Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU"

 English (Publications)

Akademik Etkinlikler

"Knowledge has an important property.  When you give it away, you don't lose it." 
 

KONGRE/KONFERANS ETKİNLİKLERİ (Uluslararası):  (Bildiri Kitabında Basılanlar)
   
Çelen, F. K., & Seferoğlu, S. S. (2019). Öğretim hizmetinin niteliğini artırma sürecinde zeki öğretim sistemleriyle ilgili bir inceleme. III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (ITEAC-2019). 30 Kasım/1 Aralık 2019. TED Üniversitesi, Ankara. Tam Metin (PDF)
Demir, Ö., Taskin, B., & Seferoglu, S. S. (2018). The friendship between computer games and codes: examining COTS games’ potential for enhancing coding skills. Paper presented at the ECER (The European Conference on Educational Research) 2018. EERA-European Educational Research Association, Bolzano, Italy. Pres. (PDF)
Ext. Abstract (html)
Demir, Ö., Taskin, B., & Seferoglu, S. S. (2018). Examining where we are in affective computing to predict where we will be. Paper presented at the ECER (The European Conference on Educational Research) 2018. EERA-European Educational Research Association, Bolzano, Italy. Pres. (PDF)
Ext. Abstract (html)
Tutulmaz, M. ve Seferoğlu, S. S. (2017). Artırılmış gerçeklik teknolojilerinin sınıfta kullanımlarıyla ilgili bir inceleme. 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS-2017). May 24-26, 2017, İnönü University, Malatya, Turkey. Sunu (pps) (pdf)
Öz-Abstr. (pdf)
Çelen, F. K., Çelik, A. ve Seferoglu, S. S. (2017). Çevrimiçi ortamlarda çocukları ve gençleri bekleyen riskler: Sanal ortam yalnızlığı üzerine bir değerlendirme. 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS-2017). May 24-26, 2017, İnönü University, Malatya, Turkey. Sunu (pps) (pdf)
Tam Metin (pdf)
Gölpek-Sarı, F., Kızıltepe, F., Dönmez, G. ve Seferoğlu, S. S. (2017). Alanyazında FATİH Projesi: Öğretmenlerin hizmetiçi eğitimi bileşeniyle ilgili bir inceleme. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017) Tam Metin Kitabı [The 26th International Conference on Educational Sciences Proceeding Book], 441-446. Ankara: Pegem Akademi. Sunu (pps) (pdf)
Tam Metin (Kapak)
Tam Metin (PDF)
Bilgiç, H. G., Doğan, D. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Gelişen ve değişen üniversiteler ve Türkiye’de yüksek öğretimde çevrim-içi öğretimin durumu. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar  (UYK2011) Bildiri Kitabı, 2. Cilt, Bölüm XI, 1365-1372. T.C. Yükseköğretim Kurulu, Ankara. pps
Tam Metin
Akıncı, A. ve Seferoğlu, S. S. (2010). Teknoloji politikaları, kurumsal vizyon çalışmaları ve eğitime yansımalar. 4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı (BOTS-2010), 52-56. Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 24-26 Eylül 2010, Meram, Konya. pps
Tam Metin (pdf)
Avcı, Ü. ve Seferoğlu, S. S. (2010). Öğretmenin tükenmişliği ve teknoloji politikaları. 4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiriler Kitabı (BOTS-2010), 163-167. Selçuk Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 24-26 Eylül 2010, Meram, Konya. pps
Tam Metin (pdf)
Yurdugül, H., Erdem, M. ve Seferoğlu, S. S. (2010). Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine ilişkin öğretmen yetiştiren kurumlardaki öğretim elemanlarının görüşleri. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II. Bildiriler Kitabı, 333-342. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara. pps
Tam Metin (pdf)
Ilgaz, H. ve Seferoğlu, S. S. (2010). Sayısal uçurumun boyutları ve teknoloji politikaları. Proceedings of 10th International Educational Technology Conference (IETC-2010), Volume III, 1302-1306. Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul. pps
Tam Metin (pdf)
Altan, T. ve Seferoğlu, S. S. (2009). Uzaktan eğitimde değerlendirme süreci: Öğrenci görüşlerinin sistemin gelişimine katkıları. 3. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı (BOTS-2009), 861-865, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi, Trabzon. pps
Tam Metin (pdf)
Şenel, H. C. ve Seferoğlu, S. S. (2009). Eğitimde ağ günlüğü uygulamaları: İlköğretim bilişim teknolojileri dersinden örnekler. Proceedings of 9th International Educational Technology Conference (IETC-2009), 142-148. Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-Ankara. pps
Tam Metin (pdf)

Seferoğlu, S. S. (2008). İlköğretim okullarında teknoloji kullanımı: Yaşanan sorunlar, gözlemler ve çözüm önerileri. Eğitimde Küreselleşme ve Bilişim Teknolojileri I. Uluslararası Konferansı Bildiriler Kitabı (Tahsilde Qloballaşma ve IKT Mövzusunda Beynelxalq Konfransın Materialları), 45-53. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi. Bakü, Azerbaycan.

pps (TR)
pps (AZ)
Tam metin (pdf)

Seferoğlu, S. S. (2007). Information technologies in teacher education: Teacher candidates’ perceived computer self-efficacy. Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on e-Activities, pp. 376-380, Puerto De La Cruz, Tenerife, Spain.  
Seferoğlu, S. S. (2007). Pre-service teachers’ perceptions of their computer self-efficacy. International Journal of the Computer, the Internet and Management, 15, SP3, pp. 35.1-35.4. (Proceedings of the Fourth International Conference on eLearning for Knowledge-Based Society). pps
Full Text (pdf)
Seferoğlu, S. S. ve Akbıyık, C. (2007). Bilişim teknolojilerinin okullarda kullanımı: Bilgisayar öğretmenlerinden beklentiler. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu. Bildiriler Kitabı, 189-193. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara. pps
Tam metin (pdf)
Yılmaz-Soylu, M. ve Seferoğlu, S. S. (2007). İlköğretim bilgisayar programlarına eleştirel bir bakış. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu. Bildiriler Kitabı, 194-198. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara. pps
Tam metin (pdf)
Seferoğlu, S. S. (2005). A study on teaching competencies of teacher candidates. Proceedings of International Conference on Education (ICE 2005) 709-716. National University of Singapore, Singapore. pps
Full Text (PDF)
Seferoğlu, S. S. (2001). Öğretmenlerin bilişim teknolojilerinin kullanımıyla ilgili görüşleri. Proceedings of 1th International Educational Technology Conference (IETC-2001), 334-350. Sakarya Üniversitesi, Adapazarı. pps
Tam metin (pdf)
Memmedova, A. ve Seferoğlu, S. S. (2001). Bilgisayar destekli eğitim (BDE)’de rol alan formatör öğretmenlerin görevlerini gerçekleştirme düzeylerine ve BDE uygulamalarına ilişkin görüşleri. Proceedings of 1th International Educational Technology Conference (IETC-2001), 351-358. Sakarya Üniversitesi, Adapazarı. pps
Tam metin (pdf)

KONGRE/KONFERANS ETKİNLİKLERİ (Uluslararası):
 
   
Seferoğlu, S. S. (2019). Değerlendirme ekibinin hikâyesi: Bir ziyaretin anatomisi. Ekip Başkanları ve Değerlendiriciler: Akreditasyon Deneyimleri paneli. III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (ITEAC-2019). 30 Kasım/1 Aralık 2019. TED Üniversitesi, Ankara.  
Adıgüzel, O., Özbay, Ö., Doğan, U., & Seferoğlu, S. S. (2019). Türkiye’de yapılmış e-değerlendirme çalışmaları: Sistematik bir alanyazın taraması. III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (ITEAC-2019). 30 Kasım/1 Aralık 2019. TED Üniversitesi, Ankara. Özet (PDF)
Arslankara, V. B., Seferoğlu, S. S., & Cengiz, S. (2019). İlkokul öğretmenlerinin derslerinde yenilikçi teknolojileri kullanma durumları üzerine bir inceleme. III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (ITEAC-2019). 30 Kasım/1 Aralık 2019. TED Üniversitesi, Ankara. Özet (PDF)
Arslankara, V. B., & Seferoğlu, S. S. (2019). MEB 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde bilişim teknolojileriyle ilgili göstergeler: Dijital dönüşüm çağı bağlamında bir inceleme. III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (ITEAC-2019). 30 Kasım/1 Aralık 2019. TED Üniversitesi, Ankara. Özet (PDF)
Çelen, F. K., & Seferoğlu, S. S. (2019). Öğretim hizmetinin niteliğini artırma sürecinde zeki öğretim sistemleriyle ilgili bir inceleme. III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (ITEAC-2019). 30 Kasım/1 Aralık 2019. TED Üniversitesi, Ankara. Özet (PDF)
Doğan, U., Özbay, Ö., & Seferoğlu, S. S. (2019). Akış deneyimi ve eğitimde oyunlaştırma: Sistematik bir alanyazın taraması. III. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (ITEAC-2019). 30 Kasım/1 Aralık 2019. TED Üniversitesi, Ankara. Özet (PDF)
Arslankara, V. B., Demir, A., Seferoğlu, S. S., & Can, A. (2019). Geleceğin dijital dönüşüm liderlerinin yetiştirilmesi sürecinde başarılı olabilmek: Eğitim yöneticilerinin değerlendirmeleri. 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES-2019). 30-31 Ekim / 1 Kasım 2019, Trabzon Üniversitesi ve KTÜ, Antalya.  
Arslankara, V. B., Demir, A., Seferoğlu, S. S., & Can, A. (2019). 2023 Eğitim vizyonu ve tasarım beceri atölyeleri: Mevcut durumla ilgili bir inceleme. 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES-2019). 30-31 Ekim / 1 Kasım 2019, Trabzon Üniversitesi ve KTÜ, Antalya.  
Çakır, S., & Seferoğlu, S. S. (2019). Öğretmenlerin çevrimiçi informal öğrenme ortamlarını kullanım durumlarının incelenmesi. 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES-2019). 30-31 Ekim / 1 Kasım 2019, Trabzon Üniversitesi ve KTÜ, Antalya.  
Özbay, Ö., Yıldız, E., Doğan, U., & Seferoğlu, S. S. (2019). Öğretmen adaylarının bilişim teknolojilerini etik kullanım düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES-2019). 30-31 Ekim / 1 Kasım 2019, Trabzon Üniversitesi ve KTÜ, Antalya.  
Seferoğlu, S. S. (2019). Industry 4.0 and Digital Transformation. Education of the Future? or The Future of Education? Keynote paper at Education, Society & Reform Research (EDUSREF-2019), June 28-29, 2019, Ankara.  
Tepgeç, M., & & Seferoğlu, S. S. (2019). Öğrenme-öğretme süreçlerinin değerlendirilmesinde göz izleme yönteminin kullanımıyla ilgili bir içerik analizi çalışması. VIth International Eurasian Educational Research Congress. 19-22 Haziran 2019, Ankara Üniversitesi, Ankara.  
Arslankara, V. B., & Seferoğlu, S. S. (2019). Öğretmenlerin dijital ayak izi farkındalık durumlarıyla ilgili bir inceleme. 13th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS-2019). 2-4 Mayıs 2019, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir. Sunu (pdf)
Özet / Abstract (pdf)
Arslankara, V. B., Usta, E., & Seferoğlu, S. S. (2019). Aktif öğretim tekniklerinin öğrencilerin bilişim teknolojileri ve yazılım dersine ilişkin kavram yanılgılarının giderilmesi üzerindeki etkisi. 13th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS-2019). 2-4 Mayıs 2019, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir. Sunu (pdf)
Özet / Abstract (pdf)
Çelen, F. K., & Seferoğlu, S. S. (2019). Üst bilişsel stratejilere dayalı çevrimiçi mesleki gelişim uygulaması ile teknoloji kullanımının geliştirilmesine yönelik bir model önerisi [A model proposal for ımproving the use of technology through online professional development platform based on metacognitive strategies]. World Conference on Educational Technology (WCETR). 26-28 Nisan/April 2019, Antalya, Turkey. Sunu (pdf)
Özet / Abstract (pdf)
Çelik, A., & Seferoğlu, S. S. (2019). Eğitim Fakültesi öğrencilerinin dijital ürünlerle ilgili telif hakları konusundaki farkındalık düzeyleri [Faculty of education students’ awareness levels about copyright issues in relation to digital products]. World Conference on Educational Technology (WCETR). 26-28 Nisan/April 2019, Antalya, Turkey. Sunu (pdf)
Özet / Abstract (pdf)
Seferoğlu, S. S. (2019). Dijital dönüşüm sürecinde bir yolculuk: Eğitimin geleceği mi? Geleceğin eğitimi mi? [A journey on digital transformation: The future of education or the education of the future?]. Panel: 2023’den 2071’e eğitim [Education from 2023 to 2071] (Davetli panel konuşması). 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2019) [28th International Conference on Educational Sciences]. April/Nisan 25-28, 2019, Ankara.  
Sürmelioğlu, Y., & Seferoglu, S. S. (2018). Harmanlanmış öğrenmenin gerçekleştirildiği çevrimiçi öğrenme araçlarına yönelik bir inceleme. 4th International Contemporary Educational Research Congress. October 04-07, 2018.  Bodrum/Mugla/Turkey. Sunu (pdf)
Özet / Abstract (pdf)
Seferoğlu, S. S. (2018). Dijital bağımlılığa karşı dijital çözümler: Harekete yönlendiren oyunlar. I. Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi (IMDAC 2018) [1st International Multidisciplinary Digital Addiction Congress] (Davetli panel konuşması). Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği (DİBAMBER). 14-16 Kasım, 2018, Kuşadası-AYDIN.  
Seferoğlu, S. S. (2018). Dijital dönüşüm sürecinde bir yolculuk. FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi, Dijital Dönüşümün Yansımaları Paneli (Davetli panel konuşması). Milli Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. FATİH ETZ 2018, 2-3 Kasım 2018, Ankara.  
Başarıcı, R., & Seferoğlu, S. S. (2018). Eğitimde dijital içeriğe ulaşmada bir alternatif olarak e-kitap okuyucu: Fırsatlar, sınırlılıklar. EDUCCON 2018-Education Conference 2018. 27-28 Eylül 2018, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara. Sunu (pdf)
Özet / Abstract (pdf)
Başarıcı, R., & Seferoğlu, S. S. (2018). Bilgi arama çalışmalarında yöntemsel eğilimler: Türkiye kaynaklı çalışmalar üzerine bir inceleme. 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES-2018). 12-14 Eylül 2018, Trakya Üniversitesi, Edirne. Sunu (pdf)
Özet / Abstract (pdf)
Başarıcı, R., Boz, M., & Seferoğlu, S. S. (2018). Mesleki ortaöğretim bilişim teknolojileri alanı öğrencilerinin sanal zorbalık farkındalık düzeyleriyle ilgili bir inceleme. 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES-2018). 12-14 Eylül 2018, Trakya Üniversitesi, Edirne. Sunu (pdf)
Özet / Abstract (pdf)
Çoruk, H., & Seferoğlu, S. S. (2018). Dijital öykü oluşturma sürecinin öğrenenlerin yansıtıcı düşünme becerilerinin gelişimine etkisi. 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES-2018). 12-14 Eylül 2018, Trakya Üniversitesi, Edirne. Sunu (pdf)
Özet / Abstract (pdf)
Çoruk, H., Erdemir, T., & Seferoğlu, S. S. (2018). Ters yüz öğrenme ortamlarının meslek yüksekokulu öğrencilerinin derse katılımları açısından incelenmesi. 6. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES-2018). 12-14 Eylül 2018, Trakya Üniversitesi, Edirne. Sunu (pdf)
Özet / Abstract (pdf)
Alsancak-Sırakaya, D., Sırakaya, M. ve Seferoğlu, S. S. (2018). Türkiye’de yapılan mobil öğrenme çalışmaları bize ne söylüyor? 12. International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS-2018). 2-4 Mayıs 2018, İzmir. Sunu (pdf)
Özet / Abstract (pdf)
Gölpek-Sarı, F. ve Seferoğlu, S. S. (2018). Ortaokul öğrencilerinin sanal zorbalık farkındalıkları ile sanal zorbalık yapma ve mağdur olma durumlarının incelenmesi. 12. International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS-2018). 2-4 Mayıs 2018, İzmir. Sunu (pdf)
Özet  (pdf)
İltüzer, Y. ve Seferoğlu, S. S. (2018). Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartları açısından öz-yeterlik durumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. 12. International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS-2018). 2-4 Mayıs 2018, İzmir. Sunu (pdf)
Özet / Abstract (pdf)
İltüzer, Y. ve Seferoğlu, S. S. (2018). PISA ve TIMMS sonuçlarına göre teknoloji politikalarına genel bir bakış: Türkiye ve Asya ülkelerinin karşılaştırılması. 12. International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS-2018). 2-4 Mayıs 2018, İzmir. Sunu (pdf)
Özet / Abstract (pdf)
Çağlar-Özhan, Ş. ve Seferoğlu, S. S. (2018). Çevrimiçi öğrenme ortamlarında yeni yaklaşımlar: Açık çevrimiçi derslerle ilgili karşılaştırmalı bir inceleme. 12. International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS-2018). 2-4 Mayıs 2018, İzmir. Sunu (pdf)
Özet / Abstract (pdf)
Sürmelioğlu, Y. ve Seferoğlu, S. S. (2018). Yükseköğretim öğrencilerinin dijital ayakizi farkındalık ve yaşantılarının incelenmesi. 12. International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS-2018). 2-4 Mayıs 2018, İzmir. Sunu (pdf)
Özet / Abstract (pdf)
Yiğit, M. F. ve Seferoğlu, S. S. (2018). Öğrencilerin siber güvenlik davranışlarının beş faktör kişilik özellikleri bağlamında incelenmesi. 12. International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS-2018). 2-4 Mayıs 2018, İzmir. Sunu (pdf)
Özet / Abstract (pdf)
Seferoğlu, S. S. (2018). Tarım toplumundan toplum 5.0’a yolculuk [The Journey from the Agrarian Society to Society 5.0]. Panel: Eğitim 4.0: Geçmişten Geleceğe Taşınan İnsan [Education 4.0:  The Individual from the Past to the Future] (Davetli panel konuşması). 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2018) [27th International Conference on Educational Sciences]. April/Nisan 18-21, 2018, Antalya. Özet (pdf)
Bulut, E. ve Seferoğlu, S. S. (2018). Ortaokul öğrencilerinin, öğretmenlerin ve velilerin sanal zorbalık farkındalık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi "Dijital Oyunlar" [International Child and Information Safety Congress "Digital Games"]. 11-13 Nisan 2018, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Ankara. Sunu (pdf)
Özet / Abstract (pdf)
Çakır, S. ve Seferoğlu, S. S. (2018). Lise öğrencilerinin dijital vatandaşlık algıları üzerine bir inceleme. Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi "Dijital Oyunlar" [International Child and Information Safety Congress "Digital Games"]. 11-13 Nisan 2018, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Ankara. Sunu (pdf)
Özet / Abstract (pdf)
Seferoğlu, S. S. (2018). Dijital ortamlarda şiddet algısı üzerine değerlendirmeler. Kalıp Yargılar ve Şiddet Algısı Paneli. Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi "Dijital Oyunlar" [International Child and Information Safety Congress "Digital Games"]. 11-13 Nisan 2018, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Ankara.  
Görhan, M. F. ve Seferoğlu, S. S. (2018). Eğitim bağlamında oyunlaştırma çalışmaları: Sistematik bir alanyazın taraması. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (UBEK2018) Özet Kitabı, s. 175. 23-25 Mart 2018, Afyonkarahisar. Anı Yayıncılık, Ankara. Sunu (pdf)
Özet / Abstract (pdf)
Yıldız, E. ve Seferoğlu, S. S. (2018). Uzaktan eğitim öğrencilerinin çevrim içi teknolojilere yönelik özyeterlik algılarının incelenmesi. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (UBEK2018) Özet Kitabı, s. 166. 23-25 Mart 2018, Afyonkarahisar. Anı Yayıncılık, Ankara. Sunu (pdf)
Özet / Abstract (pdf)
Yüksel, Y., Demirhan, G. ve Seferoğlu, S. S. (2017). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin öğretim teknolojilerine yönelik tutumlarının incelenmesi: Karabük üniversitesi örneği. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi bildiri kitabı (SBK-2017), s. 1752. 15-18 Kasım 2017, Aska Hotel, Lara-Antalya. [Çevrim-içi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/yayin/SBK2017_Yuksel-Demirhan-Seferoglu_BESYO-Tek-Tutum.pdf, Erişim tarihi: 31.12.2017.] Özet / Abstract (pdf)
Saygıner, Ş. ve Seferoğlu, S. S. (2017). Eğitim ortamlarında kullanılan artırılmış gerçeklik yazılımları: Karşılaştırmalı bir inceleme. 1. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 27-28 Ekim 2017, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. Sunu (pps) (pdf)
Özet / Abstract (pdf)
Demir, Ö. ve Seferoğlu, S. S. (2017). İşbirlikli problem çözmenin kodlama öğretimine yansıması olarak eşli kodlamanın incelenmesi. ITTES-2017 - 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu. 11-13 Ekim 2017, Kuşadası, İzmir. Sunu (pps) (pdf)
Öz (PDF)
Özgür, A., Babayiğit, Ö. ve Seferoğlu, S. S. (2017). Çevrimiçi ortamlarda işbirlikli çalışma araçları kullanımı memnuniyetini yordayan değişkenlerin incelenmesi. ITTES-2017 - 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu. 11-13 Ekim 2017, Kuşadası, İzmir. Sunu (pps) (pdf)
Öz (PDF)
Seferoğlu, S. S. (2017). BÖTE 4.0: Gözlemler, beklentiler ve eğilimler. ITTES 2017 - BÖTE’nin Geleceği Paneli (Davetli panel konuşması). ITTES-2017 - 5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu. 11-13 Ekim 2017, Kuşadası, İzmir. Sunu  (pdf)
Öz (PDF)
Ayan, E., & Seferoglu, S. S. (2017). Analyzing problems dealing with compulsory internship processes and technology use at universities in Turkey. The 2nd International Higher Education Studies Conference (IHEC 2017) (II. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı). Yükseköğretim Çalışmaları Derneği ve İstanbul Kültür Üniversitesi. October 12-14, 2017, Antalya. Sunu (pps) (pdf)
Abstract (PDF)
Bilgiç, H. G., & Seferoğlu, S. S. (2017). Social media in academic world:  How can social media contribute to higher education. 5th International Symposium on New Issues in Teacher Education (ISNITE 2017). 29-31 August 2017, University of Gdansk, Gdansk-Polonya. Sunu (pps) (pdf)
Taşkın, B. ve Seferoğlu, S. S. (2017. Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünmeye bakışlarıyla ilgili bir değerlendirme. 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS-2017). May 24-26, 2017, İnönü University, Malatya, Turkey. Sunu (pps) (pdf)
Keçel, N. ve Seferoğlu, S. S. (2017). Mobil teknoloji ve uygulamaların eğitsel kullanımına yönelik bir değerlendirme. 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS-2017). May 24-26, 2017, İnönü University, Malatya, Turkey. Sunu (pps) (pdf)
Seferoğlu, S. S. (2017). Eski köye yeni adet: Kitlesel açık çevrim-içi derslere bir bakış [in Turkish]. Keynote speech at 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS-2017). May 24-26, 2017, İnönü University, Malatya, Turkey. Öz (PDF)
Ayan, E., & Seferoglu, S. S. (2017). Using Etherpad for online collaborative writing activities and learners with different language learning strategies. The GlobELT 2017: The Third International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language. 18-21 May 2017, Ephesus, Selçuk, Turkey. Sunu (ppsx) (pdf)
Full Text
Seferoglu, S. S. (2016). e-Eğitimde temel güncel kavramlara bir bakış: Kavramların kullanımları, kavramlarla ilgili yanılgılar ve farklı kullanımlar üzerine değerlendirmeler (Davetli panel konuşması).  4. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu – ITTES 2016 [4th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium – ITTES 2016], "e-Eğitimde Temel Güncel Kavramlara Bir Bakış" Paneli. 6-8 Ekim 2016, Fırat Üniversitesi, Elazığ.  
Seferoglu, S. S. (2016). Teacher competencies: Building bridges between theory and practice in teacher education. Keynote speech at ISNITE 2016 - International Symposium of New Issues in Teacher Education. August 30-September 1, 2016 - University of Eastern Finland. Savonlinna, Finland. pdf
Demir, Ö., & Seferoğlu, S. S. (2016). The investigation of the relationship between cyber loafing, internet addiction, information literacy and cyber bullying. Paper presented at ECER 2016 (European Educational Research Association), 22-26 August, 2016, University College, Dublin. Pres. (pps)  (pdf)
Çoban, T. ve Seferoğlu, S. S. (2016). Eğitim yöneticilerinin teknoloji lideri olma durumlarıyla ilgili bir inceleme. 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 16-18 Mayıs 2016, RTE Üniversitesi, Rize. Sunu (pps)
Öz (pdf)
Tuluk, A. ve Seferoğlu, S. S. (2016). Açık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri: Karşılaştırmalı bir inceleme. 2. Uluslararası Eğitim Teknolojisinde Yeni Eğilimler Konferansı [2nd International Conference on New Trends in Educational Technology] (INTET'2016). 03-04 Mayıs 2016, Gazimağusa, KKTC. (pps)  (pdf)
Tuluk, A. ve Seferoğlu, S. S. (2016). Ulusal ve uluslararası bilgi güvenliği politikalarının analizi üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. 2. Uluslararası Eğitim Teknolojisinde Yeni Eğilimler Konferansı [2nd International Conference on New Trends in Educational Technology] (INTET'2016). 03-04 Mayıs 2016, Gazimağusa, KKTC. (pps)  (pdf)
Yüksel, Y. ve Seferoğlu, S. S. (2015). Educational technology research trends in Physical Education: A content analysis study. International Symposium of Sports Science, Engineering and Technology. 10-13 May, İstanbul, Turkey.  
Seferoğlu, S. S. (2015). Eğitim araştırmalarında yöntemsel sorunlar (Davetli panel konuşması). Eğitim Araştırmalarına Eleştirel Bakış Paneli. II. International Dynamic, Explorative and Active Learning Conference (IDEAL 2015), 5-7 Kasım 2015, Amasya.  
Seferoğlu, S. S. (2015). 21. Yüzyıl becerileri: Gözlemler ve sorunlar (Davetli panel konuşması). 21. Yüzyıl Dijital Yeterlikleri Çerçevesinde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Yetiştirme Paneli. 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu – ITTES 2015, 9-11 Eylül 2015, KTÜ-Trabzon.  
Kurtoğlu-Erden, M. ve Seferoğlu, S. S. (2015). A content analysis study about digital native and digital immigrants in educational context. Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı (INOVED 2015). 26-28 Ekim 2015, İzmir-Türkiye.  
Kurtoğlu-Erden, M. ve Seferoğlu, S. S. (2015). BÖTE Bölümünde lisansüstü eğitim alan öğrencilerin lisansüstü eğitime ilişkin görüşleri. 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS-2015). May 20th-22nd 2015, Anadolu University, Eskisehir, Turkey.  
Seferoğlu, S. S. (2015). The level of burnout of teachers: An examination of Turkish teachers’ perspective. International Society for Teacher Education Annual Conference (ISfTE 2015), June 21-26 2015, New Jersey, USA.  
Torun, F. ve Seferoğlu, S. S. (2015). Güney Kore teknoloji ve eğitim politikaları üzerine bir değerlendirme. 6th International Congress on New Trends in Education-ICONTE-2015. Porto Bello Hotel Resort & SPA, Antalya-Turkey.  
Seferoglu, S. S. (2015). Instructional design in Turkish universities: Recent developments and a review of Bologna Process. Keynote speaker at the Workshop (Webinar)-International Series: Turkey and Mexico, January 21, 2015. Canadian Association of Instructional Designers (ACCP-CAID).  
Kavak, Y., Seferoğlu, S. S., Atalay-Kabasakal, K., Şen, Z. ve Uludağ, G. (2014). Eğitim alanındaki değişimler ve hukuk öğretimi: Bologna sürecine dayalı örnek inceleme. 2. Uluslararası Hukuk Öğretimi Kongresi, 19–22 Kasım 2014, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-Ankara. Sunu (pdf)
Sunu (pps)
Kurtoğlu, M. ve Seferoğlu, S. S. (2014). BÖTE bölümü ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi: BÖTE alanında yapılan çalışmaların yıllara göre değişimi nasıldır? 2nd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2014). Anadolu University, May 20th–22nd 2014, Sandıklı Thermal Park Hotel, Afyonkarahisar/Türkiye. pps
Yıldız, H., Sarıtepeci, M. ve Seferoğlu, S. S. (2014). FATİH Projesi kapsamında öğretmenlerin öğretim teknolojileri alanında hizmet-içi eğitim gereksinimlerinin incelenmesi. Öğretmen Eğitiminde Politikalar ve Sorunlar 4. Uluslararası Sempozyumu (ISPITE-2014). 15-16 Mayıs 2014, Hacettepe Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Azerbaycan Kafkas Üniversitesi, Beytepe-Ankara. pdf
Kurtoğlu, M., Seferoğlu, S. S. ve  Akkoyunlu, B. (2014). Teknolojiyi iyileştirmek fırsatları eşitler mi? Akıllı tahta ve tablet kullanımı. International Conference on New Trends in Educational Technology-INTET2014, 14-15 April, 2014, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Magosa, KKTC. pps
Kurtoğlu, M., Seferoğlu, S. S., Akkoyunlu, B. ve Erdem, M. (2013). BÖTE mezunu öğretmenlerin çalışma ortamlarındaki durumları ve yeterlik düzeyleriyle ilgili bir inceleme. Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, 22-24 Kasım 2013, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya. pps
Kurtoğlu, M. ve Seferoğlu, S. S. (2013). Türkiye'de indeksli dergilerde öğretmenlerin teknoloji kullanımı üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi. 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES 2013). Karadeniz Technical University, June 26th–28th 2013, Hıdırnebi Yaylakent, Trabzon/Türkiye. pps
Yıldız, H., Sarıtepeci, M. ve Seferoğlu, S. S. (2013). FATİH Projesi kapsamında düzenlenen hizmet-içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkılarının ISTE öğretmen standartları açısından incelenmesi. Öğretmen Eğitiminde Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu (ISNITE-2013), 9-11 Mayıs 2013, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Beytepe-Ankara. pdf
Kurtoğlu, M. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü öğrencilerinin geleceğe yönelik bakış açıları üzerine bir inceleme. 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (BOTS-2012), 4-6 Ekim 2012, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep. pps
Özet (PDF)
Kurtoğlu, M. ve Seferoğlu, S. S. (2012). BÖTE alanında yapılmış olan lisansüstü tezlerin yöntem ve içerik açısından incelenmesi. IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, 4-7 Mayıs 2012, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul-TÜRKİYE. pps
Taneri, P. O. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Instructional use of information technologies: Teachers' resistance to the use of new technologies. Nineteenth International Conference on Learning. The Institute of Education, University of London, 14-16 August 2012, London, UK. pps
Full Text
Yenilmez, Y. ve Seferoglu, S. S. (2012). Teachers' views about child abuse on the Internet [Öğretmenlerin İnternetteki çocuk istismarına ilişkin görüşleri]. 2. World Conference on Educational Technology Researches (WCETR-2012), 27-30 June 2012, Near East University, Lefkosa, North Cyprus [2. Dünya Eğitim Teknolojileri Araştırma Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşe, KKTC]. pps
Full Text
Çelen, F. K. ve Seferoglu, S. S. (2012). Investigation of elementary school students’ opinions related to unethical behavior in the use of information and communication technologies [Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında ilköğretim öğrencilerinin etik olmayan bilgisayar davranışlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi]. 2. World Conference on Educational Technology Researches (WCETR-2012), 27-30 June 2012, Near East University, Lefkosa, North Cyprus [2. Dünya Eğitim Teknolojileri Araştırma Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşe, KKTC]. pps
Full Text
Çelik, A., Çelen, F. K. ve Seferoglu, S. S. (2012). Analysis of teachers 'approaches to distance education [Öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik yaklaşımlarının incelenmesi]. 2. World Conference on Educational Technology Researches (WCETR-2012), 27-30 June 2012, Near East University, Lefkosa, North Cyprus [2. Dünya Eğitim Teknolojileri Araştırma Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşe, KKTC]. pps
Full Text
Doğan, D., Bilgiç, H. G., Duman, D. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Frequency and aim of Web 2.0 tools usage by secondary school students and their awareness level of these tools. Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER 2012). [Middle East Technical University North Cyprus Campus, February, 08-10 2012.] Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu, 08-10 Şubat 2012, Güzelyurt – KKTC. pps
Full Text
Seferoğlu, S. S. (2011). Neden mesleki gelişim: Amaçlar, politikalar ve uygulamalar. 3. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, “Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi: Uygulamalar, Sorunlar, Çözüm Önerileri” Paneli. Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, 22-25 Haziran 2011, Gazimağusa, KKTC.  
Seferoğlu, S. S. (2010). Killing two birds with one stone: Establishing professional communication among teachers. Öğrenme, Öğretim ve Yönetim Küresel Konferansı (WCLTA). The American University in Cairo, 29-31 Ekim 2010, Kahire-Mısır.  
Seferoğlu, S. S. (2010). Factors affecting teachers' use of ICT: Turkish experience. 13th International Conference, “ICT IN THE EDUCATION OF THE BALKAN COUNTRIES”. 17–19 Haziran 2010, Varna-Bulgaristan.  
Seferoğlu, S. S. (2008). Improving the quality of teaching in schools through professional development of teachers. 8. Uluslar arası Eğitim Teknolojileri Konferansı (IETC-2008). 6-9 Mayıs 2008, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. pps
Seferoğlu, S. S. (2007). Does computer mediated communication improve foreign language learners' speaking skills? (Bilgisayar üzerinden iletişim yabancı dil öğrencilerinin konuşma becerilerini geliştirebilir mi?). Use of New Technologies in Foreign Language Teaching (Yeni Teknolojilerin Yabancı Dil Öğretiminde Kullanımı), (UNTELE2007). 29-31 Mart 2007, Compiegne Teknoloji Üniversitesi - Fransa.  
Seferoğlu, S. S. (2002). Teachers’ attitudes toward the use of information technologies (Öğretmenlerin bilgi teknolojilerinin kullanımına ilişkin tutumları). The First International Education Conference on Changing Times, Changing Needs, May 8–10, 2002, Eastern Mediterranean University, Turkish Republic of Northern Cyprus (Birinci Uluslararası Eğitim Konferansı, 8-10 Mayıs 2002, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti). pps
Abstract
Seferoğlu, S. S. (1996). Exploring Elementary School Teachers’ Perceptions of Professional Development: The Turkish Case. Annual Conference of American Educational Research Association (AERA), New York, April 1996. [İlkokul Öğretmenlerinin Mesleki Eğitim Konusundaki Görüşleri: Türkiye Örneği. AERA Konferansı, New York. 8‑12 Nisan 1996.] Abstract
Full Text (pdf)
Full Text (pdf)

