Yaşar Tonta

Prof. Dr. / Professor

Yayın Listesi / List of Publications

Kitaplar / Monographs

Açık Ders Malzemesi / Open Courseware

Raporlar / Reports

Kitaplarda Bölümler / Chapters in Books

Makaleler / Articles

Konferans Bildirileri / Conference Papers

Tezler / Dissertations

Diğer / Other

 

Yayınlar / List of Publications

 

Editör / Editor

1.    Journal of Information & Knowledge Management, Guest Editor of the Special Issue on Innovation, Knowledge Discovery and Technology Management. 14(1), 2015.

2.    Türk Kütüphaneciliği, eş editör (Serap Kurbanoğlu ile birlikte): Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün 40. Kuruluş Yıldönümü Özel sayısı, 26(2), 2012.

3.    Information Services & Use, Co-editor (with Gail Hodge) of the Special Issue on Electronic Information Management, 25 (1), 2005. (PDF copies of articles, zipped)

4.    Bilgi Dünyası, 2000.

5.    Türk Kütüphaneciliği, 9(1), 1996 - 10(3), 1997, iki özel sayı (Internet ve IFLA) da dahil toplam yedi sayı.

 

Doktora Tezi / Ph.D. Dissertation

1.    Yaşar Tonta, "An Analysis of Search Failures in Online Library Catalogs." (Unpublished Ph.D. Dissertation) University of California at Berkeley, December 1992. 318 p. (Adviser: Prof. Michael D. Cooper) Summary appeared in Dissertation Abstracts International (Vol. 54, no. 6, December 1993, p.1985-A) (University Microfilms Number: DA9330763). (PDF) (HTML)

 

Kitaplar / Monographs

1.    Yaşar Tonta, TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programının Değerlendirilmesi. Ankara: TÜBİTAK ULAKBİM, 2017. (ISBN 978-605-312-077-3) (Tam metin - PDF) (Summary - PDF)

2.    Albert Ali Salah, Yaşar Tonta, Alkım Almıla Akdağ Salah, Cassidy Sugimoto & Umut Al (ed.). Proceedings of ISSI 2015 Istanbul: 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Istanbul, Turkey, 29 June toJuly, 2015. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi. (ISBN 978-975-518-381-7). (PDF (198 MB))

3.    John N. Gathegi, Yaşar Tonta, Serap Kurbanoğlu, Umut Al & Zehra Taşkın (Eds.). Challenges of Information Management Beyond the Cloud: 4th International Symposium on Information Management in a Changing World, IMCW 2013, Limerick, Ireland, September 4-6, 2013. Revised Selected Papers. Berlin: Springer, 2014. 156 p. (ISBN 978-3-662-44411-5). Preface (p. v-vi).

4.    Yaşar Tonta, Serap Kurbanoğlu, John N. Gathegi, Umut Al & Zehra Taşkın (Eds.). Beyond the Cloud: Information…Innovation…Collaboration…: 4th International Symposium on Information Management in a Changing World, September 4-6, 2013, Limerick, Ireland. Abstracts. Ankara: Hacettepe University Department of Information Management, 2013. x, 93 p. (ISBN 978-975-491-358-3) Full-text in PDF (ca 2MB).

5.    Serap Kurbanoğlu, Umut Al, Phyllis Lepon Erdoğan, Yaşar Tonta ve Nazan Özenç Uçak (Yay. haz.). E-Bilim ve Bilgi Yönetimi: 3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012, Ankara, Türkiye Bildiriler / E-Science and Information Management: 3rd  International Symposium on Information Management in a Changing World, September 19-21, 2012, Ankara, Turkey. Proceedings. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2012. (ISBN 978-975-491-337-8) (Önsöz / Preface).

6.    Serap Kurbanoğlu, Umut Al, Phyllis Lepon Erdoğan, Yaşar Tonta ve Nazan Özenç Uçak (Eds.). E-Science and Information Management: 3rd  International Symposium on Information Management in a Changing World, IMCW 2012,  Ankara, Turkey, September 19-21, 2012. Proceedings. Berlin: Springer, 2012. (ISBN 978-3-642-33298-2).

7.    Yaşar Tonta, Umut Al, Phyllis Lepon Erdoğan & Ana Alice Baptista (Eds.). Digital Publishing and Mobile Technologies: 15th International Conference on Electronic Publishing, June 22-24, 2011, Istanbul, Turkey. ProceedingsAnkara: Hacettepe University Department of Information Management, 2011. (ISBN 978-975-491-320-0). (Preface / Önsöz) (p. vii). (Full-text in PDF (5.0 MB) (Tam metin –PDF formatında).

8.    Serap Kurbanoğlu, Umut Al, Phyllis Lepon Erdoğan, Yaşar Tonta ve Nazan Özenç Uçak (Eds.). Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World, IMCW 2010,  Ankara, Turkey, September 22-24, 2010. Proceedings. Berlin: Springer, 2010. (ISBN 978-3-642-16031-8).

9.    Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta, Umut Al, Phyllis Lepon Erdoğan ve Nazan Özenç Uçak (Yay. Haz. / Eds.). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara, Türkiye. Bildiriler. Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World, September 22-24, 2010, Ankara, Turkey. Proceedings. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2010. (ISBN 978-975-491-292-0) (Önsöz / Preface).

10. Turid Hedlund and Yaşar Tonta (eds.) Publishing in the Networked World: Transforming the Nature of Communication. 14th International Conference on Electronic Publishing 16-18 June 2010, Helsinki, Finland. Helsinki: Hanken School of Economics, 2010. “Preface” (pp. v-vi). (ISBN: 978-952-232-086-5). Full-text in PDF (5.48 MB)

11. Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.), Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler. (Information Management in the Changing World. Symposium Proceedings. 24-26 October, 2007, Ankara). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007. xx + 314 s. (ISBN 978-975-491-246-3).  (Tam metin –PDF formatında / Full-text in PDF (4.0 MB))

12. Yaşar Tonta (ed.) Electronic Information Management. (RTO Lecture Series Pre-Prints Publication no. AC/323(IMC 002B)TP/06). Ottawa: RTO/NATO, 2004. vi + 170 s. (ISBN 92-837-1133-5) (Full-text in PDF (4.0 MB) (Tam metin –PDF formatında)

13. Yaşar Tonta (ed.) Electronic Information Management. (Elektronik Bilgi Yönetimi). Ed. by Yaşar Tonta. (RTO Lecture Series 231 BIS, Publication no. RTO-ENP-026-AC/323(IMC 001B)TP/5). Ottawa: RTO/NATO, 2003. (Table of Contents (İçindekiler Sayfası) ("Introduction" by Yaşar Tonta “(Giriş)”) (Full-text in PDF (1.6 MB) (Tam metin –PDF formatında )

14. Yaşar Tonta (ed.) Electronic Information Management for PfP Nations. (PfP Ülkeleri için Elektronik Bilgi Yönetimi). Ed. by Yaşar Tonta. (RTO Lecture Series 231, Publication no. RTO-ENP-026-AC/323(IMC 001)TP/44). Ottawa: RTO/NATO, 2002. (Table of Contents (İçindekiler Sayfası) ("Introduction" by Yaşar Tonta “(Giriş)” ) (Full-text in PDF (1.6 MB) (Tam metin –PDF formatında ) (The CD-ROM copy of the Lecture Series also appeared in April 2003 with the same title. ISBN 92-837 1096 7)

15. Yaşar Tonta, Yıltan Bitirim ve Hayri SeverTürkçe Arama Motorlarında Performans Değerlendirme. (Performance Evaluation of Turkish Search Engines). Ankara: Total Bilişim Ltd. Şti., 2002. xvi, 152 s. (ISBN 975 92923-0-0). (Özet ) (Summary ) (Tam metin (PDF) )

16. Yaşar Tonta, Internet ve uygulamaları (Internet and its applications). Ankara: Hava Kuvvetleri Karargah Basımevi, 1996. 40 p. (PDF)

17. Yaşar Tonta ve Ahmet Çelik (Ed.). Bilgi edinme özgürlüğü (Freedom of information). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1996. 98 s. (PDF)

18. Roy Tennant, John Ober ve Anne G. LipowInternet el kitabı (Crossing the threshold of Internet). Çev. Yaşar Tonta ve diğerleri. Çev. ed. Yaşar Tonta. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1996. (Tam metin –PDF) (Önsöz –PDF)

19. Yaşar Tonta, LCSH and PRECIS in Library and Information Science: A Comparative Study. (Occasional Papers Series of the Graduate School of Library and Information Science, University of Illinois at Urbana-Champaign, No. 194). Champaign, IL: University of Illinois Graduate School of Library and Information Science, May 1992. 68 p. (see the local copy in PDF)

 

Açık Ders Malzemesi / Open Courseware

1.    Yaşar Tonta, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (açık ders malzemesi) Katkıda bulunanlar: Umut Al ve Orçun Madran. (Türkiye Bilimler Akademisi Ulusal Açık Ders Malzemeleri Konsorsiyumu’nun desteğiyle hazırlanmıştır). Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Ankara, 2011. https://www.youtube.com/playlist?list=PL354752A2DB94E924

 

Raporlar / Reports

1.    Yaşar Tonta, Güleda Doğan, Umut Al and Orçun Madran. “Open Access Policies of Research Funders: The Case Study of the Austrian Science Fund (FWF).” November 2015. DOI: 10.5281/zenodo.35616 (PASTEUR4OA (Open Access Policy Alignment Strategies for European Union Research) (Local copy PDF)

2.    Yaşar Tonta ve İrem Soydal, Web bilgi sistemlerinde kullanılabilirlik değerlendirmesi. (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Proje No. 06-A-701-002). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Ankara, 2010. (xi, 56 s.).

3.    Yaşar Tonta ve Yurdagül Ünal, Dergi Kullanım Verilerinin Bibliyometrik Analizi ve Koleksiyon Yönetiminde Kullanımı. (Proje sonuç raporu) (TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Grubu SOBAG Proje No. SOBAG 106K068) Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Ankara, 2008. (xvi, 88 s.). (PDF, 1,4MB)

4.    Yaşar Tonta ve Umut Al, Türkiye’nin bilimsel yayın haritası: Türkiye’de dergi yayıncılığı üzerine bir araştırma. (Proje sonuç raporu) (TÜBİTAK Sosyal Bilimler Araştırma Grubu SOBAG Proje No. SOBAG 105K088) Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Ankara, 2007. (xv, 74 s.).

5.    Yaşar Tonta, Mehmet Emin Küçük, Umut Al, Gülten Alır, K. Levent Ertürk, N. Erol Olcay, İrem Soydal ve Yurdagül Ünal, Hacettepe Üniversitesi Elektronik Tez Projesi: Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Tezlerinin Dijitalleştirilmesi ve Tam Metinlerinin Internet Aracılığıyla Erişime Açılması. (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Proje No. 02-G-064). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Ankara, 2006. (xi, 56 s.).

6.    Yaşar Tonta (Raportör), Bilişim Teknolojileri ve Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raporu. (Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Yayın No. DPT: 2560 - ÖİK 576). Ankara: DPT, 2001. (ISBN 975-19-2633-5)

 

Kitaplarda Bölümler / Chapters in Books

1.    Yaşar Tonta (2019). Bilimsel yayınlara açık erişim modelleri. Meraklısına Bilim: Sarkaç'tan Bir Seçki 2019 içinde (s.306-309). Yay. haz. Defne Üçer Şaylan, İstanbul: Doğan Kitap, 2019. (ISBN: 978-605-09-7040-1) (PDF)

1.     Yaşar Tonta, “Does Monetary Support Increase the Number of Scientific Papers? An Interrupted Time Series Analysis" In 16th International Conference on Scientometrics & Informetrics: Conference Proceedings, Wuhan University, Wuhan, China, 16-20 October, 2017 (pp. 1228- 1239). (PDF)

2.    Scepanski, J.M. & Tonta, Y. (2016). Library collaboration in the Middle East and North Africa. In Click, A.B., Martin III, J.D., Ahmed, S. & Hill, J. (Eds.). Library and information science in the Middle East and North Africa (pp. 270-301). Berlin: De Gruyter. (PDF)

3.    Yaşar Tonta, Developments in Education for Information: Will “Data” Trigger the Next Wave of Curriculum Changes in LIS Schools?” (Keynote paper) In Kanwal Ameen and Nosheen Fatima Warraich (eds.), Looking Back, Moving Forward: International Conference on Information Management & Libraries ICIML 2015, November 10-13 2015, Lahore, Pakistan. [Proceedings] (pp. 2-19). Lahore: Department of Information Management University of the Punjab, 2015. (Full text / Tam metin) (Presentation slides - PDF / Sunuş slaytları - PDF

4.    Tonta, Y. (2015). Açık bilim ve açık erişim. Prof. Dr. İrfan Çakın`a Armağan içinde (s. 235-250). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2015 (ISBN: 978-975-491-411-5) (PDF

5.    Yaşar Tonta, Information architecture (abstract). In Todorova, T. (comp.) Library, Information and Cultural Heritage Management Textbook (pp. 53-54). (ERASMUS Intensive Program LibCMASS Grant Agreement Reference Number: 2012-ERA-IP-11). Sofia: State University of Library Studies and Information Technologies, 2013. (ISBN 978-954-2946-44-1). (PDF copy:http://libcmass.unibit.bg/files2013/01_Body.IPLIBCMASS2012TEXTBOOK.pdf). 

6.    Yaşar Tonta, Bilgi sınıflama, bilgi düzenleme ve bilgi erişim. Özgür Külcü, Tolga Çakmak ve Nevzat Özel (Yay. Haz.). Prof. Dr. K. Gülbün Baydur’a armağan içinde (s. 155-172). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2012. (ISBN: 978 975 491 334 7)

7.    Yaşar Tonta, Açık erişim ve tıpta bilimsel iletişimin geleceği. Hamdi Akan (ed.), Bilimsel yayınlar kitabı içinde (s. 225-235). Ankara: Bilimsel Tıp Yayınevi, 2010. (ISBN 978-975-6058-89-3).

