ANASAYFA :: İLETİŞİM :: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ :: JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÜYESİ OLDUĞU ULUSAL VE ULUSLARARASI MESLEKİ KURULUŞLAR
  • Int. Soc. for Rock Mechanics (ISRM)
  • Int. Assoc. of Eng. Geol. Üyesi
  • Mühendislik Jeolojisi Türk Milli Komitesi Üyesi
  • TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Üyesi.
  • Kil Bilimleri Türk Milli Komitesi Üyesi.
  • Ulusal Kaya Mekaniği Derneği Üyesi.
  • Bulanık Sistemler Derneği Üyesi.