KONGRE/KONFERANS ETKİNLİKLERİ (Ulusal) (Bildiri Kitabında Basılanlar):
   
Çelen, F. K. ve Seferoğlu, S. S. (2017). Öğretmenlerin eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma konusundaki yeterlilik algılarına ilişkin bir değerlendirme. XIX. Akademik Bilişim Konferansı (AB17), 8-10 Şubat 2017, Aksaray Üniversitesi, Aksaray. Sunu (pps) (pdf)
Çelik, A. ve Seferoglu, S. S. (2016). İnternette telif hakkı ihlalleri: Gözlenen sorunlar ve çözüm önerileri. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (UEBK 2016) Bildiri Özetleri Kitabı, 31-32. İstanbul Kültür Üniversitesi, Ulusal Eğitim Dernekleri Platformu-ULED ve Pegem Akademi, 21-24 Nisan 2016, Antalya. (pps)  (pdf)
Özet (pdf)
Çelen, F. K., Çelik, A. ve Seferoglu, S. S. (2016). Ortaokul öğrencilerinin sanal zorbalık ve internet saldırganlığı durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (UEBK 2016) Bildiri Özetleri Kitabı, 27-28. İstanbul Kültür Üniversitesi, Ulusal Eğitim Dernekleri Platformu-ULED ve Pegem Akademi, 21-24 Nisan 2016, Antalya. pps
Özet (pdf)
Çelen, F. K. ve Seferoglu, S. S. (2016). Ortaokul öğrencilerinin internet ortamında bilgi arama biçimlerinin incelenmesi. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (UEBK 2016) Bildiri Özetleri Kitabı, 25-26. İstanbul Kültür Üniversitesi, Ulusal Eğitim Dernekleri Platformu-ULED ve Pegem Akademi, 21-24 Nisan 2016, Antalya. pps
Özet (pdf)
Sayın, Z. ve Seferoğlu, S. S. (2016). Kodlama eğitimi ve kodlamanın eğitim politikalarına etkisi. XVIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB16), 3-5 Şubat 2016, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın. Sunum (Pdf) - (Pdf)
Tam Metin (Pdf)
Şen, Z., Uludağ, G., Kavak, Y. ve Seferoğlu, S. S. (2015). Bologna süreci ders bilgi paketlerindeki ders değerlendirme sistemi ile öğrenci işyükü (AKTS) karşılaştırması: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü örneği. Hacettepe Üniversitesi Birinci Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, 17-18 Eylül 2015. Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-Ankara.  
Arık, G. ve Seferoğlu, S. S. (2015). Blogların e-öğrenmede rolü. XVII. Akademik Bilişim Konferansı (AB15), 4-6 Şubat 2015, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. pps
Tam Metin (pdf)
Çelik, A., Çelen, F. K. ve Seferoğlu, S. S. (2015). Ortaokulda siber zorbalık. XVII. Akademik Bilişim Konferansı (AB15), 4-6 Şubat 2015, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. pps
Tam Metin (pdf)
Çınar, M., Doğan, D. ve Seferoğlu, S. S. (2015). Eğitimde dijital araçlar: Google Sınıf uygulaması üzerine bir değerlendirme. XVII. Akademik Bilişim Konferansı (AB15), 4-6 Şubat 2015, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. pps
Tam Metin (pdf)
Sayın, Z. ve Seferoğlu, S. S. (2015). Çevrimiçi eğitime güncel bir bakış: Kitlesel açık çevrimiçi dersler üzerine bir değerlendirme. XVII. Akademik Bilişim Konferansı (AB15), 4-6 Şubat 2015, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. Sunum (PDF) - (pdf)
Tam Metin (pdf)
Çelen, F. K. ve Seferoğlu, S. S. (2014). Hizmet-içi eğitim etkinlikleri kapsamında çevrimiçi ortamların kullanılması: Sorunlar ve çözüm önerileri. V. Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR). Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi 11-13 Eylül 2014, Konya. pps
Tam Metin (pdf)
Doğan, D., Çınar, M. ve Seferoğlu, S. S. (2014). Her çocuğa bir bilgisayar projeleri üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. XVI. Akademik Bilişim Konferansı (AB14), 5-7 Şubat 2014, Mersin Üniversitesi, Mersin. pps
Tam Metin (199)
Çelik, A., Çelen, F. K. ve Seferoğlu, S. S. (2014). Ortaokul öğrencilerinin İnternet bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. XVI. Akademik Bilişim Konferansı (AB14) Bildirileri, 373-382. Mersin Üniversitesi, Mersin. [Çevrim-içi: http://ab.org.tr/ab14/kitap/celik_celen_ab14.pdf, Erişim tarihi: 23.09.2015.] pps
Tam Metin (pdf)
Yıldız, H. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Sayısal uçurum üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. Türkiye Bilişim Derneği 29. Ulusal Bilişim Kurultayı (Bilişim’2012) Bildiriler Kitabı, 111-117. Ankara: Türkiye Bilişim Derneği. pps
Tam Metin (pdf)
Kapak+
Yıldız, H. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinden beklentiler ve bu öğretmenlerin okuldaki rolleri: FATİH projesi ışığında bir analiz. Türkiye Bilişim Derneği 29. Ulusal Bilişim Kurultayı (Bilişim’2012) Bildiriler Kitabı, 17-24. Ankara: Türkiye Bilişim Derneği. pps
Tam Metin (pdf)
Kapak+
Yıldız, H. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Sayısal uçurumun BİT okuryazarlığı açısından ilköğretim öğrencilerinin görüşlerine göre incelenmesi. II. Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi (EBÖAK-2012), 7-9 Eylül 2012, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kayseri. pps
Tam Metin (pdf)
Yıldız, H. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Sayısal uçurumun önlenmesinde eğitimin işlevi ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin bu süreçteki rolü. II. Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Kongresi (EBÖAK-2012), 7-9 Eylül 2012, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kayseri. pps
Tam Metin (pdf)
Akıncı, A., Kurtoğlu, M. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Bir teknoloji politikası olarak FATİH Projesinin başarılı olması için yapılması gerekenler: Bir durum analizi çalışması. XIV. Akademik Bilişim Konferansı (AB12), 1-3 Şubat 2012, Uşak Üniversitesi, Uşak. pps
Tam Metin (pdf)
Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir içerik analizi çalışması. XIV. Akademik Bilişim Konferansı (AB12) Bildirileri, 351-357. Uşak Üniversitesi, Uşak. [Çevrim-içi: http://ab.org.tr/ab12/kitap/sert_kurtoglu_AB12.pdf, Erişim tarihi: 23.09.2015.] pps
Tam Metin (pdf)
Yıldız, H. ve Seferoğlu, S. S. (2011). İlköğretim öğrencilerinin sayısal uçurum düzeylerinin incelenmesi: Öğrenci görüşleri. Türkiye Bilişim Derneği 28. Ulusal Bilişim Kurultayı (Bilişim’2011) Bildiriler Kitabı, 13-18. Ankara: Türkiye Bilişim Derneği. pps
Tam Metin (pdf)
Kapak+
Kurtoğlu, M. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Web destekli eğitime yönelik yapılan araştırmalar konusunda bir içerik analizi çalışması. Web Destekli Öğretim Uygulamaları Sempozyumu (WebDOU-2011), 27-28 Eylül 2011, Erciyes Üniversitesi, Kayseri. pps
Tam Metin (pdf)
Çelen, F. K., Çelik, A. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Yükseköğretimde çevrim-içi öğrenme: Sistemde yaşanan sorunlar ve bu sorunları çözmeye yönelik öneriler. I. Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Sempozyumu (EBOS-2011), 9-10 Eylül 2011, Erciyes Üniversitesi, Kayseri. pps
Tam Metin (pdf)
Yıldız, H., Seferoğlu, S. S. ve İpek, S. (2011). Hayatta en iyi şeyler öncelikle çocukların hakkıdır! 1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, Yetişkin Bildirileri Kitabı, Cilt-1, 349-364. Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul. pps
Tam Metin (pdf)
Akgün, E., Yılmaz, E. O. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Vizyon 2023 strateji belgesi ve fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) projesi: Karşılaştırmalı bir inceleme. XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11) Bildirileri, 115-122. İnönü Üniversitesi, Malatya. [Çevrim-içi: http://ab.org.tr/ab11/kitap/akgun_yilmaz_AB11.pdf, Erişim tarihi: 23.09.2015.] pps - Prezi
Tam Metin (pdf)
Bilgiç, H. G., Duman, D. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Dijital yerlilerin özellikleri ve çevrim-içi ortamların tasarlanmasındaki etkileri. XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11) Bildirileri, 257-263. İnönü Üniversitesi, Malatya. Çevrim-içi: http://ab.org.tr/ab11/kitap/bilgic_duman_AB11.pdf, Erişim tarihi: 23.09.2015.] pps
Tam Metin (pdf)
Çelen, F. K., Çelik, A. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Türkiye’deki e-devlet uygulamalarının değerlendirilmesi. XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11) Bildirileri, 59-67. İnönü Üniversitesi, Malatya. [Çevrim-içi: http://ab.org.tr/ab11/kitap/celen_celik_AB11.pdf, Erişim tarihi: 23.09.2015.] pps
Tam Metin (pdf)
Çelen, F. K., Çelik, A. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Çocukların İnternet kullanımları ve onları bekleyen çevrim-içi riskler. XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11) Bildirileri, 645-652. İnönü Üniversitesi, Malatya. [Çevrim-içi: http://ab.org.tr/ab11/kitap/celen_celik_Riskler_AB11.pdf, Erişim tarihi: 23.09.2015.] pps
Tam Metin (pdf)
Çelen, F. K., Çelik, A. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Türk eğitim sistemi ve PISA sonuçları. XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11) Bildirileri, 765-773. İnönü Üniversitesi, Malatya. [Çevrim-içi: http://ab.org.tr/ab11/kitap/celen_celik_pisa_AB11.pdf, Erişim tarihi: 23.09.2015.] pps
Tam Metin (pdf)
Dağhan, G., Kalaycı, E. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Milli eğitim şuralarındaki teknoloji politikalarının incelenmesi. XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11) Bildirileri, 833-839. İnönü Üniversitesi, Malatya. [Çevrim-içi: http://ab.org.tr/ab11/kitap/daghan_kalayci_AB11.pdf, Erişim tarihi: 23.09.2015.] pps
Tam Metin (pdf)
Doğan, D., Duman, D. ve Seferoğlu, S. S. (2011). e-Öğrenme ortamlarında toplumsal buradalığın arttırılması için kullanılabilecek iletişim araçları. XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11) Bildirileri, 689-696. İnönü Üniversitesi, Malatya. [Çevrim-içi: http://ab.org.tr/ab11/kitap/dogan_duman_AB11.pdf, Erişim tarihi: 23.09.2015.] pps
Tam Metin (pdf)
Kayaduman, H., Sırakaya, M. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde FATİH projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11) Bildirileri, 123-129. İnönü Üniversitesi, Malatya. [Çevrim-içi: http://ab.org.tr/ab11/kitap/kayaduman_sirakaya_AB11.pdf, Erişim tarihi: 23.09.2015.] pps
Tam Metin (pdf)
Kurtoğlu, M. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Dokuzuncu kalkınma planı ve teknoloji politikalarına eleştirel bir bakış. XIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB11) Bildirileri, 893-898. İnönü Üniversitesi, Malatya. [Çevrim-içi: http://ab.org.tr/ab11/kitap/kurtoglu_seferoglu_AB11.pdf, Erişim tarihi: 23.09.2015.] pps
Tam Metin (pdf)
Akıncı, A. ve Seferoğlu, S. S. (2010). Bilişim şuraları, teknoloji politikaları ve eğitim. XII. Akademik Bilişim Konferansı (AB10) Bildirileri, 475-482. Muğla Üniversitesi, Muğla. [Çevrim-içi: http://ab.org.tr/ab10/kitap/akinci_seferoglu_AB10.pdf, Erişim tarihi: 23.09.2015.] ppt  -  pps
Tam Metin (pdf)
Avcı, Ü., Kurtoğlu, M.. ve Seferoğlu, S. S. (2010). Türkiye’de planlı kalkınma ve teknoloji politikaları. XII. Akademik Bilişim Konferansı (AB10) Bildirileri, 465-474. Muğla Üniversitesi, Muğla. [Çevrim-içi: http://ab.org.tr/ab10/kitap/avci_kurtoglu_AB10.pdf, Erişim tarihi: 23.09.2015.] ppt  - pps
Tam Metin (pdf)
Yıldız, B., Ilgaz, H. ve Seferoğlu, S. S. (2010). Türkiye'de bilim ve teknoloji politikaları: 1963’den 2013’e kalkınma planlarına genel bir bakış. XII. Akademik Bilişim Konferansı (AB10) Bildirileri, 457-464. Muğla Üniversitesi, Muğla. [Çevrim-içi: http://ab.org.tr/ab10/kitap/yildiz_ilgaz_AB10.pdf, Erişim tarihi: 23.09.2015.] ppt  - pps
Tam Metin (pdf)
Bayazıt, A. ve Seferoğlu, S. S. (2009). Türkiye’deki teknoloji politikalarında eğitimin yeri ve öğretmen yetiştirme politikaları. TBD 26. Ulusal Bilişim Kurultayı, 12. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Kongresi (BTIE'2009) Bildiriler Kitabı, 7-11. Ankara: Türkiye Bilişim Derneği. pps
Tam Metin (pdf)
Seferoğlu, S. S. (2009). Yeterlikler, standartlar ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ışığında öğretmenlerin sürekli mesleki eğitimi. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye'nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu, 204-217. Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı, 12-13 Kasım 2009, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü, ANKARA. pps
Tam Metin (pdf)
Seferoğlu, S. S. ve Akbıyık, C. (2009). Bilişim teknolojilerinin okullarda kullanımı: Öğretmenlerin teknolojiyi kullanma durumları. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1-3 Ekim 2009, Sürmeli Efes Otel, Selçuk/Kuşadası - İZMİR. pps
Tam Metin (pdf)
Dağhan, G. ve Seferoğlu, S. S. (2009). Uzaktan eğitimin temel boyutlarına ilişkin öğrenenlerin tercihleri: Konjoint analizi örneği. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1-3 Ekim 2009, Sürmeli Efes Otel, Selçuk/Kuşadası - İZMİR. pps
Tam Metin (pdf)
Seferoğlu, S. S. (2009). İlköğretim okullarında teknoloji kullanımı ve yöneticilerin bakış açıları. XI. Akademik Bilişim Konferansı (AB09) Bildirileri. 403-410. Harran Üniversitesi, Şanlıurfa. [Çevrim-içi: http://ab.org.tr/ab09/kitap/seferoglu_AB09.pdf, Erişim tarihi: 24 Ekim 2009.] pps
Tam Metin (Liste)
Tam Metin
(Bildiri Kİtabı)
Şenel, H. C. ve Seferoğlu, S. S. (2009). Avrupa bilgisayar yetkinlik sertifikası (ECDL): Türkiye'deki uygulamalar. XI. Akademik Bilişim Konferansı (AB09) Bildirileri, 395-402. Harran Üniversitesi, Şanlıurfa. [Çevrim-içi: http://ab.org.tr/ab09/kitap/senel_seferoglu_AB09.pdf, Erişim tarihi: 24 Ekim 2009.] pps
Tam Metin
Tam Metin
(Bildiri Kİtabı)
Seferoğlu, S. S., Avcı, Ü. ve Kalaycı, E. (2008). Sayısal uçurum: Türkiye'deki durum ve mücadelede uygulanabilecek politikalar. 25. Ulusal Bilişim Kurultayı, Bilişim'08 Bildiriler Kitabı (BTIE-2008), 17-21, Ankara: Türkiye Bilişim Derneği. pps
Tam Metin (pdf)
Seferoğlu, S. S. (2009). İyi bir öğretmenin nitelikleri: Cavit Binbaşıoğlu örneği. Bir Pedagog Olarak Cavit Binbaşıoğlu Sempozyumu Bildirileri (Yayıma hazırlayan: Hasan Güleryüz), ss. 43-49. Ankara: Özlem Yayınevi.  
Seferoğlu, S. S. (2005). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Öz-yeterlik Algıları Üzerine Bir Çalışma. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Kongre Kitabı (Cilt-I), 856-861. Pamukkale Üniversitesi-Denizli. pps
Tam Metin (pdf)
Gökçearslan, Ş. ve Seferoğlu, S. S. (2005). Öğrencilerin evde bilgisayar kullanımına ilişkin bir çalışma. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Kongre Kitabı (Cilt-II), 839-844. Pamukkale Üniversitesi-Denizli. pps
Tam Metin (pdf)
Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe yönelik tutumları. XII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi: Bildiriler (Cilt-I), 413-423. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. pps
Tam Metin (pdf)
Usluel, Y. ve Seferoğlu, S. S. (2003). Eğitim fakültelerindeki öğretim elemanlarının bilgisayar kullanımı ve öz-yeterlik algıları. BTIE 2003 Bildiriler CD's, No: 7. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi (BTIE-2003), Ankara. pps
Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Seferoğlu, S. S. (1999). Hizmet içinde mesleki gelişim ve uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanılması. Birinci Uzaktan Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, sayfa 103-111. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı. Balgat-Ankara, Aralık 1999. Özet
Tam Metin
(pdf)

KONGRE/KONFERANS ETKİNLİKLERİ (Ulusal):
   
Seferoğlu, S. S. (2019). Dijital dönüşüm sürecinde bir yolculuk: Eğitim 1.0'dan eğitim 4.0'a değerlendirmeler [Davetli panel konuşması]. Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi, 19-20 Mart 2019, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.  
Seferoğlu, S. S. (2018). Dijital çağın çocuklarını ve gençleri bekleyen riskler üzerine değerlendirmeler [Çağrılı konuşmacı]. Eğitim Teknolojileri Derneği - Teknoloji ve Eğitim Fuarı (TEF-İstanbul-2018). 18-19-20 Mayıs 2018, İstanbul Kongre Merkezi, İstanbul.  
Seferoğlu, S. S. (2018). Bilişim teknolojileri ve çocuklar: Dijital çağın fırsatları, riskleri ve tehditleri üzerine değerlendirmeler (Davetli Konuşmacı). Sosyal Hizmet Ulusal Gençlik Kongresi/Çocuk Koruma Kongresi. 02-03-04 Mart 2018, Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi, Ankara.  
Seferoğlu, S. S. (2018). Dijital kaptanın seyir defteri [Davetli panel konuşması]. Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Paneli. XX. Akademik Bilişim Konferansı (AB18), 31 Ocak-2 Şubat 2018, Karabük Üniversitesi, Karabük.  
Seferoğlu, S. S. (2017). BÖTE'nin geleceği ve yeni gelişmeler. BÖTE'nin geleceği ve yeni gelişmeler (Davetli Konuşmacı). 11. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı, 28-30 Nisan 2017, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.  
Seferoğlu, S. S. (2017). Çevrim-içi öğrenmede yeni yöntemler: Kitlesel açık çevrimiçi dersler (KAÇD). Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurslar ve Geleceği Paneli (Davetli Konuşmacı). ANKOSLink 2017 Konferansı (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu), 5-8 Nisan 2017, Antalya.  
Seferoğlu, S. S. (2016). Çevrim-içi ortamlar ve yeni yaşam düzenimiz: Gözlemler, sorunlar ve çözüm önerileri. IEEE ODTÜ - II.  Eğitim Kongresi, 20 Haziran 2016, MM-25 Amfisi, ODTÜ-Ankara.  
Seferoğlu, S. S. (2015). Eğitim ortamlarında etkili iletişim süreçleri ve materyal tasarımı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilişim Şenliği 2015 (Davetli Konuşmacı). 4-6 Mayıs 2015, Van.  
Kurtoğlu-Erden, M. ve Seferoğlu, S. S. (2014). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin okullarda kullanımı: Tarihsel bir değerlendirme. XIX. Türkiye'de İnternet Konferansı, 27-29 Kasım 2014, Yasar Üniversitesi, İzmir. [Çevrim-içi: http://inet-tr.org.tr/inetconf19/ozet/86.html, Erişim tarihi: 22.02.2015.]  
Seferoğlu, S. S. (2014). Çocuklara yönelik çevrim-içi tehditler ve çevrim-içi çocuk istismarı. Alanyazın incelemesi. Çevrim-içi Çocuk İstismarının Önlenmesi - Çocukların Çevrim-içi Güvenliği Paneli. 31. Ulusal Bilişim Kurultayı (Bilişim 2014), 6-9 Kasım 2014, Congresium, Ankara, Türkiye Bilişim Derneği.  
Seferoğlu, S. S. (2013). Bilgi toplumunda öğretmen eğitiminin durumu ve FATİH Projesi üzerine bir değerlendirme. Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve BÖTE’nin Sorunları Paneli. 13 Aralık 2013, Mevlana Üniversitesi, Konya.  
Yıldız, H. ve Seferoğlu, S. S. (2013). Ortaokul öğrencilerinin BT okur-yazarlık düzeyi ile İnternet bağımlılığı ilişkisinin incelenmesi. 1. Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi, 7-9 Kasım 2013, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Ankara.  
Yıldız, H. ve Seferoğlu, S. S. (2013). Ortaokul öğrencilerinin teknoloji kullanım durum ve sıklığına göre çocuk haklarına dair görüşlerinin incelenmesi. 1. Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi, 7-9 Kasım 2013, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Ankara.  
Kurtoğlu, M. ve Seferoğlu, S. S. (2013). İnternet'te çocuklara yönelik tehditler ve olası güvenlik önlemleri. 1. Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi, 7-9 Kasım 2013, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Ankara.  
Seferoğlu, S. S. (2013). Bilişim çağının kuşakları: Sayısal yerliler, sayısal göçmenler ve  okullarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı. Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu IV (Çağrılı Konuşmacı), 25-26 Ocak 2013, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA.  
Seferoğlu, S. S. (2012). Dijital yerliler, dijital göçmenler ve FATİH projesine yansımalar. Geleneksel Bilişim Günleri (Çağrılı Konuşmacı), 7-12 Mayıs 2012, Çankaya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu, Ankara.  
Seferoğlu, S. S. (2011). Akademik bir çalışmanın hazırlanması süreci. I. Eğitim Bilimleri Öğrenci Araştırmaları Sempozyumu (Davetli Konuşmacı), 9-10 Eylül 2011, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.  
Seferoğlu, S. S. (2011). Okullarda bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmanın önündeki engeller ve olası çözüm önerileri. Eğitimde Kuramsal Yaklaşımlar ve Etkin Uygulamalar Sempozyumu (Davetli Konuşmacı). Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 14-15 Mayıs 2011, İstanbul.  
Arkün, S. ve Seferoğlu, S. S. (2010). Gençlere topluma hizmet bilinci kazandırma çalışmaları: Üniversiteden örnek uygulamalar. 7. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 17–18 Nisan 2010, Sabancı Üniversitesi, İstanbul. pps
Konf. Kitabı
Seferoğlu, S. S. (2009). İlköğretim okullarında Bilişim Teknolojileri dersi: Yeni öğretim programı ve uygulamadan yansımalar. Eğitimin Değişen Yüzü: Yeni Paradigmalar 25.Yıl Konferansı. Özel ARI Okulları, 14 Mart 2009, ANKARA. pps
Akbıyık, C. ve Seferoğlu, S. Sadi (2007). Öğretmenlerin teknoloji kullanımları. 24. Ulusal Bilişim Kurultayı – BTIE-2007, 14-16 Kasım 2007, Sheraton Oteli,  ANKARA. pps
Seferoğlu, S. S. (2006). İlköğretim bilgisayar programlarının değerlendirilmesi, Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı ve Sergisi (BTIE-2006), 7-10 Kasım 2006, Sheraton Oteli, Ankara. pps
Program
Seferoğlu, S. S. ve Gürsul, F. (2004). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğrencilerinin bilgisayara erişim, İnternet kaynaklarını kullanma ve web tasarımına ilişkin görüşleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 6-9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi-Malatya. pps
Seferoğlu, S. S. (2003). Öğretmenlerin hizmet-içi eğitiminde yeni yaklaşımlar, Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu, 21-23 Mayıs 2003, Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi, Sivas. pps
Seferoğlu, S. S. (1999). Bilgisayar okur-yazarlığının kriterleri nelerdir? Nasıl ölçülür? Nasıl ve nerede kazandırılabilir?  TBD 16. Bilişim Kurultayı (Çalışma Grubu). TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Beylikdüzü-İSTANBUL, 15-19 Aralık 1999.  