8.    Yaşar Tonta and İrem Soydal, Performance evaluation of web information systems. In Serap Kurbanoğlu, Umut Al, Phyllis Lepon Erdoğan, Yaşar Tonta ve Nazan Özenç Uçak (Eds.). Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World, IMCW 2010, Ankara, Turkey, September 22-24, 2010. Proceedings. (pp. 175-188) Berlin: Springer, 2010. (PDF) (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

9.    Doğan Karabulut ve Yaşar Tonta, Mesleki bir tartışma listesi olarak KUTUP-L’nin içerik analizi. Serap Kurbanoğlu ve diğerleri. (Yay. Haz. / Eds.). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara, Türkiye. Bildiriler. Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2ndInternational Symposium on Information Management in a Changing World, September 22-24, 2010, Ankara, Turkey. Proceedings içinde (148-154). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2010. (PDF)

10. Mehdi Afzali ve Yaşar Tonta, Türkiye’de kurumsal arşivlerin web analizi. Serap Kurbanoğlu ve diğerleri. (Yay. Haz. / Eds.). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara, Türkiye. Bildiriler. Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World, September 22-24, 2010, Ankara, Turkey. Proceedings içinde (155-163). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2010. (PDF)

11. Yaşar Tonta and İrem Soydal, Performance evaluation of web information systems. In Serap Kurbanoğlu et al(Yay. Haz. / Eds.). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara, Türkiye. Bildiriler. Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World, September 22-24, 2010, Ankara, Turkey. Proceedings (pp. 217-226). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2010. (PDF) Springer kopyası (PDF): http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-16032-5_16#page-1. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

12. Yaşar Tonta and Doğan Karabulut, The anatomy of an electronic discussion list for librarians, KUTUP-L: Bibliometric and content analyses of postings. In Turid Hedlund and Yaşar Tonta (eds.) Publishing in the Networked World: Transforming the Nature of Communication. 14th International Conference on Electronic Publishing 16-18 June 2010, Helsinki, Finland. (pp. 234-244) Helsinki: Hanken School of Economics, 2010. (ISBN: 978-952-232-086-5). (PDF

13. Umut Al, İrem Soydal and Yaşar Tonta, Analysis of e-book Use: The case of ebrary. In Turid Hedlund and Yaşar Tonta (eds.) Publishing in the Networked World: Transforming the Nature of Communication. 14th International Conference on Electronic Publishing 16-18 June 2010, Helsinki, Finland. (pp. 315-329) Helsinki: Hanken School of Economics, 2010. (ISBN: 978-952-232-086-5).(PDF).

14. Yaşar Tonta and Güleda DüzyolMapping the structure and evolution of electronic publishing as a research field using co-citation analysis. In Turid Hedlund and Yaşar Tonta (eds.) Publishing in the Networked World: Transforming the Nature of Communication. 14th International Conference on Electronic Publishing 16-18 June 2010, Helsinki, Finland. (pp. 406-420) Helsinki: Hanken School of Economics, 2010. (ISBN: 978-952-232-086-5). (PDF)

15. Yaşar Tonta and İrem SoydalService quality of web information systems. In Anthi Katsirikou & Christos H. Skiadas (eds.), Qualitative and Quantitative Methods in Libraries: Theory and Applications. Proceedings of the International Conference on QQML2009, Chania, Crete, Greece, 26-29 May 2009. (pp. 390-397). Hackensack, NJ: World Scientific Publishing Co., 2010. (ISBN:   978-981-4299-69-5;ISBN:   978-981-4299-70-1(ebook)) (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF).

16. Yaşar Tonta and Yurdagül Ünal, Does Urquhart’s Law hold for consortial use of electronic journals? In Birger Larsen & Jacqueline Leta (eds.), Proceedings of ISSI 2009- the 12th International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics, Rio de Janeiro, Brazil, July 14-17, 2009. Vol. 2 (pp. 607-618). Rio de Janeiro: BIREME/PAHO/WHO and Federal University of Rio de Janeiro, 2009. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF). The slightly revised version of this paper also appeared in: Yaşar Tonta and Yurdagül Ünal, Does Urquhart’s Law hold for consortial use of electronic journals? Scientometrics, 83(3): 793-808, 2010. (http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s11192-009-0156-1).

17. Yaşar Tonta, Digital natives and virtual libraries: What does the future hold for libraries? In Kocójowa, Maria (ed.). Biblioteki i ich klienci : mi_dzy p_atnym a bezp_atnym komunikowaniem si_ w erze zasobów cyfrowych sieci = Libraries and their clients : free or fee services supporting social communication in digital era (pp. 37-43). (Local copy- PDF)

18. Yurdagül Ünal and Yaşar Tonta, An analysis of consortial use of electronic journals in Turkey: The case of SpringerLink and Wiley InterScience databases. In Susanna Mornati & Turid Hedlund (eds.), Proceedings of the 13th International Conference on Electronic Publishing, ELPUB 2009: Rethinking Elecronic Publishing: Innovation in Communication Paradigms and Technologies, Milan, Italy, June 10-12 2009 (pp. 535-542). Milan: Edizioni Nuova Cultura, 2009.

19. Yaşar Tonta, Information Services and Web 2.0: New Challenges and Opportunities. In Alexandra Vrane_ & Ljiljana Markovi_ (eds.), Electronic Library: International Scientific Conference, Belgrade, September 25th-28th, 2008. Proceedings (pp. 237-249). Belgrade: Ministry of Culture and Ministry of Science, 2008. Abstract also appeared in Electronic Library: International Scientific Conference, Belgrade, September 25th-28th, 2008 –Summary book- Ed. by A. Vrane_, L. Markovi_ & V. Crnogorac. Belgrade, 2008. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

20. Yaşar Tonta & Yurdagül Ünal, Consortial use of electronic journals in Turkish universities. In L. Chan & S. Mornati (Eds.). Open Scholarship: Authority, Community and Sustainability in the Age of Web 2.0: Proceedings of the 12th International Conference on Electronic Publishing. Toronto, June 25-27, 2008. (pp. 203-216). Toronto, Canada: International Conference on Electronic Publishing (ELPUB).

21. Yaşar Tonta, Open Access and Institutional Repositories: The Turkish Landscape. In Didar Bayır (Ed.). Turkish Libraries in Transition: New Opportunities and Challenges (pp. 27-47). İstanbul: Turkish Librarians’ Association, 2008. (PDF)

22. Yaşar Tonta, Balkan ülkeleri arasında bilimsel ve kültürel bilgilerin korunması ve yönetiminde işbirliği (Çağrılı bildiri). Ender Bilar ve Yaşagül Ekinci (Yay. haz.). Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu Bildirileri, 5-7 Haziran 2008, Edirne / Türkiye içinde (s. 8-13). (Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No. 87). Edirne: Trakya Üniversitesi, 2008.

23. Yaşar Tonta, Cooperation in the preservation and management of scientific and cultural information among Balkan countries (invited keynote). In Ender Bilar & Yaşagül Ekinci (Eds.). Information / Documentation Management and Cooperation among the Libraries in the Balkan Countries Symposium Papers, 5-7 June 2008, Edirne / Turkey (pp. 8-13). (Publications of the Rectorate of Trakya University No. 87). Edirne: Trakya University, 2008.

24. Yaşar Tonta ve Umut Al, Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999: Eleştirel Bir DeğerlendirmeDeğişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler(içinde s. 105-112). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007. (Aynı adla Türk Kütüphaneciliği, 22(3): 320-334, 2008’de yayımlanmıştır.)

25. Yaşar Tonta ve Umut Al, Türkçe Dergilerde Yayımlanan Makaleler Üzerine Bir İncelemeDeğişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 185-192). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007.

26. Yaşar Tonta ve Yurdagül Ünal, Dergi Kullanım Verilerinin Bibliyometrik Analizi ve Koleksiyon Yönetiminde KullanımıDeğişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 193-200). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007.  (Aynı adla Türk Kütüphaneciliği, 22(3): 335-350, 2008’de yayımlanmıştır.)

27. Umut Al ve Yaşar Tonta, Tam Metin Makale Kullanım Verilerinin Bibliyometrik AnaliziDeğişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 209-217). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007.

28. Yaşar Tonta ve Umut Al, Türkçe Makalelerin Dergilere Dağılımı ve Bradford YasasıDeğişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 218-228). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007. (Aynı adla Bilgi Dünyası, 9(1): 41-66, 2008’de yayımlanmıştır. http://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/171/153)

29. Yaşar Tonta, Yurdagül Ünal and Umut Al, The Research Impact of Open Access Journal ArticlesELPUB2007. Openness in Digital Publishing: Awareness, Discovery and Access - Proceedings of the 11th International Conference on Electronic Publishing held in Vienna, Austria 13-15 June 2007 (pp. 321-330). Edited by: Leslie Chan and Bob Martens. (ISBN 978-3-85437-292-9) 2007. (Full-text in PDF(Presentation slides - PDF).

30. Yaşar Tonta, Libraries and museums in the flat world: Are they becoming virtual destinations? In Herbert K Achleitner and Alexander Georgiev Dimchev (eds.) Sofia 2006: Globalization, Digitization, Access, and Preservation of Cultural Heritage, 8-10 November 2006, Sofia, BulgariaSofia: St. Kliment Ohridski, University of Sofia, 2007. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

31.  Yaşar Tonta, Kütüphaneler sanal güzergâhlara mı dönüşüyor? I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim, 25-26 Mayıs 2006, İstanbul (Bildiriler) içinde (s. 353-366). Yay. Haz. Ayşe Üstün ve Ümit Konya. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 2007.  (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF) (PDF)

32.  Yaşar Tonta, Açık Erişim: Bilimsel İletişim ve Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Üzerine Etkileri. (bildiri). Sosyal Bilimlerde Yayıncılık 1. Ulusal Kurultay Bildirileri [2-3 Kasım 2006, Ankara ]. içinde (s. 23-32). Ed. Kasım Karakütük. Ankara: TÜBİTAK ULAKBİM. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF) (PDF)

33.  Yaşar Tonta and Yurdagül Ünal, “The impact of electronic journals on document delivery servicesInBob Martens and Milena Dobreva (eds.). Digital Spectrum: Integrating Technology and Culture - Proceedings of the 10th International Conference on Electronic Publishing. Bansko, Bulgaria June 14-16, 2006 ( pp. 329-338). Sofia: FOI-Commerce, 2006. (ISBN 978-954-16-0040-5). (Full-text in PDF(Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF)

34.  Hayri Sever ve Yaşar Tonta, "Arama motorları," Türkiye Bilişim Ansiklopedisi içinde (s. 95-99). Başeditörler: Tuncer Ören, Tuncer Üney ve Rifat Çölkesen. İstanbul: Papatya Yayıncılık, 2006. (makale metni –PDF)

35.  Yaşar Tonta and Mehmet Emin Küçük, Main Dynamics of the Transition from Industrial Society to Information Society, InProceedings of the Third International Symposium on “Society, Governance, Management and Leadership Approaches in the Light of the Technological Developments and the Information Age” (İstanbul, May 12-13, 2005). (p. 3-16). Ed. Ali Erdinç. Ankara: The Turkish General Staff Directorate of Military History, Strategic Studies and Inspection Publications, 2005. (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF) (Türkçesi için bkz. Yaşar Tonta ve Mehmet Emin Küçük,Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler. Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Toplum, Yönetim, Yönetici ve Lider Yaklaşımları Uluslararası Sempozyumu, 12-13 Mayıs 2005, İstanbul. Aynı adla Türk Kütüphaneciliği (19(4): 449-464, Aralık 2005) dergisinde yayımlandı. (PDF)

36. Yaşar Tonta, Bibliyografik Kayıtlar için İşlevsel Gerekler (FRBR) Kavramsal Modeli. Prof. Dr. Nilüfer Tuncer'e Armağan içinde (ss. 278-290). (Haz. M. Emin Küçük) Ankara: TKD, 2005. (PDF)

37. Yaşar Tonta, Bilgi yönetiminin kavramsal tanımı ve uygulama alanları. (bildiriKütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu, 21-24 Ekim 2004, Ankara (Bildiriler) içinde (55-68). Ankara: AÜ DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004.(PDF(Sunuş slaytları )

38. Yaşar Tonta, "Elektronik kaynaklarda yasal sorunlar." Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantıs Sonuç Raporu, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane, Ankaraiçinde (81-88). Ed. Bülent Yılmaz. Ankara: ANKOS ve TKD, 2003. (bildiri metni –PDF)” (Sunuş slaytları -PDF)

39. Yaşar Tonta, "Dijital hizmetlere ve kaynaklara erişim." Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantıs Sonuç Raporu, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane, Ankaraiçinde (103-108). Ed. Bülent Yılmaz. Ankara: ANKOS ve TKD, 2003. (bildiri metni –PDF) (Sunuş slaytları -PDF)

40. Yıltan Bitirim, Yaşar Tonta ve Hayri Sever, “Information Retrieval Effectiveness of Turkish Search EnginesIn Tatyana Yakhno, ed. Advances in Information Systems: Second International Conference, ADVIS 2002, İzmir, Turkey, October 23-25, 2002, Proceedings. (pp. 93-103). Berlin: Springer-Verlag, 2002. Book Series: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 2457, pp. 93-103. (PDF)

41. Yaşar Tonta, "Internet and electronic information management." In Electronic Information Management. (p.1-1 - 1-22). Ed. by Yaşar Tonta. (RTO Lecture Series Pre-Prints Publication no. AC/323(IMC002B)TP/06). Ottawa: RTO/NATO, 2004. vi + 170 s.

42. Yaşar Tonta, "Internet and electronic information management." In Electronic Information Management for PfP Nations. (p.1-1 - 1-20). Ed. by Yaşar Tonta. (RTO Lecture Series 231, Publication no. R&T-ENP-026-AC/323(IMC 001)TP/44). Ottawa: RTO/NATO, 2002. (Presentation slides in PDF (751KB))

43. Yaşar Tonta, "e-Türkiye Sürecinde Kütüphaneler." e-Türkiye Sürecinde Kütüphaneler…38. Kütüphane Haftası Bildirileri, 25-31 Mart 2002, Ankara . içinde (42-61). Yayına haz. Ali Can ve diğerleri, Ankara: TKD, 2002. (Sunuş slaytları)

44. Yaşar Tonta, Bilgi Erişim Sorunları ve Internet". Ed. Ali Can, M. Tayfun Gülle, Oya Gürdal ve Erol Yılmaz. Kütüphanecilikte Yeni gelişmeler, Kavramlar, Olgular... 37. Kütüphane Haftası Bildirileri, 26 Mart - 01 Nisan 2001 içinde (52-62) Ankara: TKD, 2002. (Sunuş slaytları)

45. Yaşar Tonta," Bilgi erişim sorunu" Ed. Tülay Fenerci ve Oya Gürdal, 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu: Ulusal Sempozyum Bildirileri, 19-20 Nisan 2001, Hatay içinde (s. 198-206). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2001. (Sunuş slaytları) Lütfen MS Internet Explorer kullanınız.

46. Yaşar Tonta, "Türkiye'de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması". (Restructuring Education for Librarianship in TurkeyTürkiye'de Kütüphane ve Enformasyon Biliminin Kurumsal Gelişimi: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü'nün Kuruluşunun 36. Yılı Anısına Düzenlenen Sempozyum Bildirileri (11-12 Mayıs 2000, İstanbul) içinde (s. 74-89) Ed. Aysel Yontar. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 2000.

47. Yaşar Tonta, "Kütüphanelerarası İşbirliğinin Neresindeyiz?" (The state-of-the-art in interlibrary cooperationBilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını... Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999, Ankara içinde (s. 493-514). Yay. hazl. Özlem Bayram ve diğerleri. Ankara: TKD, 1999.

48.  Yaşar Tonta, "Tıp ve Yaşam Bilimleri Literatürüne Türkiye'nin Katkısı (1988-1997)" (Contribution of Turkey to biomedical literature (1988-1997) Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını... Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50. Yılı Uluslararası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999, Ankara içinde (s. 421-438). Yay. hazl. Özlem Bayram ve ark. Ankara: TKD, 1999.

