak doğru yada yanlış diye cevaplandırma yapmasından dolayı.
 4. Sağlık sorunları çıkartabilir.
 5. Öğrencilerin bilgisayar kullanırken yanlış yapması yada bilgisayarı bozmalarından korktukları için.
 6. Öğrenciler bilgisayarların kendilerinden üstün olduklarını düşündükleri için.
 7. Hazırlanan yazılımlarda din,dil,ırk öğelerine yer verilmesinden dolayı.
 8. Öğretmenlerin geleneksel öğretim yöntemlerini benimsemiş olmasından.
 9. Tembelleştirdiği için.
 10. Depolanan bilgilerin kaybolma yada bozulma olasılığının olduğu için

Başa Dön


Eğitimde bilgisayar kullanmamızı sınırlayan etmenler nelerdir?

 1. Teknik elemen gerektirmesi.
 2. Teknolojinin gelişmesiyle elimizde bulunan yazılım ve donanımların yetersiz kalması.
 3. Büyük sınıf ve laboratuar gerektirmesi.
 4. Kullanılan yazılım ve donanımların pahalı olması.
 5. Hazırlanan yazılımlardaki dil farklılığı
 6. Kaliteli yazılım bulunamaması
 7. Alt yapı eksikliği(elektrik,telefon hattı vb.)
 8. Türkiye şartlarına göre masraflı olması.
 9. Kullanılan yazılım ve donanımlarda karşılaşılan sorunlar.

Başa Dön


Gelecekte Bilgisayar Öğretmenin Yerini Alabilir Mi?

Bilgisayarın öğretmenin yerini tutması çok zor. Çünkü öğretmen öğretme görevini yaparken aynı zamanda öğrencinin gelişimine yardımcı eğitimler de vermektedir. Yaptığı hareketler olsun, davranışları olsun, karakteri olsun, konuşması gibi bir çok konuda öğrencilerine rehberlik etmektedir. Bilgisayar destekli eğitimin yaygınlaşmasıyla öğretmene düşen görevler artacaktır. Sonuçta öğrenciyi güdüleyecek olan da öğretmenin kendisidir. Öğrencilerle birlikte sürekli öğretim çerçevesinde öğrenmeye devam eden öğretmen, daha akıllı, daha hızlı ve daha kaliteli olacaktır. Eğer bilgisayarlar öğretmenlerin yerini alabilseydi şu ana kadar yapılan az kalitede de olsa eğitim yazılımları öğrenci başarısını önemli ölçüde etkilemeliydi. Oysa her yıl üniversite sınavlarında, Anadolu Liseleri giriş sınavlarında ve diğer sınavlardaki başarısızlık oranı hala aynı. Bilgisayarları yapan ve programlayan bizler yani insanlardır. Öğretmenler de birer insan olduklarına göre bilgisayarların öğretimdeki etkiliği ancak 1 terabyte'lık bir sabit diskin yanında 1.44" lük bir disket ancak yapar. Kısaca bilgisayarlar öğretmenleri en az bir asırdan önce yakalayamaz.


1-(Şahin&Yıldırım,1999:58)
2-(Hamafin&Peck,1989:5-6)
3-(Tekeli,1994:94)


Bilginin çağ. etkileri

Bilişim top. özelikleri

Eğitişim Kavramı

Uzaktan Eğitim

Site Adresleri


Bu sayfa; Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
öğrencisi Aslı Şengül tarafından hazırlanıp en son: 05.05.2004 tarihinde güncellenmiştir.