BİLİŞİM VE EĞİTİM İLİŞKİSİ

EĞİTİŞİM KAVRAMI

Eğitişim, insanların insandaşlarının insanlaşma sürecine sundukları katkının paylaşılması süreci olarak açıklanabilir. Kavram olarak yeni olsa bile, insanlar binlerce yıldır insanlaşma sürecini paylaşmaktadırlar.

İnsanlaşma nedir?

İnsanlaşma, insanı diğer canlılardan ayırarak onu uygarlığın sahibi yapan erdem ve değerlere sahip olma, onu benimseme, özümseme ve yeni katkılar yapma sürecinin ürünüdür.
Bu süreç ve ürün paylaşılabilir.
İnsan olmak, insanlaşmanın ürünlerinden yararlanmak, insanı insanlığa borçlu kılar. Bu borcu ödemenin yolu, erdem ve değerleri derinleştirmek, genişletmek yani yeniden üretmek için eğitişmektir.

Konfüçyüs der ki;

“Sende bir yumurta var, bende bir yumurta var.
Ben yumurtamı sana verdim, sen yumurtanı bana verdin.
Sende bir yumurta var, bende bir yumurta var.
Ama,
Sende bir bilgi var, bende bir bilgi var.
Ben bilgimi sana verdim, sen bilgini bana verdin.
Bende iki bilgi var, sende iki bilgi var.”

Eğitişimin amacı işte budur."

Diye açıklıyor eğitişimi Dr. İkram Çınar Eğitişim dergisinde.. Eğitişmeye var mısınız? sorusuyla da yazısını noktalıyor. Bilgi çağında Yüksek uygarlık seviyesine ulaşma ümitleri içinde yaşayan ülkemiz adına bu soruya hayır cevabını vermek vicdanen rahatsızlık oluştursa gerek.


Bilginin çağ. etkileri

Bilişim top. özelikleri

BDE

Uzaktan Eğitim

Site Adresleri


Bu sayfa; Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
öğrencisi Aslı Şengül tarafından hazırlanıp en son: 21.05.2004 tarihinde güncellenmiştir.