ANASAYFA :: İLETİŞİM :: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ :: JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÖZGEÇMİŞ
Prof. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU
Ardahan, 1966

Eğitim Kurumunun Adı Devam Yılı Uzmanlık Dalı Derece
Ardahan Lisesi 1980-1983 - Diploma
Hacettepe Üniversitesi 1984-1989 Jeoloji (Hidrojeoloji) Müh. Mühendislik
Hacettepe Üniversitesi 1989-1993 Jeoloji Mühendisliği Yüksek Mühendislik
Hacettepe Üniversitesi 1993-1997 Jeoloji Mühendisliği Doktora
Haziran 1989 - Aralık 1989 SİAL Yerbilimleri Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti.
Aralık 1989 - Şubat 1998 H.Ü. Jeoloji Müh. Bölümü Araştırma Görevlisi
Şubat 1998-Nisan 2003 H.Ü. Jeoloji Müh. Bölümü Öğretim Üyesi (Yrd.Doç.Dr.)
Nisan 2003-Şubat 2009 H.Ü. Jeoloji Müh. Bölümü Öğretim Üyesi (Doç.Dr.)
Şubat 2009- H.Ü. Jeoloji Müh. Bölümü Öğretim Üyesi (Prof.Dr.)
Yüksek Mühendislik Tezi Mengen (Bolu) yöresi heyelanlarının araştırılması ve potansiyel risk alanlarının uzaktan algılama tekniği kullanılarak belirlenmesi (1993).
Doktora Tezi Killi, yoğun süreksizlik içeren ve zayıf kaya kütlelerinin mühendislik sınıflamalarında karşılaşılan güçlüklerin giderilmesine yönelik yaklaşımlar (1997).
1993 Fransız Hükümeti Bursu ile 2 ay Paris VI Üniversitesine Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili çalışma.

İngilizce ve Fransızca

1985-1989 Türkiye Noterler Birliği Lisans Eğitimi Bursu.
1993-1997 TÜBİTAK Münir Birsel Vakfı Doktora Eğitimi Bursu.