BİLİŞİM VE EĞİTİM İLİŞKİSİ
BİLGİNİN ÇAĞIMIZA ETKİLERİ

Tıpkı insan nesilleri gibi, bilimsel çağların da jenerasyonlarından bahsetmek mümkündür. Edison veya Graham Bell gibi kaşiflerin bilime ve teknolojiye katkılarını başlangıç tarihi olarak alınırsa, 19.yy’ın ortalarından bu yana dört ayrı bilimsel dönem müşahede edilmektedir. Bunlar, elektrik çağı, atom çağı, uzay çağı ve bilgi çağıdır. Her dönem, kendine has büyük değişmeleri sağlayan belirleyici vasıflarıyla adlandırılmaktadır. Bu dönemlerde dünya daha eski çağlarla kıyaslanmayacak şekilde değişmiştir. Günümüzün bazı özelliklerini şöyle bir gözden geçirmek, değişimin ne kadar büyük olduğunu gösterecektir. Telefon, radyo ve televizyon yeryüzündeki tüm insanların anında haberleşebilmesini sağlarken; otomobiller, trenler ve uçaklar uzaklık kavramını adeta ortadan kaldırmıştır. Tıp, biyoloji gibi sahalarda yeni buluşlar yapılmış, genetik kodlar çözülmüş, insan ömrü uzamış, kıt kaynaklardan daha verimli kullanılmaya başlanmıştır. Maliyeti çok yüksek olmakla birlikte, nükleer santrallerden büyük enerjiler sağlayan insan, uzayın derinliklerine doğru yolculuklara başlamıştır.

Medeniyetteki bu muhteşem gelişmeler kesintisiz olarak sürüp gitmektedir. Her dönem, kendinden önceki dönemlerdeki gelişmeler tarafından sağlanmaktadır. Esasen buradaki “dönem” kavramını, başlangıcı ve sonu olan bir blok veya kesitin ifadesi anlamında kullanmıyoruz. Ortaya çıkan yeni bir unsur, ya herhangi bir ihtiyaca cevap verdiği sürece varlığını korumakta, ihtiyaç ortadan kalktığında ise medeniyet sahnesinden çekilmektedir; yada, devamlı olarak artan ihtiyaçlar karşısında, kendisi de sürekli olarak gelişerek varlığını idame ettirmektedir. Ancak, bazı unsurlar veya adlandırmalar, zamanla daha ön plana çıkarak içinde bulundukları tarihi sürece damgalarını vurmaktadırlar. Başka bir deyişle, belirleyici bir rol oynamakta ve çağlarındaki pek çok şeye hakim olmaktadırlar.

Yukarıda anlatılan tüm değişmelerin ortak özelliği bilgi dir. İnsanlığın birikimiyle son nesil çağa ulaşmış bulunuyoruz. Bilgi, giderek artmakta, yoğunlaşmakta ve yayılmaktadır. Ön plana çıkan bu özellik çağımızda bilgi teknolojilerinin de her alanda pay sahibi olması özellikle bilgisayarlaşmanın süratle artmasıyla gelişirken bilgisayar farkındalığı ve bilgisayar okur yazarlığı kavramlarının doğmasına sebep olup geleneksel okur yazarlıktan , bilgisayar okur yazarlığına geçişin sağlanması için eğitim alanında da önemli adımların atılmasının gerekliliğini arttırmaktadır. Çünkü gelmekte olan yeni çalışma düzeni içinde sadece çalışanlar değil tüm toplum yeni teknolojileri etkin olarak kullanabilecek vasıfta donatılmamışsa o teknolojiden yararlanmaları mümkün olmayacak, bu da sosyal ekonomik veya kültürel gelişime sekte vuracaktır.

Her yeni icat edilen teknoloji ve bu teknolojinin yayılmasıyla birlikte çok çeşitli değişiklikler yaşanan dünyamızda her geçen gün Bilişim, Eğitişim gibi temeli bilgi, teknoloji ve eğitime  dayanan alanlar oluşup içinde bulunduğumuz bilgi çağında toplumların kalitesini belirleme konusunda büyük payelere sahip olmaktadır.
Bilişim top. özellikleri

Eğitişim kavramı

BDE

Uzaktan Eğitim

Site Adresleri


Bu sayfa; Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
öğrencisi Aslı Şengül tarafından hazırlanıp en son: 05.05.2004 tarihinde güncellenmiştir.