49. Yaşar Tonta, "Kütüphanelerarası işbirliği ve bilgi kaynaklarının etkin kullanımı"; (Interlibrary cooperation and the effective use of information sources). Kütüphanecilik Bölümü 25. Yıl'a Armağan içinde (s. 100-108) Ed. Bülent Yılmaz. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü, 1997.

50. Yaşar Tonta, "Ulusal bilgi ağları ve ULAKBİM" (National information networks and ULAKBIM). Kütüphane Haftası Bildirileri (31 Mart-6 Nisan 1997, Ankara) içinde (s. 59-69). Ed. Bülent Yılmaz.Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1997.

51. Ahmet Çelik ve Yaşar Tonta. "Düşünce özgürlüğü, bilgi edinme özgürlüğü ve bilgi hizmetleri" (Freedom of thought, freedom of information and information services). Bilgi Edinme Özgürlüğü içinde (s. 1-13). Ed. Yaşar Tonta ve Ahmet Çelik. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1996.

52. Yaşar Tonta, "Indexing in hypertext databases,"InStudies in Multimedia: State-of-the-Art Solutions in Multimedia and Hypertext. (p. 21-30). Eds. Susan Stone and Michael Buckland. Medford, NJ: Learned Information, 1992.

53. Yaşar Tonta, "Kataloglamada tutarlılık üzerine bir araştırma: Kongre Kütüphanesi katalogcuları ile İngiliz Ulusal Kütüphanesi katalogcuları arasındaki tutarlılık" (An investigation of indexer consistency: Interindexer consistency between Library of Congress and the British Library Catalogers). Prof. Dr. Osman Ersoy'a Armağan içinde (s. 135-146). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1990. (PDF)

54. Yaşar Tonta, "Kütüphanecilik eğitiminde son gelişmeler ve Türkiye" (Recent development in education for librarianship: TurkeyKütüphaneciliğimiz Üzerine Görüşler: 1987 içinde (s. 85-97). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987.

 

Makaleler / Articles

1.    Yaşar Tonta ve Müge Akbulut. Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Türkiye Adresli Makalelerin Atıf Etkisini Artıran Faktörler. Türk Kütüphaneciliği, 35(3): 388-409, Eylül 2021. doi: 10.24146/tk.933159 (PDF)

2.    Yaşar Tonta ve Müge Akbulut. TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik (UBYT) Programının Yeni Destek Algoritmasının Değerlendirilmesi. Türk Kütüphaneciliği, 34(4): 606-637, Aralık 2020. doi: 10.24146/tk.799197 (PDF)

3.    Yaşar Tonta ve Müge Akbulut (2020). Does monetary support increase citation impact of scholarly papers? Scientometrics, 125(2), 1617–1641. doi:10.1007/s11192-020-03688-y (PDF)

4.    Yaşar Tonta, Dijital kültürel kaydın korunması. Türk Kütüphaneciliği, 34(2): 229-248, 2020. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1156174

5.    Müge Akbulut, Yaşar Tonta ve Howard D. White (2020). Related records retrieval and pennant retrieval: an exploratory case study. Scientometrics, 122(2): 957-987. doi:10.1007/s11192-019-03303-9 (PDF)

6.    Yaşar Tonta ve Müge Akbulut. Türkiye’de Lisansüstü Tezlere Açık Erişim. Türk Kütüphaneciliği, 33(4): 219-248, Aralık 2019. (PDF)

7.    Yaşar Tonta, “Açık Bilim”, Yüksek Öğretim Dergisi, No. 10, s. 23-28, Ekim-Aralık 2018 (PDF)

8.    Yaşar Tonta. (2018). Does Monetary Support Increase the Number of Scientific Papers? An Interrupted Time Series Analysis. Journal of Data and Information Science, 3(1): 19-39. doi: 10.2478/jdis-2018-0002. (PDF)

9.    Yaşar Tonta. Türkiye’de Yayımlanan ve Web of Science’ta Dizinlenen Dergilerle İlgili Bir Değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 31(4): 449-482, Aralık 2017. (PDF)

10. Tonta, Y. (2016). Future of cultural heritageNew Review of Information Networking,  21(1): 63-78. (PDF)

11. Yaşar Tonta, Developments in Education for Information: Will “Data” Trigger the Next Wave of Curriculum Changes in LIS Schools? Pakistan Journal of Information Management & Libraries (PJIM&L), 17, 2- 12, 2016. (PDF)

12. Hamid R. Darvish and Yaşar Tonta. Diffusion of nanotechnology knowledge in Turkey and its network structureScientometrics, 107(2): 569-592, 2016. doi: 10.1007/s11192-016-1854-0 (PDF)

13. Yaşar Tonta ve Umut Al, Araştırma Verilerinin YönetimiTürk Kütüphaneciliği, 29(1): 36-45, Mart 2015. (PDF)

14. Umut Al ve Yaşar Tonta, Açık Erişim Politikalarının Geliştirilmesi ve PASTEUR4OA Projesi. Türk Kütüphaneciliği, 28(3): 384-387, Eylül 2014. (PDF)

15. Yaşar Tonta and Ayşe Esra Özkan Çelik, Cahit ArfExploring His Scientific Influence Using Social Network Analysis, Author Co-citation Maps and Single Publication h IndexJournal of Scientometric Research, 2(1): 37-51, January-April 2013. (PDF, Authors copy)

16. Yaşar Tonta, Dijital Çağda Dünya Belleği: Dijitalleştirme ve Koruma Konferansı, 26-28 Eylül 2012, Vancouver, Kanada. (Konferans raporu). 19 Ekim 2012. Türk Kütüphaneciliği, 26, 780-793, 2012. (PDF)

17. Yaşar Tonta, Kütüphanecilik ve Bilgibilim eğitiminde gelişmeler ve program değişiklikleri. Türk Kütüphaneciliği, 26, 227-261, 2012. (PDF)

18. Yaşar Tonta, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans Programının güncelleştirilmesi (2009-2011). Türk Kütüphaneciliği, 26, 291-314, 2012. (PDF)

19. Yaşar Tonta and İrem SoydalService quality of web information systemsHacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 27(2): 117-128, Aralık 2010. (An earlier version of this paper appeared in: Yaşar Tonta and İrem SoydalService quality of web information systems. Anthi Katsirikou & Christos H. Skiadas (eds.), Qualitative and Quantitative Methods in Libraries: Theory and Applications. Proceedings of the International Conference on QQML2009, Chania, Crete, Greece, 26-29 May 2009. (pp. 390-397). Hackensack, NJ: World Scientific Publishing Co., 2010. (ISBN: 978-981-4299-69-5; ISBN: 978-981-4299-70-1(ebook))

20. Yaşar Tonta and Yurdagül Ünal, Does Urquhart’s Law hold for consortial use of electronic journals? Scientometrics, 83(3): 793-808, 2010. (http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s11192-009-0156-1)An earlier version of this paper appeared in: Yaşar Tonta and Yurdagül Ünal, Does Urquhart’s Law hold for consortial use of electronic journals?Birger Larsen & Jacqueline Leta (eds.), Proceedings of ISSI 2009- the 12th International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics, Rio de Janeiro, Brazil, July 14-17, 2009. Vol. 2 (pp. 607-618). Rio de Janeiro: BIREME/PAHO/WHO and Federal University of Rio de Janeiro, 2009. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF).

21. Yaşar Tonta and Hamid R. DarvishDiffusion of Latent Semantic Analysis as a Research Tool: A Social Network Analysis Approach. Journal of Informetrics4(2): 166-174, April 2010.(doi:10.1016/j.joi.2009.11.003)An earlier version of this paper was presented as: Yaşar Tonta and Hamid R. DarvishDiffusion of Latent Semantic Analysis as a Research Tool: A Social Network Analysis Approach. Symposium on Informetrics and Scientometrics Research, 2009 ASIS&T Annual Meeting Thriving on Diversity - Information Opportunities in a Pluralistic World, November 6-11, 2009, Vancouver, British Columbia, Canada. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

22. Yaşar Tonta, Dijital yerliler, sosyal ağlar ve kütüphanelerin geleceği. Türk Kütüphaneciliği, 23, 742-768, 2009. (PDF)

23. Yaşar Tonta, Preservation of scientific and cultural heritage in Balkan countriesProgram: electronic library and information systems, 43(4): 419-429, 2009. DOI: 10.1108/00330330910998066. (PDF)

24. Yaşar Tonta, Libraries and museums in the flat world: Are they becoming virtual destinations? Library Collections, Acquisitions, & Technical Services, 32(1): 1-9, 2008. (PDF)

25. Yaşar Tonta ve Yurdagül Ünal, Dergi Kullanım Verilerinin Bibliyometrik Analizi ve Koleksiyon Yönetiminde KullanımıTürk Kütüphaneciliği, 22(3): 335-350, 2008. (Aşağıdaki sempozyumda aynı adla sunulan bildiri metnidir: Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 193-200). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007.)

26. Yaşar Tonta ve Umut Al, Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999: Eleştirel Bir DeğerlendirmeTürk Kütüphaneciliği, 22(3): 320-334, 2008. (Aşağıdaki sempozyumda aynı adla sunulan bildiri metnidir: Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 105-112). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007.)

27. Yaşar Tonta ve Umut Al, Türkçe makalelerin dergilere dağılımı ve Bradford Yasası. Bilgi Dünyası, 9(1): 41-66, 2008. http://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/171/153. (Aşağıdaki sempozyumda aynı adla sunulan bildiri metnidir: Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 218-228). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007.)

28. Yaşar Tonta, Open Access and Institutional Repositories: The Turkish LandscapeTrends in Information Management, 4(1), 52-76, January-June 2008. Aynı çalışma daha önce aşağıdaki kitapta yayımlandı: Yaşar Tonta, Open Access and Institutional Repositories: The Turkish Landscape. Didar Bayır (Ed.). Turkish Libraries in Transition: New Opportunities and Challenges içinde (ss. 27-47). İstanbul: Turkish Librarians’ Association, 2008. (PDF)

29. Mícheál Mac an Airchinnigh, Kalina Sotirova and Yaşar Tonta, Digital re-discovery of culture game of inquiry & the physicality of soulReview of the National Center for Digitization, 9, 19-37, 2006.(PDF)

30. Umut Al, Mustafa Şahiner and Yaşar Tonta, Arts and Humanities Literature: Bibliometric Characteristics of Contributions by Turkish AuthorsJournal of the American Society for Information Science & Technology, 57(8): 1011-1022, June 2006. (PDF)

31. Yaşar Tonta and Umut Al, Scatter and Obsolescence of Journals Cited in Dissertations of LibrarianshipLibrary & Information Science Research28(2): 281-296, 2006. (PDF)

32. Yaşar Tonta, Internet and Electronic Information Management, Information Services & Use, 25(1), 3-12, 2005. (PDF)

33. Yaşar Tonta ve Mehmet Emin Küçük, Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler.  Türk Kütüphaneciliği, 19(4): 449-464, Aralık 2005. (PDFInvited paper presented at Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Toplum, Yönetim, Yönetici ve Lider Yaklaşımları Uluslararası Sempozyumu, 12-13 Mayıs 2005, İstanbul. (Presentation slides -PDF) (English translation appeared in  Yaşar Tonta and Mehmet Emin Küçük, Main Dynamics of the Transition from Industrial Society to Information Society, InProceedings of the Third International Symposium on Society, Governance, Management and Leadership Approaches in the Light of the Technological Developments and the Information Age (İstanbul, May 12-13, 2005). (p. 3-16). Ed. Ali Erdinç. Ankara: The Turkish General Staff Directorate of Military History, Strategic Studies and Inspection Publications, 2005.

34. Yaşar Tonta and Yurdagül Ünal, Scatter of Journals and Literature Obsolescence Reflected in Document Delivery RequestsJournal of the American Society for Information Science & Technology, 56(1): 84-94, 2005. Full-text (in HTML and PDF) available online from Wiley InterScience. Pre-print (PDF)

35. Yaşar Tonta, Integration and personalization of digital information servicesInternational Journal: Information Theories & Applications, 11(3): 263-266, 2004. Pre-print (PDF)

36. Umut Al ve Yaşar Tonta, Atıf Analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Tezlerinde Atıf Yapılan Kaynaklar. Bilgi Dünyası, 5(1): 19-47, Nisan 2004.(PDF)

37. Yaşar Tonta, The Personalization of Information Services, Information Management Report, August 2003, pp. 1-6. (PDF)

38. Yaşar Tonta, Türk Kütüphaneciliği dergisi, 1987-2001. (The journal Turkish Librarianship)Türk Kütüphaneciliği, 16 (3): 282-320, Eylül 2002. (PDF)

39. Yaşar Tonta ve Mustafa İlhan, Contribution of Hacettepe University Faculty of Medicine to the World’s Biomedical Literature (1988-1997)Scientometrics, 55 (1): 123-136, 2002. (PDF)

40. Yaşar Tonta, Collection Development of Electronic Information Resources in Turkish University LibrariesLibrary Collections, Acquisitions and Technical Services, 25(3): 291-298, 2001. doi: 10.1016/S1464-9055(01)00187-7 (PDF

41. Yaşar Tonta ve Mehmet Emin Küçük, Elektronik Kütüphanecilik Semineri: Bir Değerlendirme. Bilgi Dünyası, 1(2): 354-375, Ekim 2000. (PDF)

42. Yaşar Tonta, Elektronik yayıncılıkta son gelişmeler (Current developments in electronic publishingBilgi Dünyası, 1(1): 89-132, Nisan 2000. (PDF)

43. Yaşar Tonta, Contribution of Turkish Researchers to the World’s Biomedical Literature (1988-1997). Scientometrics, 48(1): 71-84, 2000. (PDF)  (The file named scientometrics.zip contains word and excel files that make up the article.)

44. Yaşar Tonta, Bilgi toplumu ve bilgi teknolojisi (Information society and information technologyTürk Kütüphaneciliği, 13(4): 363-375, Aralık 1999. (PDF)

45. Yaşar Tonta, Bilimsel araştırmalarda istatistik tekniklerin kullanımı ve bulguların sunumu üzerine. (On the use of statistical techniques in scientific research and presentation of findingsTürk Kütüphaneciliği, 13(2): 112-124, Haziran 1999. (PDF)

46. Yaşar Tonta, Elektronik Kütüphaneler (Electronic librariesÖzel Ulak, 1(2): 2-3, Nisan 1998. (PDF)

47. Yaşar Tonta, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (National Academic Network and Information Center). Bilim ve Teknik, 31(364): 66-71, March 1998. (PDF)

48. Yaşar Tonta, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (National Academic Network and Information Center). Popüler Bilim, Mart 1998, s. 53-57.

