ANASAYFA :: İLETİŞİM :: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ :: JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
VERİLEN DERSLER
JEO357 Rock Mechanics
JEO491 Mühendislik Jeolojisi Laboratuvar Yöntemleri (Seçmeli/1999-2002/2006-)
JEO484 Jeoteknik Veri Toplama ve Değerlendirme Teknikleri (Seçmeli-Ortak/1999-2004)
JEO494 Doğal Afetler (Seçmeli-Ortak/1999-2004)
JEO421 Bitirme Ödevi