ANASAYFA :: İLETİŞİM :: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ :: JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YÖNETİLEN TEZLER
  1. Tonoz, M.C., 2001. Kil zeminlerin kireçle stabilizasyonu: Ankara kilinde şişme ve dayanım özellikleri açısından bir inceleme. Yüksek Mühendislik Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 82 s.
  2. Kayabaşı, A., 2003. Kaya kütlelerinin deformasyon modülünün tayininde kullanılan ampirik ilişkilerin değerlendirilmesi: Baraj yerlerinden uygulamalar. Yüksek Mühendislik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 82 s.
  3. Nefeslioğlu, A.H. 2003. Süpren (Eskişehir) Mermer Ocaklarındaki Süreksizlikler için fotoanaliz ve bulanık küme teorisinin kullanımı. Yüksek Mühendislik Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 132 s.
  4. Ercanoğlu, M., 2003. Bulanık Mantık ve istatistiksel yöntemlerle heyelan duyarlılık haritalarının üretilmesi: Batı Karadeniz Bölgesi (Kumluca Güneyi - Yenice Kuzeyi)", Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 203 s.
  5. Yeşiloğlu, N., 2006. Eğirdir (Isparta) Yerleşim Merkezi İçin Heyelan Olası Tehlike Değerlendirmesi ve Haritalaması. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 96 s (yayınlanmamış).
  6. Elmasoğlu, G., 2006. Köprüköy (Bala-Ankara) Granitleri için puanlama esaslı malzeme bozunma sınıflamaları ve bunların karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 76 s.
  7. Tunusluoğlu, C., 2007. Moloz oluşum mekanizması ve akma potansiyelinin değerlendirilmesi: Barla dağı kuzey yamaçları (Senirkent, Uluborlu, Isparta). Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi.
  8. Nefeslioglu, H.A., 2008. Çayeli (Rize) ve komşu havzalarında heyelan tehlikesi ve riskinin araştırılması. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi.
  9. Kayabaşı, A., 2009. Çan (Çanakkale) Linyit İşletmesindeki Şev Duraysızlıklarının Araştırılması ve Çözüm Önerileri. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 181s (yayınlanmamış).
  10. Gültekin, N., (devam ediyor). Granitik Kayaçların Dayanım ve Deformasyon Parametreleri Üzerinde Mineralojik ve Petrografik Özelliklerin Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi.