BİLİŞİM VE EĞİTİMİ
 BİLİŞİM TOPLUMLARININ ÖZELLİKLERİ

Bilginin çağımıza olan etkilerinin en önemli sonuçlarından biri olan bilişim toplumlarının genel özellikleri şöyledir:.
 
Ekonomi: Bilgi ekonomisi,
Temel üretim etkeni: İnsan sermayesi (bilgi),
Üretim araçları: Robotlar ve nanoteknoloji
Yaşama biçimi: Kentli, aykırı yaşam biçimleri
Dünya görüşü: Büyük anlatıların çöküşü, çokkültürlülük, postpozitivizm, küreselleşme, sermayenin küreselleşmesine karşı ulusçuluk
İdeoloji:
Önder: Bilginler, felsefeciler, sanatçılar
Eğitim: Kitle eğitimi (zorunlu), yaşamboyu eğitim (zorunlu)
İşbölümü: Bilişimciler, medya, hizmet sektörleri, adhokrasi, teleiş,
Değerler: Hızlı değişme, rekabet, eşitlik, özgürlük, bireyin hakları, zaman, yaratıcılık, işbirliği, özdenetim, hazcılık, ahlak, çevrecilik, kalite, özgerçekleştirim, ademi merkeziyetçi yönetim, doğrudan demokrasi (sanal demokrasi)
Aile tipi: Çekirdek ailenin parçalanması ya da daha güçlenmesi, kadın egemen düşüncenin ağırlığı,
Enerji: Doğal (güneş, rüzgâr), nükleer
İletişim: Elektronik ağ
Öncü Bilim: Kuantum elektroniği, moleküler biyoloji, çevre bilimleri
Sorunlar: Gelecek şoku, değer bunalımı, terör, insanlar arası eşitsizlik, sermayenin küreselleşmesiBilginin çağ. etkileri

Eğitişim kavramı

BDE

Uzaktan Eğitim

Site Adresleri


Bu sayfa; Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
öğrencisi Aslı Şengül tarafından hazırlanıp en son: 05.05.2004 tarihinde güncellenmiştir.