49. Yaşar Tonta, Elektronik Bilgi Erişim ve Belge Sağlama Sistemleri; (Electronic information retrieval and document delivery systemsÖzel Ulak, 1(1): 3, February 1998. (PDF)

50. Yaşar Tonta and Mustafa İlhan. Sosyal Bilimlerde Türkiye'nin Dünyadaki Yeri; (The place of Turkey in the world in social sciences). Türk Psikoloji Dergisi, 12(40): 67-75, December 1997. (PDF)

51. Yaşar Tonta, Elektronik Yayıncılık, Bilimsel İletişim ve Kütüphaneler; (Electronic publishing, scholarly communication and librariesTürk Kütüphaneciliği, 11(4): 305-314, December 1997. (PDF)

52. Yaşar Tonta, Türkiye'de Bilgi Hizmetleri ve Internet: Temel Sorunlar ve Politika Geliştirme; (Information services and the Internet in Turkey: Basic issues and policy development). Türk Kütüphaneciliği,11(3): 217-232, September 1997. (PDF)

53. Yaşar Tonta, Scholarly Communication and the Use of Networked Information Sources IFLA Journal22(3): 240-245, 1996. (PDF)  

54. Yaşar Tonta, Internet, Elektronik Kütüphaneler ve Bilgi Erişim (Internet, Electronic Libraries and Information RetrievalTürk Kütüphaneciliği, 10(3): 215-230, September 1996. (PDF)

55. Yaşar Tonta, Internet Kaynakçası (Internet Bibliography). Türk Kütüphaneciliği, 10(3): 305-306, September 1996. (PDF)

56. Yaşar Tonta, Bilgi Uzmanlarının Mesleki Örgütü Türk Kütüphaneciler Derneği. Professional Organization of Information Professionals: Turkish Library Association). Bilim ve Teknik, (343): 70, Haziran 1996. (PDF)

57. Yaşar Tonta, Internet: An Innovative Environment for Information Dissemination, Access, and Retrieval in Distance EducationEuropean Journal of Distance Education, 1995/2. (p. 6-32). (PDF)

58. Yaşar Tonta, Bilgi erişim sistemleri, (Information retrieval systems). Türk Kütüphaneciliği, 9(3): 302-314, September 1995. (PDF)

59. Yaşar Tonta and Serap Kurbanoğlu, Networked information in Turkey; Türk Kütüphaneciliği, 9(3): 230-234, September 1995. (PDF)

60. Yaşar Tonta, Library associations in TurkeyTürk Kütüphaneciliği, 9(3): 281-285, September 1995. (PDF)

61. Yaşar Tonta, Turkish librarianship: a selected bibliographyTürk Kütüphaneciliği, 9(3): 286-293, September 1995. (PDF)

62. Yaşar Tonta, 'Son kullanıcı' ve 'ön uç' terimleri üzerine kısa bir not, (A brief note on two terms: 'end-user' and 'front-end') Düşünceler, (18): 2-5, October 1994. (PDF)

63. Yaşar Tonta, Analysis of search failures in document retrieval systems: a reviewThe Public-Access Computer Systems Review, 3(1): 4-53, 1992. (Local copyPDF). This article also appeared in: Charles W. Bailey, Jr. et al. (eds.). The Public-Access Computer Systems Review (Vol 3, 1992) Chicago: American Library Association, 1993, p. 2-40.) (PDF)

64. Yaşar Tonta, A study of indexing consistency between Library of Congress and British Library catalogersLibrary Resources & Technical Services, 35(2): 177-185, April 1991. (PDF)

65. Yaşar Tonta, An interlending network for Turkish university librariesInformation Development, 6(2): 105-111, April 1990. (PDF)  

66. Yaşar Tonta, A brief look at automation activities in Turkish university librariesProgram, 24(1): 73-80, January 1990. (PDF)

67. Yaşar Tonta, Konu erişimi: Kütüphane kataloglarında yapılan konu aramaları üzerine bir deneme, (An investigation on subject searches in online library catalıogsTürk Kütüphaneciliği, 4(2): 60-69, 1990. (PDF)

68. Yaşar Tonta, Bilgisayara dayalı bir ödünç verme sistemi tasarımı sırasında göz önünde bulundurulması gereken ilkeler, (Principles to be applied in the design of computer-based circulation systems) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Dergisi: Belge Bilgi Kütüphane Araştırmaları, (2): 17-26, l989.

69. Yaşar Tonta, Kütüphanelerde mikrobilgisayar kullanımı, (Use of microcomputers in librariesTürk Kütüphaneciliği, 2(1): 23-35, 1988. (PDF)

70. Yaşar Tonta, Kütüphaneler insanlığın ortak belleğidir, (Libraries are the shared memory of humankindÖğretmen Dünyası, (99): 25-26, March 1988. (PDF)

71. Yaşar Tonta, Turkish university librariesLibri37(4): 259-278, 1987.

72. Yaşar Tonta, Interlending services in Turkish university librariesInterlending and Document Supply, 17(4): 122-125, 1987. (PDF)

73. Yaşar Tonta, Bilgisayar ağlarının kütüphanelerarası işbirliğine katkısı, (Contributions of computer networks to interlibrary cooperationBakış Bilgisayar Teknolojisi Dergisi, (6): 13-17, 1987.

74. Yaşar Tonta, Bilgi ağları ve kütüphanelerarası işbirliği, (Information networks and interlibrary cooperationTürk Kütüphaneciliği, 1(3): 139-156, 1987. (PDF)

75. Yaşar Tonta, Turkish librarianship: an annotated bibliography (1950-1984), International Library Review, 18(4): 317-326, 1986. (PDF)

76. Yaşar Tonta, Maliyet analizi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Merkezi Kütüphanesi'nde 1981/1982 mali yılında ödünç verilen bir yayının ödünç verme birim maliyeti, (Cost analysis: Unit cost of a book circulated at Hacettepe University Medical Center Library (1981/1982)). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 34(1): 14-22, 1985. (PDF)

77. Yaşar Tonta, Ahmed Rasim'in İbrahim Müteferrika ve matbaacılık üzerine yazdıklarının incelenmesi, (A review of Ahmed Rasim's writings on Ibrahim Müteferrika and printingHacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 3(1): 153-167, 1985. (PDF)

78. Yaşar Tonta, Türk Kütüphaneciliği hakkında yabancı dergilerde yayımlanmış makaleler kaynakçası (1950-1984), (A bibliography of articles published in foreign journals on Turkish librarianship (1950-1984)). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 34(3): 134-140, 1985. (PDF)

79. Yaşar Tonta, Mikroformlar, (MicroformsTürk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 33(3): 102-115, 1984. (PDF)

80. Yaşar Tonta, Kitap dışı materyaller: Terminolojik bir yaklaşım, (Non-book materials: A terminological approach). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 32(3): 121-126, 1983. (PDF)

81. Yaşar Tonta, Kütüphanecilikte son gelişmeler, (Recent developments in librarianship). Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 31(3): 121-124, 1982. (PDF

 

Konferans Bildirileri, Sunuşlar, Çalıştaylar vd. / Papers Presented at Conferences, Symposia, Workshops, etc.

1.    Burcu Bulut, Sönmez Çelik, Gültekin Gürdal, İlkay Holt, Gönül Kafalı Can, Orçun Madran ve Yaşar Tonta, “Türkiye’de Açık Erişim ve Açık Bilim”. ÜNAK2020 Akademik Yayıncılık, Açık Bilim ve Kütüphane(ci)ler Sempozyumu, 1-2 Ekim 2020, Yaşar Üniversitesi, İzmir. (PDF)

2.    Yaşar Tonta, “Açık Bilim Ekosistemi ve Altyapısı”. ODTÜ Açık Bilim Konferansı ve OpenMETU Açılışı. 20 Aralık 2019, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

3.    Yaşar Tonta, “Sürdürülebilir Açık Bilim” (panel sunuşu). 7. Ulusal Açık Bilim Konferansı ve OpenAIRE Advance Çalıştayı. 19 Kasım 2019, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi.

4.    Yaşar Tonta, "İşbirliği Altyapısı ve Kütüphanelerin Geleceği" (Çağrılı konuşma). ÜNAK 2019 Kütüphanelerimizin Geleceği: İş Birliği, 3-4 Ekim 2019, TED Üniversitesi Ayşe Ilıcak Kütüphanesi, Ankara. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

5.    Tonta, Y., & Akbulut, M. (2019). Does monetary support increase citation impact of scholarly papers? In Catalano, G. et al. (eds.). 17th International Conference on Scientometrics & Informetrics ISSI2019 with a Special STI Indicators Conference Track, 2-5 September 2019, Sapienza University of Rome, Italy. Proceedings (pp. 1952-1963). Rome: International Society for Scientometrics and Informetrics. (PDF(Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF) (arXiv:1909.10068) (PDF)

6.    Yaşar Tonta, "The digital future of cultural heritage" (keynote presentation). Central Asia–2019: 13th International Library Conference in Uzbekistan. 23-26 April 2019, Tashkent and Urgench, Uzbekistan. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

7.    Yaşar Tonta, "UNESCO Dünya Belleği Programı ve Kültürel Miras Yönetimi" (sunuş). UNESCO Türkiye Millî Komisyonunun 70. Yılında Dünya Belleği Programı: Erişim, Koruma ve Yönetim Çalıştayı, 19 Nisan 2019, Ankara.

8.    Yaşar Tonta, “Kültürel Miras Yönetiminde Bellek Kurumlarının Rolü”. Sakıp Sabancı Müzesi, 8 Mart 2019, İstanbul. (özet) (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

9.    Yaşar Tonta, “Açık Bilim Altyapısı ve Araştırma Verilerinin Yönetimi”. Araştırma Verilerinin Yönetimi ve Açık Bilim Çalıştayı, Boğaziçi Üniversitesi, 11 Eylül 2018, İstanbul. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF) (Sunuş videosu)

10. Yaşar Tonta, “Açık Bilimin Temelleri ve Ortak Kaynak Olarak Bilgi”. Türkiye Açık Bilim Zirvesi 2018, Sakıp Sabancı Müzesi, 10 Eylül 2018, İstanbul. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF) (Sunuş videosu)

11. Yaşar Tonta, “Açık Bilim ve Ortak Kaynakların Yönetimi” (panel sunuşu) Akademik Bilişim 2018 Konferansı. 31 Ocak-2 Şubat 2018, Karabük Üniversitesi.

12. Yaşar Tonta, “Does Monetary Support Increase the Number of Scientific Papers? An Interrupted Time Series Analysis," Paper presented at the 16th International Conference on Scientometrics & InformetricsWuhan University, Wuhan, China, 16-20 October 2017. (PDF) (Presentation slides – PDF)

13. Doğan, G., Şencan, İ. & Tonta, Y. (2016). Does Dirty Data Affect Google Scholar CitationsIn: Grove, A. (ed.) Proceedings of the 79th ASIS&T Annual Meeting, Vol. 53, October 14-18, 2016, CopenhagenDenmark. Silver Spring, MD: ASIS&T, 2016.  (PDF)

14. Tonta, Y. & Doğan, G. (2016). Industry 4.0: Mapping the Structure and Evolution of an Emerging FieldPaper presented at the 7th International Symposium on Information Management in a Changing World, IMCW 2016, October 10-11, 2016, Vienna, Austria. (PDF- Presentation slides).

15. Gathegi, J., Tonta, Y., Ünal, Y. & Soydal, İ. (2016). Foreign and Domestic Patent Activity as an Indicator of Innovation towards Industry 4.0: An Exploratory of Turkey. Paper presented at the 7th International Symposium on Information Management in a Changing World, IMCW 2016, October 10-11, 2016, Vienna, Austria.

16. Tonta, Y. “Kültürel mirasın geleceği” (Açış konuşması). N. Özel ve T. Çakmak (Yay. haz.). Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi / International Congress on Management of Cultural Heritage and Cultural Memory Institutions. 17-20 Eylül 2014 / September 2014, İstanbul. Bildiriler Kitabı / Proceedings Book.içinde (s. 1-13). Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, 2016. (PDF)

17. Yaşar Tonta, “Açık Bilim, Açık Erişim, Açık Veri” (sunuş). Açık Veri ve Açık Devlet Paneli. Kamu Politikaları Enstitüsü, Bursa, 4 Haziran 2016. (Presentation slides - PDF / Sunuş slaytları - PDF

18. Yaşar Tonta, “4. Sanayi Devrimi ve Kütüphanelerin Geleceği,” (sunuş). Kültür ve Kütüphaneler: Geçmiş ve Gelecek Paneli, ANAMED, Koç Üniversitesi, 31 Mart 2016. (Presentation slides - PDF / Sunuş slaytları - PDF

19. Yaşar Tonta, “Açık Bilim ve Açık Erişim” (konferans). 52. Kütüphane Haftası, Işık Üniversitesi, İstanbul, 30 Mart 2016. (Presentation slides - PDF / Sunuş slaytları - PDF

20. Yaşar Tonta, “Açık Bilim ve Araştırmanın Toplumsal Etkisi” (sunuş) Creative Commons Türkiye Lansmanı, İstanbul, 11 Mart 2016. (sunuş videosu)

21. Yaşar Tonta, “Açık Erişim ve Ötesi” (panel sunuşu) Akademik Bilişim 2016 Konferansı. 30 Ocak-5 Şubat 2016, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın

22. Yaşar Tonta, "Sosyal Bilimlerde Araştırma Desteği Bulma" (konferans). TÜBİTAK 1000 ARDEB Projesi Sosyal-Beşeri Bilimler Başarı Hikayesi Günü-IV. 7 Ocak 2016, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

23. Yaşar Tonta, “Developments in Education for Information: Will "Data" Trigger the Next Wave of Curriculum Changes in LIS Schools?”. Keynote paper presented at the International Conference on Information Management & Libraries ICIML 2015, November 10-13, 2015, University of the Punjab, Lahore, Pakistan. (Full text / Tam metin) (Presentation slides - PDF / Sunuş slaytları - PDF

24. Yaşar Tonta, “Açık Bilim ve Açık Erişim  Ekosistemi” 4. Ulusal Açık Erişim Haftası, 19-21 Ekim 2015, TÜBİTAK, Ankara. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF) (Sunuş videosu/ Presentation video [in Turkish])

25. Yaşar Tonta, “Elektronik Bilgi Kaynaklarına Yatırım ile Yayın Sayısı Arasındaki İlişki Üzerine” EaZy Days 2015, 11 Eylül 2015, Sürmeli Otel, Ankara. (Sunuş Slaytları)

26. Yaşar Tonta, “Support Programs to Increase the Number of Scientific Publications Using Bibliometric Measures: The Turkish Case”. In Salah, A.A. et al. (eds.) Proceedings of ISSI 2015 Istanbul: 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Istanbul, Turkey, 29 June toJuly, 2015 (pp. 767-777). İstanbul: Boğaziçi University(Full text / Tam metin) (Presentation slides - PDF / Sunuş slaytları - PDF)  

27. Hamid R. Darvish and Yaşar Tonta, “The Diffusion of Nanotechnology Knowledge in Turkey ”. In Salah, A.A. et al. (eds.) Proceedings of ISSI 2015 Istanbul: 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Istanbul, Turkey, 29 June toJuly, 2015 (pp. 720-731). İstanbul: Boğaziçi University(Full text / Tam metin) (Presentation slides - PDF / Sunuş slaytları - PDF)  

28. Hamid R. Darvish and Yaşar Tonta, “The Network Structure of Nanotechnology Research Output of Turkey: A Co-Authorship And Co-Word Analysis Study”. In Salah, A.A. et al. (eds.) Proceedings of ISSI 2015 Istanbul: 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Istanbul, Turkey, 29 June toJuly, 2015 (pp. 732-743). İstanbul: Boğaziçi University(Full text / Tam metin) (Presentation slides - PDF / Sunuş slaytları - PDF)  

29. Yaşar Tonta, “The future of cultural heritage”. 1st International Conference DIM’2015: The Commonwealth and its People: Diasporas, Identities, Memories, 24-26 June 2015, Valletta, Malta. (Full text / Tam metin) (Presentation slides - PDF / Sunuş slaytları - PDF)  

30. Yaşar Tonta, "Açık Erişim" (sunuş). Hacettepe Üniversitesi Senato Toplantısı, 27 Mayıs 2015. (Sunuş slaytları-PDF)

31. Yaşar Tonta, “Açık Erişim 2015”. Açık Erişim Politikaları Yol Haritası (seminer), 22 Mayıs 2015. Beytepe, Ankara. (Sunuş slaytları - PDF)

32. Yaşar Tonta, “Geçmişin Dijital Geleceği” Kültürel Miras Alanında Analogdan Dijitale Geçiş ve Değişim Çalıştayı, Millî Kütüphane, 13 Mayıs 2015, Ankara. (Sunuş slaytları - PDF)

33. Yaşar Tonta, “Bibliyometrik Ölçevlerin Akademik Yükseltmeler, Araştırma ve Yayın Desteği İçin Kullanımı” (konferans) Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, 4 Mayıs 2015, Beytepe, Ankara.(PDF) (Sunuş videosu (49’ 33’’))

34. Yaşar Tonta, “Açık Erişim, PASTEUR4OAProjesi ve KonsorsiyalAnlaşmalar” ANKOSLink 2015, 9-11 Nisan 2015, Kervansaray Kongre Merkezi, Antalya. (Sunuş Slaytları)

35. Yaşar Tonta, “Açık Erişim ve Açık Bilim” (panel sunuşu). Bilimsel Yayınlar ve Açık Erişim Paneli. 26 Mart 2015, Atılım Üniversitesi Kütüphanesi, Ankara (Sunuş slaytları) (Sunuş videosu (13’ 50’’))

36. Yaşar Tonta, “Research Assessment Using Bibliometric and Scientometric MeasuresThe Good, the Bad, and the Ugly” (sunuş). 3rd International Conference on Scientific Communication in the Digital Age, 10-12 March 2015, Kiev, Ukraine(özet) (Sunuş slaytları) (Sunuş videosu (21’ 59’’))

37. Yaşar Tonta, “Bilimsel Yayınlara ve Araştırma Verilerine Açık Erişim” (panel sunuşu) Akademik Bilişim 2015 Konferansı. 4-6 Şubat 2015, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. (Sunuş slaytları)

38. Yaşar Tonta, “Kültürel Mirasın Geleceği” (sunuş) Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sempozyumu, 5 Aralık 2014, VEKAM, Ankara. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

39. Yaşar Tonta, “Research Data Management: Pushing the Frontiers of Good Research Practice” An International Workshop on Research Data Management, November 21, 2014, Hacettepe University Culture Center, Sıhhiye, Ankara, Turkey. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

40. Yaşar Tonta, “Use and Misuse of Bibliometric Measures for Assessment of Academic Performance, Tenure and Publication Support” Metrics 2014: Workshop on Informetric and Scientometric Research (SIG/MET). 77th Annual Meeting of the Association for Information Science and Technology, October 31-November 5, 2014, Seattle, WA. (Full-text in PDF) (Presentation slides - PDF)

41. Yaşar Tonta, “Açık Bilim, Araştırma Verisi ve Açık Erişim” Paneli 3. Açık Erişim Çalıştayı, 20 Ekim 2014, Yükseköğretim Kurulu, Ankara. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF) (Sunuş videosu/ Presentation video [in Turkish])

42. Yaşar Tonta, “Dünyada ve Türkiye’de Akademik Dergicilik ve Yönelimler.” Akademik Yayıncılık ve Dergicilikte Kalite Politikaları ve Yönelimler Çalıştayı Raporu içinde (s.12-16). Ankara: TEMDEM, 2015 (PDF) (Sunuş videosu (32’ 21’’) / Presentation video [in Turkish] (32’ 21’’))

43. Tonta, Y. “Kültürel mirasın geleceği” (Açış konuşması). N. Özel ve T. Çakmak (Yay. haz.). Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi / International Congress on Management of Cultural Heritage and Cultural Memory Institutions. 17-20 Eylül 2014 / September 2014, İstanbul. Bildiriler Kitabı / Proceedings Book.içinde (s. 1-13). Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, 2016.  (Bildiri metni -PDF) (English translation -PDF) (Sunuş slaytları - PDF)

44. Yaşar Tonta, “Üniversite Kütüphanelerinin Dönüşümü” (davetli sunuş) “Üniversite Kütüphanelerini Yeniden Düşünmek” (Çalıştay-Konferans). Yükseköğretim Kurulu, Ankara, 10 Haziran 2014. (Sunuş Slaytları)

45. Yaşar Tonta, “Kültürel Mirasın Geleceği” (Sunuş). TEDxGediz University. 21 Mayıs 2014, İzmir. Sunuş slaytları için bkz. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar/tonta-kulturel-mirasin-gelecegi-tedxgediz-21-mayis-2014-son-surum.pdf; Sunuşun videosu için bkz. http://www.youtube.com/watch?v=WM4hob1HCas  (21’ 03’’). 

46. Yaşar Tonta, “Bilimsel Bilgiye Erişimin Sorunları ve Açık Erişim Hareketi” (Panel sunuşu) 50. Kütüphane Haftası, İstanbul Şehir Üniversitesi, 4 Nisan 2014.

47. Yaşar Tonta, “Açık erişim, açık veri” Akademik Bilişim 2014 Konferansı. 5-7 Şubat 2014, Mersin. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

48. Yaşar Tonta, “Açık erişimin geleceği ve araştırma verilerine açık erişim” Bilkent’te Kütüphanecilik Seminerleri. 17 Aralık 2013. (YouTube videohttp://www.youtube.com/watch?v=To1OEqwtB50&list=PLFD7B1A6E68CE475F ; Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

49. Yaşar Tonta, “Kültürel mirasın geleceği ve UNESCO Dünya Belleği Programı” Evliya Çelebi Seyahatnamesi UNESCO Dünya Belleğinde. 29 Kasım 2013, Ankara Resim ve Heykel Müzesi.  (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

50. Güven Köse, Yaşar Tonta, Aydın Can Polatkan, and Hamid AhmadloueiStory Link Detection in Turkish Corpus. In: Raghavan, V., Hu, X., Liau, C.J. et al. 12th IEEE/WIC/ACM International Joint Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology (WI-IAT). November 17-20, 2013, Atlanta, GA, USA (s. 154-158). (Tam metin /Full textSunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

51. Yaşar Tonta, “Araştırma verilerinin yönetimi ve açık veri”. 2. Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 21-22 Ekim 2013, İzmir. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

52. Yaşar Tonta, “Anlamsal bilgi yönetiminde üst veri sistemlerinin ve ontolojilerin kullanımı” (sunuş) 1. Uluslararası Semantik Ağ ve Metadata Sistemleri Konferansı, 7-8 Mart 2013, İYTE, Urla, İzmir.(Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF).

53. Yaşar Tonta, “Whose cultural heritage is it anyway? Preservation of cultural heritage as a collective endeavor” 1st International Conference on Cultural Heritage, Media and Tourism (ICCMT 2013), January 18-19, 2013, Ohrid, Macedonia. (abstract appeared in the Book of Abstracts) (YouTube video: http://www.youtube.com/watch?v=lD6O62_p8UE).

54. Yaşar Tonta, “Açık Erişim ve Türkiye” (panel sunuşu) 12. Türkiye’de Internet Konferansı, 7-9 Kasım 2012, Eskişehir. (Konuşmanın videosu için bkz. http://www.livestream.com/inettr17/video?clipId=pla_c08f49ee-b434-42fb-b402-bcc57c0a4507 (2’00” – 26’35” arası).

55. Yaşar Tonta, “Açık Erişim, Kurumsal Arşivler ve MedOANet Projesi” Ulusal Açık Erişim Çalıştayı, 8-9 Kasım 2012, Ankara. (Video: http://www.youtube.com/watch?v=bqYvLmZ9Vb8Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF).

56. Yaşar Tonta, “Bilimsel ve Kültürel Mirasın Korunması: UNESCO Dünya Belleği Programı” (sunuş) Dijital Dünyada Kültürel Mirasın Yönetimi ve InterPARES III Projesi Uluslararası Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2012, İstanbul. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF).

57. Yaşar Tonta, “Hacettepe Üniversitesinde Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi” (sunuş) Tüm Yönleriyle Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi Paneli, Kütüphanecilik Zirvesi 2012: Çözüm ve Dönüşüm. 29-30 Mart 2012, İstanbul. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF).

58. Yaşar Tonta, “Akdeniz Ülkeleri Açık Erişim Ağı (sunuş). Kurumsal Açık Arşivler: Dünü, Bugünü ve Geleceği Konferansı” Kadir Has Üniversitesi, 28 Mart 2012, İstanbul. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

59. Yaşar Tonta, “Akdeniz Ülkeleri Açık Erişim Ağı” (sunuş) Açık Erişim Uygulamaları Paneli. 48. Kütüphane Haftası, 26 Mart 2012, Ankara. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

60. Zorica, Mihaela Banek; Amante, Lucia; Bastos, Gloria; Kurbanoğlu, Serap; _piranec, Sonja; Tonta, Yaşar and Zabukovec, Vlasta. (2012). Erasmus Intensive Programme: Information and Communication Technology in Supporting the Educational Process. (Preliminary communication). (PDF).

61. Yaşar Tonta, “Opening Pandora’s Box: Is There a Future for Libraries?” (Keynote presentationSpectrum of Education Conference, November 23-26, 2011, FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi, Istanbul, Turkey. (Abstract and bio as printed in the Conference Program). (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF).

62. Yaşar Tonta and Ayşe Esra Özkan Çelik, “Cahit ArfExploring His Scientific Influence Using Social Network Analysis, Author Co-citation Maps and Single Publication h Index”. Paper presented at COLLNET 2011: 7th International Conference on Webometrics, Informetrics and Scientometrics (WIS), September 20-23, Istanbul, Turkey. The text appeared in COLLNET September 20-23, Istanbul, Proceedings CD-ROM (pp. 499-521). (PDF) (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

63. Yaşar Tonta, Intellectual property rights in the digital age. Lecture presented at Erasmus Summer School on “Information and communication technology in supporting the educational process”. September 16, 2011. Zagreb, Croatia. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

64. Tania Todorova, Alexandra Horvat and Yaşar Tonta, International collaboration in IP Erasmus Library, Information and Cultural Management – Academic Summer School (IP LibCMASS). Presentation at the National Conference on Library and Cultural Management and ICT, 3-4 September 2011, Burgas, Bulgaria. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

65. Güleda Düzyol, Zehra Taşkın and Yaşar Tonta, Mapping the Intellectual Structure of the Open Access Field Through Co-citation Analysis. In Anthi Katsirikou (ed.) Open Access to STM Information: Trends, Models and Strategies for Libraries (pp. 177-186). Berlin: De Gruyter, 2011. (PDF) Originally presented at the IFLA Satellite Pre-conferenceOpen Access to Science Information Trends, Models and Strategies for Libraries. 6-8 August 2010, Chania, Crete, Greece(Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF).

66. Zehra Taşkın, Güleda Düzyol and Yaşar Tonta, Citation analysis of world biomedical literature (1900-2010). Anthi Katsirikou (ed.). Book of abstracts: Quantitative and Qualitative Methods in Libraries, QQML2011 International Conference, May 24-27, Athens Greece içinde (s. 35-36). (abstract).

67. Yaşar Tonta, Halk kütüphanelerinde gezgin uygulamalar ve sosyal ağların kullanımı (sunuş). Halk Kütüphaneleri 2011 Sinop Bölge Seminer, 20-22 Mayıs 2011, Sinop. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

68. Yaşar Tonta, “The digital future of the past and present” (keynote address). AccessIT Final Conference, 21 March 2011, Sakıp Sabancı Museum, Istanbul. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

69. Yaşar Tonta and İrem Soydal, Performance evaluation of web information systems. Paper presented at the 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World, IMCW 2010, Ankara, Turkey, September 22-24, 2010.).  (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF) Appeared in: Serap Kurbanoğlu, Umut Al, Phyllis Lepon Erdoğan, Yaşar Tonta ve Nazan Özenç Uçak (Eds.). Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World, IMCW 2010, Ankara, Turkey, September 22-24, 2010. Proceedings. (pp. 175-188) Berlin: Springer, 2010. (PDF)

70. Doğan Karabulut ve Yaşar Tonta, Mesleki bir tartışma listesi olarak KUTUP-L’nin içerik analizi. (bildiri2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara, Türkiye. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF) Serap Kurbanoğlu ve diğerleri. (Yay. Haz. / Eds.). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara, Türkiye. Bildiriler. Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World, September 22-24, 2010, Ankara, Turkey. Proceedings içinde (148-154). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2010. (PDF)

71. Mehdi Afzali ve Yaşar Tonta, Türkiye’de kurumsal arşivlerin web analizi. (bildiri2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara, Türkiye. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF) Serap Kurbanoğlu ve diğerleri. (Yay. Haz. / Eds.). Bilgi Yönetiminde Teknolojik Yakınsama ve Sosyal Ağlar: 2. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 22-24 Eylül 2010, Ankara, Türkiye. Bildiriler. Technological Convergence and Social Networks in Information Management: 2nd International Symposium on Information Management in a Changing World, September 22-24, 2010, Ankara, Turkey. Proceedings içinde (155-163). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2010. (PDF)

72. Yaşar Tonta, Web 2.0’a genel bakış ve kütüphanelerde uygulanışı. (sunuşIII. Ulusal Okul Kütüphanecileri Konferansı, 3 Temmuz 2010, Ankara.

73. Yaşar Tonta and Doğan Karabulut, The anatomy of an electronic discussion list for librarians, KUTUP-L: Bibliometric and content analyses of postings. In Turid Hedlund and Yaşar Tonta (eds.)Publishing in the Networked World: Transforming the Nature of Communication. 14th International Conference on Electronic Publishing 16-18 June 2010, Helsinki, Finland. (pp. 234-244) Helsinki: Hanken School of Economics, 2010. (ISBN: 978-952-232-086-5). (PDF

74. Umut Al, İrem Soydal and Yaşar Tonta, Analysis of e-book Use: The case of ebrary. In Turid Hedlund and Yaşar Tonta (eds.) Publishing in the Networked World: Transforming the Nature of Communication. 14th International Conference on Electronic Publishing 16-18 June 2010, Helsinki, Finland. (pp. 315-329) Helsinki: Hanken School of Economics, 2010. (ISBN: 978-952-232-086-5).(PDF).

75. Yaşar Tonta and Güleda DüzyolMapping the structure and evolution of electronic publishing as a research field using co-citation analysis. In Turid Hedlund and Yaşar Tonta (eds.) Publishing in the Networked World: Transforming the Nature of Communication. 14th International Conference on Electronic Publishing 16-18 June 2010, Helsinki, Finland. (pp. 406-420) Helsinki: Hanken School of Economics, 2010. (ISBN: 978-952-232-086-5). (PDF)

76. Yaşar Tonta and Güleda DüzyolMapping the Structure and Evolution of Research Methods in Library and Information Science2nd Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (QQML2010), Chania, Crete, Greece, 25 - 28 May 2010(Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF).

77. Yaşar Tonta, Open Archives and Institutional Repositories for Open Educational Resources: Challenges Ahead for Turkish Universities. (abstract - PDF8th Communia Workshop, 19-20 April 2010, Özyeğin University, İstanbul. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

78. Yaşar Tonta, Semantik Bilgi Yönetimi (davetli bildiri). BThaber Platform Bilgi ve Doküman Yönetimi, 30 Mart 2010, İTÜ Süleyman Demirel Kongre Merkezi, İstanbul. (Sunuş slaytları – PPT  / Presentation slides -PPT)

79. Yaşar Tonta, Sayısallaştırılmış Materyallerin Kullanımı, Telif Hakları ve Standartlar (sunuş slaytları). Bilgi Kaynaklarının Sayısallaştırılmasında Standartlar ve İşbirliği Çalıştayı, 25-27 Şubat 2010, İstanbul.

80. Güleda Düzyol ve Yaşar Tonta, Bilimsel Araştırma Alanlarının Entellektüel Yapılarının Haritalanması (bildiri özeti). Akademik Bilişim Konferansı, 2010 Muğla Üniversitesi Bildiri Özetleri 10-12 Şubat 2010. (s. 53). Muğla: Muğla Üniversitesi, 2010.

81. Yaşar Tonta and Yurdagül Ünal, The Tail Wagging the Dog? The Impact of Removing Infrequently Used Journal Titles on the Stability of the Consortial Core Journals ListInternational Symposium on Academic Online Resources: Assessment and Usage, 26-27 November 2009, Lille, France. (Sunuş slaytları – PPT  / Presentation slides -PPT)

82. Yaşar Tonta, Orçun Madran ve Umut Al, Web 2.0 uygulamaları ve sosyal ağlar. 14. Türkiye’de Internet Konferansı, 12-13 Aralık 2009, İstanbul. (Özet)

83. Yaşar Tonta, Web 2.0 teknolojilerine genel bakışWeb 2.0 Teknolojileri ve Uygulamaları Çalıştayı, 4 Aralık 2009, Ankara. (Sunuş slaytları, canlı kayıtlar / Presentation slides, podcasts)

84. Yaşar Tonta, Orçun Madran ve Umut Al, Kütüphanelerde Web 2.0 teknolojileri ve uygulamaları. Web 2.0 Teknolojileri ve Uygulamaları Çalıştayı, 4 Aralık 2009, Ankara. (Sunuş slaytları, canlı kayıtlar / Presentation slides, podcasts)

85. Yaşar Tonta, Orçun Madran ve Umut Al, Web 2.0, Web 3.0 ve kütüphanelerin geleceği. Web 2.0 Teknolojileri ve Uygulamaları Çalıştayı, 4 Aralık 2009, Ankara. (Sunuş slaytları, canlı kayıtlar / Presentation slides, podcasts)

86. Fatih Oguz, Yaşar Tonta, EunKyung Chung, Ezra Gbaje and Krystyna MatusiakInternational implementation of digital library software/platformsProceedings of the American Society for Information Science & Technology46(1): 1-5, 2009.

87. Yaşar Tonta, Digital library initiatives in Turkey: A brief overview. Paper resented at 2009 ASIS&T Annual Meeting Thriving on Diversity - Information Opportunities in a Pluralistic World, November 6-11, 2009, Vancouver, British Columbia, Canada. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

88. Yaşar Tonta, Web 2.0 and Semantic Web: Implications for Library and Information Services, IMC Workshop on Understanding Web 2.0 and Future Technologies, 29-30 September 2009, Bucharest, Romania. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

89. Yaşar Tonta and Orçun Madran, Overview of Web 2.0 Tools and Applications. IMC Workshop on Understanding Web 2.0 and Future Technologies, 29-30 September 2009, Bucharest, Romania. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF).

90. Yaşar Tonta and Orçun Madran, The Future of Web 2.0 in Libraries and Information Centers: Open Discussion.  IMC Workshop on Understanding Web 2.0 and Future Technologies, 29-30 September 2009, Bucharest, Romania. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF).

91. Mícheál Mac an Airchinnigh, Yaşar Tonta and Yurdagül Ünal, Culture Seen, Culture Experienced and Culture RediscoveredDigital Resources for the Humanities & Arts - Dynamic Networks of Knowledge and Practice: Contexts, Crises, Futures, September 7-9, 2009, Queens University of Belfast, Northern Ireland.

92. Yaşar Tonta and Hamid R. DarvishDiffusion of Latent Semantic Analysis as a Research Tool: A Social Network Analysis Approach. Symposium on Informetrics and Scientometrics Research, 2009 ASIS&T Annual Meeting Thriving on Diversity - Information Opportunities in a Pluralistic World, November 6-11, 2009, Vancouver, British Columbia, Canada. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF).  A slightly revised version of this paper appeared in: Yaşar Tonta and Hamid R. DarvishDiffusion of Latent Semantic Analysis as a Research Tool: A Social Network Analysis Approach.Journal of Informetrics4(2): 166-174, April 2010(doi:10.1016/j.joi.2009.11.003).

93. Yaşar Tonta and İrem SoydalService quality of web information systems. In Anthi Katsirikou & Christos H. SkiadasQualitative and Quantitative Methods in Libraries: Theory and Applications. Proceedings of the International Conference on QQML2009, Chania, Crete, Greece, 26-29 May 2009. (pp. 390-397). Hackensack, NJ: World Scientific Publishing Co., 2010. (ISBN:   978-981-4299-69-5;ISBN:   978-981-4299-70-1(ebook)) (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF).

94. Yaşar Tonta, Konsorsiyal elektronik dergi kullanımına dayalı lisans modelleri (Davetli açış konuşması). 9. ANKOS Yıllık Toplantısı, 24-26 Nisan 2009, Malatya.

95. Yaşar Tonta, Digital natives and virtual libraries: What does the future hold for libraries? International Conference on Libraries and Their Clients: Free or Fee Services Supporting Social Communication in the Digital Era, 1-2 June 2009, Krakow, Poland. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF) (Full text - PDF/ Tam metin - PDF)

96. Yaşar Tonta and Yurdagül Ünal, Does Urquhart’s Law hold for consortial use of electronic journals? In Birger Larsen & Jacqueline LetaProceedings of ISSI 2009- the 12th International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics, Rio de Janeiro, Brazil, July 14-17, 2009. Vol. 2 (pp. 607-618). Rio de Janeiro: BIREME/PAHO/WHO and Federal University of Rio de Janeiro, 2009. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

97. Yurdagül Ünal and Yaşar Tonta, An analysis of consortial use of electronic journals in Turkey: The case of SpringerLink and Wiley InterScience databases. In Susanna Mornati & Turid Hedlund,Proceedings of the 13th International Conference on Electronic Publishing, ELPUB 2009: Rethinking Elecronic Publishing: Innovation in Communication Paradigms and Technologies, Milan, Italy, June 10-12 2009 (pp. 535-542). Milan: Edizioni Nuova Cultura, 2009.

98. Yaşar Tonta, Dijital yerliler ve sanal kütüphaneler: Bilgi hizmetleri sağlayan kuruluşları nasıl bir gelecek bekliyor? (konferans). 45. Kütüphane Haftası. 3 Nisan 2009, Osmanlı Bankası Müzesi ve Araştırma Merkezi, İstanbul. (özet) (Sunuş slaytları – PDF) (Sesli sunuş dosyası) (Haber)

99. Yaşar Tonta, Kütüphaneler: Gerçek mi?, sanal mı? (panel sunuşu). 45. Kütüphane Haftası. 1 Nisan 2009, Milli Kütüphane, Ankara. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

100.                Yaşar Tonta, Web 2.0 ve Library 2.0: Dijital yerliler için bilgi hizmetleri (bildiri). Ed. Ahmet Bozkurt ve diğerleri, Akademik Bilişim 2009, 11 Şubat-13 Şubat 2009, Şanlıurfa, Bildiri Özetleri Kitabıiçinde (s. 172). Şanlıurfa: Harran Üniversitesi, 2009. (özet) (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

101.                Yaşar Tonta, Dijital çağda bilgi edinme özgürlüğü ve sansür (bildiri). 13. Türkiye’de Internet Konferansı, 21-23 Aralık 2008, ODTÜ, Ankara. (özet) (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

102.                Yaşar Tonta, Information Services and Web 2.0: New Challenges and Opportunities. In Alexandra Vrane_ & Ljiljana Markovi_, Electronic Library: International Scientific Conference, Belgrade, September 25th-28th, 2008. Proceedings (pp. 237-249). Belgrade: Ministry of Culture and Ministry of Science, 2008. Abstract also appeared in Electronic Library: International Scientific Conference, Belgrade, September 25th-28th, 2008 –Summary book- Ed. by A. Vrane_, L. Markovi_ & V. Crnogorac. Belgrade, 2008. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

103.                Yaşar Tonta & Yurdagül Ünal, Consortial use of electronic journals in Turkish universities. In L. Chan & S. Mornati (Eds.). Open Scholarship: Authority, Community and Sustainability in the Age of Web 2.0: Proceedings of the 12th International Conference on Electronic Publishing. Toronto, June 25-27, 2008. (pp. 203-216). Toronto, Canada: International Conference on Electronic Publishing (ELPUB). (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

104.                Yaşar Tonta, Web 2.0 Technologies and Information Services. (Invited presentation). NATO Research & Technology Organisation Information Management Committee Meeting, 28-30 May 2008, La Spezia, Italy.

105.                Yaşar Tonta, Balkan ülkeleri arasında bilimsel ve kültürel bilgilerin korunması ve yönetiminde işbirliği (Çağrılı bildiri). Ender Bilar ve Yaşagül Ekinci (Yay. haz.). Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi-Belge Yönetimi ve İşbirliği Sempozyumu Bildirileri, 5-7 Haziran 2008, Edirne / Türkiye içinde (s. 8-13). (Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları No. 87). Edirne: Trakya Üniversitesi, 2008. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

106.                Yaşar Tonta, Cooperation in the preservation and management of scientific and cultural information among Balkan countries (invited keynote). In Ender Bilar & Yaşagül Ekinci (Eds.). Information / Documentation Management and Cooperation among the Libraries in the Balkan Countries Symposium Papers, 5-7 June 2008, Edirne / Turkey (pp. 8-13). (Publications of the Rectorate of Trakya University No. 87). Edirne: Trakya University, 2008. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

107.                Yaşar Tonta ve Umut Al, Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası 1923-1999: Eleştirel Bir DeğerlendirmeDeğişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler(içinde s. 105-112). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

108.                Yaşar Tonta ve Umut Al, Türkçe Dergilerde Yayımlanan Makaleler Üzerine Bir İncelemeDeğişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 185-192). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

109.                Yaşar Tonta ve Yurdagül Ünal, Dergi Kullanım Verilerinin Bibliyometrik Analizi ve Koleksiyon Yönetiminde KullanımıDeğişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 193-200). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

110.                Umut Al ve Yaşar Tonta, Tam Metin Makale Kullanım Verilerinin Bibliyometrik AnaliziDeğişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 209-217). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

111.                Yaşar Tonta ve Umut Al, Türkçe Makalelerin Dergilere Dağılımı ve Bradford YasasıDeğişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler (içinde s. 218-228). Serap Kurbanoğlu, Yaşar Tonta ve Umut Al (Yay. Haz.). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2007. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

112.                Yaşar Tonta, Bilgi Toplumu, Ekonomik Kalkınma ve Bilgi Yönetimi (bildiri). ÜNAK ’07: Değişen Dünyada Yeni Paradigmalar: Sınırsız Kütüphaneler, 28 Eylül 2007, Muğla Üniversitesi, Muğla (Sunuş slaytları - PDF).

113.                Yaşar Tonta, “Bilgi Toplumuna Geçiş ve Sorunları.” Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana, 11 Mayıs 2007. (Sunuş slaytları - PDF).

114.                Yaşar Tonta, Yurdagül Ünal and Umut Al, The Research Impact of Open Access Journal ArticlesELPUB2007. Openness in Digital Publishing: Awareness, Discovery and Access - Proceedings of the 11th International Conference on Electronic Publishing held in Vienna, Austria 13-15 June 2007 (pp. 321-330). Edited by: Leslie Chan and Bob Martens. (ISBN 978-3-85437-292-9) 2007. (Full-text in PDF(Presentation slides - PDF).

115.                Yaşar Tonta, Elektronik Dergiler ve Veri Tabanlarında Ulusal Lisans Sorunu. (bildiri). Akademik Bilişim ’07, 31 Ocak – 2 Şubat 2007, Kütahya.

116.                Yaşar Tonta, Açık Erişim: Bilimsel İletişim ve Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Üzerine Etkileri. (bildiri). Sosyal Bilimlerde Yayıncılık 1. Ulusal Kurultay Bildirileri [2-3 Kasım 2006, Ankara ]. içinde (s. 23-32). Ed. Kasım Karakütük. Ankara: TÜBİTAK ULAKBİM. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF) (PDF)

117.                Emre Hasan Akbayrak, Özlem Bayram, Cem Coşkun, İlkay Holt, Bülent Karasözen, and Yaşar Tonta. (2006) Institutional Repository Movement in Turkey (poster). In Proceedings Open Scholarship 2006: New Challenges for Open Access Repositories, Glasgow (UK). (PDF)

118.                Yaşar Tonta, Libraries and museums in the flat world: Are they becoming virtual destinations? In Herbert K. Achleitner and Alexander Georgiev Dimchev (eds.) Sofia 2006: Globalization, Digitization, Access, and Preservation of Cultural Heritage, 8-10 November 2006, Sofia, Bulgaria. Sofia: St. Kliment Ohridski, University of Sofia, 2007. (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF)

119.                Yaşar Tonta and Yurdagül Ünal, “The impact of electronic journals on document delivery servicesInBob Martens and Milena Dobreva (eds.). Digital Spectrum: Integrating Technology and Culture - Proceedings of the 10th International Conference on Electronic Publishing. Bansko, Bulgaria June 14-16, 2006 ( pp. 329-338). Sofia: FOI-Commerce, 2006. (ISBN 978-954-16-0040-5). (Full-text in PDF(Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF)

120.                Yaşar Tonta, Kütüphaneler sanal güzergâhlara mı dönüşüyor? I. Uluslararası Bilgi Hizmetleri Sempozyumu: İletişim, 25-26 Mayıs 2006, İstanbul (Bildiriler) içinde (s. 353-366). Yay. Haz. Ayşe Üstün ve Ümit Konya. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi, 2007.  (Sunuş slaytları – PDF  / Presentation slides -PDF) (PDF)

121.                Yaşar Tonta, “The World is Flat, Yet Not Open: How Could Open Access Really Flatten the Information World,” (presentationInternational Workshop on Open Access and Information Management, May 10, 2006, Oslo, Norway(Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF).

122.                Yaşar Tonta, “Bilgi Yönetiminde Son Gelişmeler: Amazoogle, İşbirliği ve Açık Erişim,” (Davetli bildiri). Akademik Bilişim ’06, 9-11 Şubat 2006, Denizli.  (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF).

123.                Yaşar Tonta ve K. Levent Ertürk, “Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler: Hacettepe Açık Arşiv Uygulaması.” (sunuş). Akademik Bilişim ‘06. 9-11 Şubat 2006, Denizli. (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF)

124.                Yaşar Tonta ve K. Levent Ertürk, “Bilimsel Bilgiye Açık Erişim: Hacettepe Açık Arşiv Uygulaması.” (sunuş). 10. Türkiye’de Internet Konferansı, 9-11 Aralık 2005, İstanbul. (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF)

125.                Yaşar Tonta, “Recent Developments in Information Management.” NATO Research & Technology Organisation Information Management Committee Meeting, 19-21 October 2005, Paris. (Sunuş slaytları – PDF / Presentation lides - PDF)

126.                Yaşar Tonta, “Bilimsel Bilgiye Açık Erişim.” (Davetli bildiri). E-Dünyada Bilgi Yönetimi: Bilimsel İletişim İçin Yeni Modeller Uluslararası Konferansı, 12-13 Ekim 2005, İstanbul. (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF)

127.                Yaşar Tonta ve Mehmet Emin Küçük, Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler. Bilgi Çağı ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Toplum, Yönetim, Yönetici ve Lider Yaklaşımları Uluslararası Sempozyumu, 12-13 Mayıs 2005, İstanbul. (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF) Sunuş aynı adla Türk Kütüphaneciliği (19(4): 449-464, Aralık 2005) dergisinde yayımlandı. İngilizcesi için bkz. Yaşar Tonta and Mehmet Emin Küçük, Main Dynamics of the Transition from Industrial Society to Information Society, InProceedings of the Third International Symposium on “Society, Governance, Management and Leadership Approaches in the Light of the Technological Developments and the Information Age” (İstanbul, May 12-13, 2005). (p. 3-16). Ed. Ali Erdinç. Ankara: The Turkish General Staff Directorate of Military History, Strategic Studies and Inspection Publications, 2005.

128.                Yaşar Tonta, “Dijital Koruma Kültürü.” (Davetli bildiri). 41. Kütüphane Haftası Dijital Kültür ve Yeni Nesil Kütüphaneler 28 Mart – 3 Nisan 2005, Ankara. (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF).

129.                Yaşar Tonta, “Açık Erişim ve Kurumsal Arşivler.” 41. Kütüphane Haftası Dijital Kültür ve Yeni Nesil Kütüphaneler 28 Mart – 3 Nisan 2005, Ankara. (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF).

130.                Yaşar Tonta, “Bilimsel İletişim ve Açık Erişim: Bilgi Erişim Sorunlarımızın Çözümünde Açık Erişimden Nasıl Yararlanabiliriz?” (Davetli bildiri)  Akademik Bilişim ’05, 2-4 Şubat 2005, Gaziantep.  (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF).

131.                Hayri Sever ve Yaşar Tonta, “Bilgi erişim sistemleri.” (Seminer). Akademik Bilişim ’05, 2-4 Şubat 2005, Gaziantep.  (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF).

132.                Yaşar Tonta, “Bilgi Toplumu = Herkes İçin Bilgi, Alt Yapı, ve Fırsat.” (Konferans). 12 Ocak 2005, Milli Kütüphane, Ankara. (Sunuş slaytları – PDF / Presentation slides - PDF).

133.                Yaşar Tonta, “’The Age of the Terrific Deal’: Information, Infrastructure, and Opportunity for All” (Keynote speech). 4th Conference on Towards Information Society for All. 14-15 October 2004, Bucharest, Romania.   (Presentation slides )

134.                Yaşar Tonta, "Integration and personalization of digital information services.” International Seminar on Digitization of Cultural and Scientific Heritage, 28 August – 3 September 2004, Bansko, Bulgaria. (Presentation slides)

135.                Yaşar Tonta, “Elektronik üniversiteler ve bütünleşik elektronik bilgi hizmetleri.” (sunuşAkademik Bilişim ’04, 11-13 Şubat 2004, Trabzon.  (Sunuş slaytları)

136.                Hayri Sever ve Yaşar Tonta, “Bilgi erişim sistemleri.” (Seminer). IX. Türkiye’de Internet Konferansı, 11-13 Aralık 2003, İstanbul. (Presentation slides Part I -PDF) (Presentation slides Part II -PDF)

137.                Hayri Sever, Yıltan Bitirim ve Yaşar Tonta, “Türkçe arama motorları ne kadar Türkçe?” (sunuşIX. Türkiye’de Internet Konferansı, 11-13 Aralık 2003, İstanbul. (Presentation slides -PDF)

138.                Yaşar Tonta, "Personalization of digital information services.” 24th IATUL Annual Conference, 2-5 June 2003, Ankara (Presentation slides -PDF)

139.                Yaşar Tonta & Yurdagül Ünal, "Providing document delivery services using electronic journals.” 24th IATUL Annual Conference, 2-5 June 2003, Ankara (Presentation slides -PDF)

140.                Yaşar Tonta, "Akademik bilgi hizmetlerinin kişiselleştirilmesi" (davetli bildiri). Akademik Bilişim ’03, 3-5 Şubat 2003, Adana (Sunuş slaytları -PDF)

141.                Yaşar Tonta, "Ulusal elektronik kütüphaneye doğru" (panel). Akademik Bilişim ’03, 3-5 Şubat 2003, Adana (Sunuş slaytları -PDF)

142.                Yaşar Tonta, "Elektronik kaynaklarda yasal sorunlar" (bildiri). PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane, Ankara (bildiri metni –PDF)” (Sunuş slaytları -PDF)Bildiri aşağıdaki kaynakta yayımlandıBilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantıs Sonuç Raporu, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane, Ankara içinde (81-88).Ed. Bülent Yılmaz. Ankara: ANKOS ve TKD, 2003.

143.                Yaşar Tonta, "Dijital hizmetlere ve kaynaklara erişim" (bildiriPULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantısı, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane, Ankara (bildiri metni –PDF) (Sunuş slaytları -PDF)Bildiri aşağıdaki kaynakta yayımlandıBilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri: PULMAN-XT Türkiye Ulusal Toplantıs Sonuç Raporu, 16-19 Kasım 2002, Milli Kütüphane, Ankara içinde (81-88). Ed. Bülent Yılmaz. Ankara: ANKOS ve TKD, 2003.

144.                Yaşar Tonta, "Internet and electronic information management." In Electronic Information Management for PfP Nations. (p.1-1 - 1-20). Ed. by Yaşar Tonta. (RTO Lecture Series 231, Publication no. R&T-ENP-026-AC/323(IMC 001)TP/44). Ottawa: RTO/NATO, 2002. (Presentation slides in PDF (751KB))

145.                Yaşar Tonta, “Türk Kütüphaneciliği, 1987-2001” (sunuş) Türk Kütüphaneciliği Dergisinin 50 Yıllık Serüveni Sempozyumu 5-7 Eylül 2002, Milli Kütüphane, Ankara (Sunuş slaytları -PDF olarak)

146.                Yıltan Bitirim, Yaşar Tonta ve Hayri Sever, “Information Retrieval Effectiveness of Turkish Search EnginesIn Tatyana Yakhno, ed. Advances in Information Systems: Second International Conference on Advances in Information Systems, İzmir, Turkey, October 23-25, 2002, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 2547, pp. 93-103. Berlin: Springer-Verlag, 2002. (PDF copy)

147.                Yaşar Tonta, " e-Türkiye Sürecinde Kütüphaneler" (Davetli bildiri) 38. Kütüphane Haftası, 25-31 Mart 2002Sunuş slaytları

148.                Yaşar Tonta, " Elektronik Bilgi Yönetimi" (sunuş) Kütüphanecilikte Yeni Gelişmeler Semineri, 38. Kütüphane Haftası, 25-31 Mart 2002.

149.                Yıltan Bitirim, Hayri Sever ve Yaşar Tonta, " Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme" (sunusAkademik Bilişim '02, 6-8 Şubat 2002, Konya.

150.                Yaşar Tonta, " Bilgi erişim sorunu" (sunus21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu Sempozyumu, 19-20 Nisan 2001, Hatay. Bildiri metni için bkz. Yaşar Tonta," Bilgi erişim sorunu" Ed. Tülay Fenerci ve Oya Gürdal, 21. Yüzyıla Girerken Enformasyon Olgusu: Ulusal Sempozyum Bildirileri, 19-20 Nisan 2001, Hatay içinde (s. 198-206). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2001.

151.                Yaşar Tonta, "Bilgi Ekonomisi ve Elektronik Bilgi Hizmetleri" (panel sunuşu). (Economics of Information and Electronic Information Services) "İş Dünyası İçin Bilgiye Erişimde Yeni Kanallar," 27 Mart 2001, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul

152.                Yaşar Tonta, "Bilgi Erişim Sorunları ve Internet" (konferans). (Information Retrieval Problems and the Internet) 37. Kütüphane Haftası, 26 Mart 2001, Milli Kütüphane, Ankara. (Sunuş slaytları)

153.                Yaşar Tonta, "Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Hizmetlerinin Kişiselleştirilmesi" (konferans). (Economics of Information and the Personalization of Information Services) Bilgi Ekonomisi Konferansı, 16 Ocak 2001, Milli Kütüphane, Ankara. (Sunuş slaytlari)

154.                Yaşar Tonta, "Elektronik Bilgi Hizmetleri ve Erişim Yönetimi" (sunuş). (Electronic Information Services and Access Management) VI. Türkiye'de Internet Konferansı, 9-11-Kasım 2000, Harbiye Orduevi, İstanbul. (Sunuş slaytlari)

155.                Yaşar Tonta, "Kütüphanecilik Bölümlerinde Internet Eğitimi" (sunuş). (Internet Education in Departments of LibrarianshipVI. Türkiye'de Internet Konferansı, 9-11-Kasım 2000, Harbiye Orduevi, İstanbul.

156.                Yaşar Tonta ve M. Emin Küçük, Elektronik Kütüphanecilik Semineri, 4-8 Eylül 2000, H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü, Ankara. (Seminar on Electronic Librarianship, 4-8 September 2000, Hacettepe University Department of Library Science, Beytepe, Ankara. (Seminer sırasında sunulan 17 sunuşun slaytları – PPT (8.7 MB))

157.                Yaşar Tonta, "Cooperative Collection Development of Electronic Information Resources in Turkish University Libraries" (paper)66th IFLA Council and General Conference, 13-18 August 2000, Jerusalem, Israel (Sunuş slaytlari) (Paper was later published in: Library Collections, Acquisitions and Technical Services 25(3): 291-298, 2001.)

158.                Yaşar Tonta, "Türkiye'de Kütüphanecilik Eğitiminin Yeniden Yapılanması" (bildiri). (Restructuring Education for Librarianship in TurkeyTürkiye'de Kütüphane ve Enformasyon Biliminin Kurumsal Gelişimi Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2000, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul. (Sunuş slaytlari)

159.                Yaşar Tonta, "Sosyal Bilim Araştırmalarında Elektronik Yayınların Kullanımı" (sunuş) 7. İnternet Haftası "Sosyal Bilimler ve Internet" Sempozyumu, 18 Nisan 2000, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe, Ankara

160.                Yaşar Tonta, "Internet ve Bilgi Hizmetleri" (sunuş36. Kütüphane Haftası Konferansları, 29 Mart 2000, Uludağ Üniversitesi, Bursa.

161.                Yaşar Tonta, "Dijital Nesne Tanımlama Sistemi" (sunuş5. Türkiye'de Internet Konferansı, 19-21 Kasım 1999, Ankara.

162.                Yaşar Tonta, "Üniversite Kütüphanelerinde İşbirliği" (panel) 5. Türkiye'de Internet Konferansı, 19-21 Kasım 1999, Ankara.

163.                Yaşar Tonta, "Kütüphanelerarası İşbirliğinin Neresindeyiz?" (The state-of-the-art in interlibrary cooperationBilginin Serüveni: Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50. Yılı Toplantısı (bildiri). 17-20 Kasım 1999. (Sunuş slaytları - PPT)

164.                Yaşar Tonta, "Tıp ve Yaşam Bilimleri Literatürüne Türkiye'nin Katkısı (1988-1997)" (Contribution of Turkey to biomedical literature (1988-1997) Bilginin Serüveni: Türk Kütüphaneciler Derneği'nin Kuruluşunun 50. Yılı Toplantısı (bildiri). 17-20 Kasım 1999. (Sunuş slaytları - PPT )

165.                Yaşar Tonta, "Bilgi toplumu ve bilgi teknolojisi" (Information society and information technology) (bildiri) Bilgi Toplumu ve Bilgi Hizmetleri Paneli 7 Ekim 1999, Avcılar, İstanbul.

166.                Yaşar Tonta, "Digital Object Identifier System," Paper presented at the NATO Research & Technology Organization's Information Committee Meeting, 25-28 Mayıs 1999, Winchester, UK.

167.                Yaşar Tonta, "Electronic Publishing and Scholarly Communication: Technological, Economic and Archival Issues," Paper presented at the Workshop on Digital Library and Electronic Publishing, 14 May 1998, Trondheim, Norway.

168.                Yaşar Tonta, "Sağlık Hizmetlerinde Bilgisayar Ağları" (konferans) (Computer networks in health services) (conference paper presented at Hacettepe University School of Health Administration's 35th Anniversary Conference Series, 17 April 1998, Ankara.

169.                Yaşar Tonta, "Elektronik Kütüphaneler" (Electronic libraries). (Presentation at TÜBİTAK ULAKBİM Advisory Boards Meeting, 18-19 April 1998, Abant İzzet Baysal University, Bolu.

170.                Yaşar Tonta, "Elektronik Bilgi Kaynaklarının Kullanımında İşbirliği Paneli" (bildiri). (Panel on Cooperation in the Use of Electronic Information Resources3. Türkiye'de Internet Konferansı, 21-23 Kasım 1997, ODTÜ, Ankara.

171.                Yaşar Tonta, "Elektronik Bilgi Kaynaklarının Kullanımında İşbirliği ve Üniversiteler Arasında Konsorsiyum Kurulması," (bildiri).(Cooperation in the Use of Electronic Information Resources and Setting Up a Consortium Among University Libraries). Paper presented at Elektronik Bilgi Kaynaklarının Kullanımında İşbirliği Toplantısı, 14 Kasım 1997, TÜBİTAK, Ankara.

172.                Yaşar Tonta, "Elektronik Bilgi Kaynaklarının Kullanımında İşbirliği," (bildiri).(Cooperation in the Use of Electronic Information Resources). Paper presented at 21. Yüzyılda Bilgi ve Belge Hizmetleri Sempozyumu, 22-24 Ekim 1997, H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü , Beytepe, Ankara.

173.                Yaşar Tonta, "21. Yüzyıla Girerken Bilgi Hizmetleri ve Bilgi Merkezlerinin Sorunları," (bildiri). (Problems of Information Centers Towards the 21st Century). Paper presented at 21. Yüzyılda Bilgi ve Belge Hizmetleri Sempozyumu, 22-24 Ekim 1997, H.Ü. Kütüphanecilik Bölüm ü, Beytepe, Ankara.

174.                Yaşar Tonta, "ULAK-NET," (Panel) Bilişim '97. 5 Eylül 1997 İstanbul.

175.                Yaşar Tonta, "Üniversite Kütüphaneleri Arasında İşbirliği ve ULAKBİM," (Konferans) (Cooperation among university libraries and ULAKBİM). Paper presented at Üniversite Kütüphanelerinde Yurt Dışı Yayın Sağlama, Ödeme ve İşbirliğ i Sorunları Toplantısı, 22-24 Mayıs 1997, ÜNAK, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

176.                Yaşar Tonta, "The Internet and Networked Information Retrieval Tools: An International Workshop," (Workshop Instructor) Organized by the Fulbright Commission in Ankara for the European Fulbright Executive Directors, May 9-10, 1997, Ankara, Turkey.

177.                Yaşar Tonta, "National Information Networks and ULAKBİM," (Paper presented at the Workshop on the National Information Environment and Its Application to Libraries, March 24-26, Gazimağusa, Turkish Republic of Northern Cyprus.

178.                Yaşar Tonta, "Ulusal Bilgi Ağları ve ULAKBİM," (Konferans) (National information networks and ULAKBİM) Paper presented at 33. Kütüphane Haftası 31 Mart-6 Nisan 1997, TKD, Ankara.

179.                Yaşar Tonta, "ULAK-NET ve Ulusal Bilgi Kaynaklarına Erişim," (Konferans) (ULAK-NET and Access to National Information Sources) Paper presented at Interchip '96: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Büro Otomasyonu ve Teknoloji Kaynaklarına Erişim İ le İlgili Yaşanan Sorunlar ve Çözümleri. 18-22 Aralık 1996, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara.

180.                Yaşar Tonta, "Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi," (Akademik Ağlar Çalışma Grubunda yapılan konuşma), (National Academic Network and Information Center) (Speech delivered at the Working Group on Academic Networks in II. Türkiye'de Internet Konferansı (INET-TR '96), 14-15 Aralı k 1996, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

181.                Yaşar Tonta, “Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi,” (Konferans) Akademik Bilgi Alt Yapısı ve ULAKBİM Toplantısı, 15 Temmuz 1996, TÜBİTAK, Ankara.

182.                Yaşar Tonta, “Ulusal Bilgi Alt Yapısı ve UBİM,” (Konferans) Akademik Bilgi Alt Yapısı ve ULAKBİM Toplantısı, 15 Temmuz 1996, TÜBİTAK, Ankara.

183.                Yaşar Tonta. "Kütüphanelerde bilgisayar kullanımı," (konferans) (Use of computers in libraries) (Paper presented at Halk Kütüphaneciliği Otomasyonu Semineri, Milli Kütüphane, Ankara, 20-24 Mayıs 1996.

184.                Yaşar Tonta. "Internet ve bilgi kaynaklarına erişim," (konferans) (Internet and Access to Information Sources) (Paper presented at Halk Kütüphaneciliği Otomasyonu Semineri, Milli Kütüphane, Ankara, 20-24 Mayıs 1996.

185.                Yaşar Tonta."Internet: Bilgiye erişim ve bilgi yaymada yeni olanaklar" (konferans metni) (Internet: New Capabilities to Access and Distribute Information) Paper presented at Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Ankara, 1 Mart 1996. (PDF)

186.                Yaşar Tonta. "Türkiye'de bilgi hizmetleri ve Internet: Temel sorunlar ve politika geliştirme" (bildiri) (Information services and the Internet in Turkey: Basic Issues and Policy Development). Paper presented at Bilgi Toplumu ve Internet Semineri, 8-9 Ocak 1996, TÜBİTAK, Ankara. (PDF)

187.                Yaşar Tonta. "Internet ve bilgi hizmetleri", (Internet and information services) Paper presented at 1. Türkiye'de Internet Konferansı, 17-18 Kasım 1995, Ankara'da "Internet'in Türkiye için Önemi" konulu panelde yapılan konuşma.

188.                Yaşar Tonta. "Internet, elektronik kütüphaneler ve bilgi erişim", (bildiri) (Internet, electronic libraries and information retrieval) Paper presented at 1. Türkiye'de Internet Konferansı, 17-18 Kasım 1995, Ankara. (PDF)

189.                Yaşar Tonta. "Elektronik yayıncılık, bilimsel iletişim ve kütüphaneler", (Electronic publishing, scholarly communication and libraries) Paper presented at 1. Türkiye'de Internet Konferansı, 17-18 Kasım 1995, Ankara. (PDF)

190.                Yaşar Tonta. "Scholarly communication and the use of networked information sources," Paper presented at 61st IFLA Council and General Conference, 20-26 August 1995, İstanbul. (PDF)

191.                Yaşar Tonta. "Archiving the electronic journal," Paper presented at 61st IFLA Council and General Conference, 20-26 August 1995, İstanbul.

192.                Yaşar Tonta. "Internet: An Innovative Environment for Information Dissemination, Access, and Retrieval in Distance Education," Paper presented at the Association of European Correspondence Schools Annual Conference, 23-26 May 1995, Istanbul. (Appeared in European Journal of Distance Education (1995/2).

193.                Yaşar Tonta. "Bilgi kaynaklarından daha çok nasıl yararlanabiliriz?" (How can we further make use of information resources) Paper presented at a panel organized by the Turkish Librarians' Association, 1 April 1995, Ankara.

194.                Yaşar Tonta. "Türk Kütüphaneciler Derneği'nde yeniden yapılanma," (Restructuring of the Turkish Librarians' Association). Paper presented at a panel organized by the Turkish Librarians' Association, 30 March 1995, Ankara. (Raporun tam metni için bkz. Yaşar Tonta, Ayhan Kaygusuz ve Ali Berberoğlu. "Türk Kütüphaneciler Derneği Yeniden Yapılanma Çalışma Grubu İlk Raporu” (29 Mart 1995 tarihinde Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Yönetim Kuruluna sunulan rapor) Mart 1995. 47s.

195.                Yaşar Tonta. "İletişim ve bilgi kaynaklarına erişimde Internet," (Internet in Communication and Access to Information Resources). Conference paper presented at the Department of Food Engineering, Hacettepe University, 9 March 1995, Ankara.

196.                Yaşar Tonta. "Çevrimiçi kataloglarda arama başarısızlıkları," (Search failures in online catalogs). Paper presented at the Department of Library Science, Hacettepe University, 10 June 1994, Ankara.

197.                Yaşar Tonta. "Indexing in hypertext databases," Paper presented at the American Society for Information Science Mid-Year Meeting, San Jose, Calif., April 26-29, 1991. (Appeared in Studies in Multimedia: State-of-the-Art Solutions in Multimedia and Hypertext. (p. 21-30). Ed. by S. Stone and M. Buckland. Medford, NJ: Learned Information, 1992. (PDF)

198.                Yaşar Tonta. "A brief look at automation activities in Turkish university libraries," Paper presented at the Fifth National Conference of the Association of College and Research Libraries, 5-8 April 1989, Cincinnati, Ohio. (Appeared in Program 24(1): 73-80, Jan. 1990.) (PDF)

199.                Yaşar Tonta. "Kütüphanelerde bilgisayar uygulamaları," (bildiri) (Computer applications in libraries) Paper presented at the Fourth Meeting of University Library Directors, September 28-October 2 1987, Ankara.

200.                Yaşar Tonta. "Kütüphanelerde ve bilgi merkezlerinde bilgisayar ağlarından yararlanma," (bildiri) (Use of computer networks in library and information centers). Paper presented at Kütüphanelerde Bilgisayar Kullanımı Semineri, Ankara, 27 Haziran-1 Temmuz 1988. (PDF)

201.                Yaşar Tonta. "Yeni bilgi kaynakları ve bilgi teknolojisi," (bildiri) (New information sources and information technology) Paper presented at the Turkish Historical Association, 9 March 1988, Ankara. (PDF)

202.                Yaşar Tonta. "Kütüphanecilik eğitiminde gelişmeler ve Türkiye," (bildiri) (Recent development in education for librarianship: Turkey). Paper presented at Kütüphanecilikte Evrensel Gelişmeler ve Türkiye Sempozyumu, Ankara, 2 Nisan 1987. (Appeared in Kütüphaneciliğimiz Üzerine Görüşler 1987 (p. 85-97). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987.

203.                Yaşar Tonta. "Bilgi ağları ve kütüphanelerarası işbirliği," (bildiri) (Information networks and interlibrary cooperation). Conference paper presented at a meeting organized by the Turkish Librarians' Association Ankara Branch, 4 March 1987, Ankara. (Appeared in Türk Kütüphaneciliği 1(3): 139-156, 1987). (PDF)

204.                Yaşar Tonta. "Bir ulusal enformasyon sisteminde enformasyon transfer döngüsünün önemi ve Türkiye'de durum," (bildiri) (The importance of information transfer cycle in an national information system). Paper presented at TÜBITAK/TÜRDOK Ulusal Enformasyon Sistemi I. Ulusal Sempozyumu Ankara, 20-21 Aralık 1983. (PDF)

205.                Yaşar Tonta ve Ahmet Zeki Ortaovalı. "Bilgisayarlar ve Kütüphaneler Alt Komisyonu Raporu," Ulusal Enformasyon Sistemi Kütüphanecilik Çalışma Grubu 6. Toplantısında sunulmuştur, Ankara, 24 Kasım 1983.

 

Tezler / Dissertations

1.    Yaşar Tonta. "An analysis of search failures in online library catalogs," (Unpublished Ph.D. Dissertation), University of California at Berkeley, 1992. 318 p. (Adviser: Prof. Michael D. Cooper) Summary appeared in Dissertation Abstracts International (Vol. 54, no. 6, December 1993, p.1985-A). (University Microfilms Number: DA9330763). (PDF) (HTML)

2.    Yaşar Tonta. "An interlibrary lending network for sharing of serials collections amongst university libraries in Turkey," (Unpublished M.Lib. Dissertation), University of Wales, Aberystwyth, September 1986. (Adviser: Prof. Peter G. Underwood) Summary appeared in Current Awareness Bulletin for Librarians and Information Scientists (no.132, May 1987, p.24). (Abstract)

3.    Yaşar Tonta. "Türk Kütüphaneciler Derneği'nin gelişmesini engelleyen nedenler," (Obstacles preventing the development of the Turkish Librarians' Association). (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi - Unpublished M.A. Dissertation), Hacettepe University, Ankara, February 1985. (Danışman/Adviser: Prof. Dr. İrfan Çakın) (Tam-metin PDF)

 

Kitap Eleştirisi / Book Review

1.    Adnan Yılmaz, "Anadolu Üniversitesi Tez Kataloğu 1980-1995," Türk Kütüphaneciliği 10(2): 187-188, Haziran 1996.

 

Gazete Makaleleri – Blog Yazıları / Newspaper Articles – Blog Posts

1.    Yaşar Tonta ve Müge Akbulut (2020, 23 Eylül). Performansa dayalı akademik teşvik sistemleri üzerine. Sarkaç. Erişim adresi: https://sarkac.org/2020/09/performansa-dayali-akademik-tesvik-sistemleri-uzerine/ (PDF)

2.    Yaşar Tonta (2019, 23 Ocak). Bilimsel yayınlara açık erişim modelleri. Sarkaç. Erişim adresi: https://sarkac.org/2019/01/bilimsel-yayinlara-acik-erisim-modelleri/ (PDF) (Meraklısına Bilim: Sarkaç'tan Bir Seçki 2019. Yay. haz. Defne Üçer Şaylan, İstanbul: Doğan Kitap, 2020, s. 306-309'da ayrıca yayımlandı.)

3.    Yaşar Tonta (2018, 5 Aralık). Araştırma Değerlendirme Üzerine. Sarkaç. Erişim adresi: https://sarkac.org/2018/12/arastirma-degerlendirme-uzerine/ (PDF)

4.    Yaşar Tonta. “Bir yılda 9303 yayın ne kadar doğru?” (Editöre mektup) Cumhuriyet Bilim Teknik (829): 12, 8 Şubat 2003.

5.    Yaşar Tonta. "Bilimsel yayın sayısı daha yüksek," (Editöre mektup) Cumhuriyet Bilim Teknik (728): 16, 3 Mart 2001.

6.    Yaşar Tonta. inet-tr ve ULAKNET’ üzerine," BT/haber (148): 21, 22-28 Aralık 1997. (PDF)

7.    Yaşar Tonta. "Bilgisayar ağları ve üniversite kütüphanelerimiz," Zaman 14 Mart 1987, s.2. (PDF)

 

Editoryaller / Editorials

1.    Yaşar Tonta, Editorial Note for the Special Issue on Innovation, Knowledge Discovery and Technology Management. Journal of Information & Knowledge Management, 14(1): 1-2, 2015. DOI: 10.1142/S0219649215020013 (PDF

2.    Yaşar Tonta ve Serap Kurbanoğlu, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün kuruluşunun 40. yılı (editoryal). Türk Kütüphaneciliği, 26(2): 224-226, Haziran 2012. (PDF)

3.    Yaşar Tonta and Gail Hodge, IntroductionInformation Services & Use, 25(1), 1-2, 2005. (PDF)

4.    Yaşar Tonta, Ulusal Bilgi Alt Yapısı ve Internet (National information infrastructure and the Internet). (Editorial) , (Editoryal). Türk Kütüphaneciliği, 10(3): 205-211, September 1996. (PDF)

5.    Yaşar Tonta,  Milli Kütüphanemiz 50 Yaşında (Editoryal). The Turkish National Library is 50 Years Old). Türk Kütüphaneciliği10(2): 101-102, June 1996. (PDF)