Makaleler (Uluslararası Dizinlerde Yer alan Hakemli Dergiler):

   
Yiğit, M. F., & Seferoğlu, S. S. (2021) Effect of video feedback on students’ feedback use in the online learning environment. Innovations in Education and Teaching International, DOI: 10.1080/14703297.2021.1966489. [Available online at: https://www.tandfonline.com/doi/epub/10.1080/14703297.2021.1966489?needAccess=true, https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14703297.2021.1966489?download=true, Published online: 22 Aug 2021.] Full Text (PDF)
Full Text (PDF)
Yıldız, T., & Seferoğlu, S. S. (2021). The effect of robotic programming on coding attitude and computational thinking skills toward self-efficacy perception. Journal of Learning and Teaching in Digital Age (JOLTIDA), 6(2), 101-116. [Available online at: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1856818, Retrieved on July 2, 2021.] [ERIC] [TR Dizin] Full Text (PDF)
Full Text (PDF)
Yıldırım, D., & Seferoğlu, S. S. (2021). Evaluation of the effectiveness of online courses based on the community of inquiry model. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, 22(2), 147-163. DOI: https://doi.org/10.17718/tojde.906834 [Available online at: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1674096, Retrieved on April 1, 2021.] [ESCI] Full Text (PDF)
Çınar, M., Doğan, D., & Seferoğlu, S. S. (2021). The effects of reading on pixel vs. paper: a comparative study. Behaviour & Information Technology, 40(3), 251–259. https://doi.org/10.1080/0144929X.2019.1685594 [Available online at: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0144929X.2019.1685594?needAccess=true, Retrieved on March 2, 2021] [SSCI] Full Text (PDF)
 
Demir, Ö., & Seferoglu, S. S. (2021). The effect of determining pair programming groups according to various individual difference variables on group compatibility, flow, and coding performance. Journal of Educational Computing Research, 59(1), 41-70. DOI: 10.1177/0735633120949787 [Available online at: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0735633120949787, Retrieved on March 1, 2021.] [SSCI] Full Text (PDF)
 
Yiğit, M. F. ve Seferoğlu, S. S. (2021). Video tabanlı dönüt uygulamalarının algılanan dönüt kalitesi üzerine etkisinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51, 92-122. doi:10.9779/pauefd.707224. Çevrim-içi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1359452, Erişim tarihi: 15.01.2021] [ESCI] [TR Dizin] Tam Metin (PDF)
Full Text (PDF)
 
Demir, Ö., & Seferoglu, S. S. (2021). A comparison of solo and pair programming in terms of flow experience, coding quality, and coding achievement. Journal of Educational Computing Research, 58(8), 1448-1466. DOI: https://doi.org/10.1177/0735633120949788 [Available online at: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0735633120949788, Retrieved on August 17, 2020.] [SSCI] Full Text (PDF)
 
Demir, Ö., Taşkın, B., & Seferoğlu, S. S. (2020). Selecting suitable COTS games in steam game store to promote intrinsic motivation and computational thinking skills. i-manager’s Journal of Educational Technology, 17(2), 55-65. [ERIC] Full Text (PDF)
 
Celen, F. K., & Seferoglu, S. S. (2020). Improving the use of ICT through online professional development platform based on metacognitive strategies. Global Journal of Information Technology: Emerging Technologies, 10(1), 45-59. DOI: 10.18844/gjit.v%vi%i.4747 [Çevrim-içi: https://un-pub.eu/ojs/index.php/gjit/article/view/4747, Erişim tarihi: 19.09.2020.] Full Text (PDF)
 
Yildiz-Durak, H., & Seferoglu, S. S. (2020). Antecedents of social media usage status: Examination of predictiveness of digital literacy, academic performance, and fear of missing out variables. Social Science Quarterly, 101(3), 1056-1074. [Available online at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ssqu.12790, Retrieved on 05.27.2020.] [SSCI] Full Text (PDF)
Full Text (PDF)
Full Text (html)
Yildiz-Durak, H., Seferoglu, S. S., & Sen, N. (2020). Some personal and professional variables as identifiers of teachers’ lifelong learning tendencies and professional burnout. Cypriot Journal of Educational Science, 15(2), 259–270. https://doi.org/10.18844/cjes.v15i2.3797 [Available online at: https://un-pub.eu/ojs/index.php/cjes/article/view/3797, Retrieved on 05.05.2020.] [ERIC] Full Text (PDF)
Full Text (PDF)
Full Text (html)
Demir, Ö., & Seferoğlu, S. S. (2019). Developing a Scratch-based coding achievement test. Information and Learning Sciences, 120(5/6), 383-406. https://doi.org/10.1108/ILS-08-2018-0078 [Available online at: https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/ILS-08-2018-0078, Retrieved on July 2, 2019.] [ESCI] Tam Metin (PDF)
Full Text (PDF)
Full Text (html)
Yıldız-Durak, H., & Seferoğlu, S. S. (2019). Modeling of variables related to problematic social media usage: Social desirability tendency example. Scandinavian Journal of Psychology, 60(3), 277-288. DOI:10.1111/sjop.12530. [Available online at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sjop.12530, Retrieved on May 9, 2019.] [SSCI] Tam Metin (PDF)
Full Text (PDF)
Full Text (html)
Sürmelioglu, Y., & Seferoğlu, S. S. (2019). An examination of digital footprint awareness and digital experiences of higher education students. World Journal on Educational Technology: Current Issues, 11(1), 048–064. [Available online at: https://un-pub.eu/ojs/index.php/gjit/article/download/4747/4592, Retrieved on Feb. 6, 2019.] DOI https://doi.org/10.18844/wjet.v11i1.4009 [ERIC] Tam Metin (pdf)
Full Text (pdf)
Full Text (pdf)
Yıldız-Durak, H. ve Seferoğlu, S. S. (2017). Öğretmenlerde tükenmişlik duygusunun çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD / GUJGEF), 37(2), 759-788. [Çevrim-içi: http://dergipark.gov.tr/gefad/issue/30949/335363, Erişim tarihi: 31.08.2017.] Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)

Al Lily, A., Seferoglu, S. S., Foland, J., Stoloff, D., Gogus, A., Erguvan, I., Awshar, M., Tondeur, J., Hammond, M., Venter, I., Jerry, P., Vlachopoulos, D., Oni, A., Liu, Y., Badosek, R., López de la Madrid, M., Mazzoni, E., Lee, H., Kinley, K., Kalz, M., Sambuu, U., Bushnaq, T., Pinkwart, N., Adedokun-Shittu, N., Zander, P., Oliver, K., Pombo, L., Sali, J., Gregory, S., Tobgay, S., Joy, M., Elen, J., Jwaifell, M., Said, M., Al-Saggaf, Y., Naaji, A., White, J., Jordan, K., Gerstein, J., Yapici, İ., Sanga, C., Nleya, P., Sbihi, B., Lucas, M., Mbarika, V., Reiners, T., Schön, S., Sujo-Montes, L., Santally, M., Häkkinen, P., Al Saif, A., Gegenfurtner, A., Schatz, S., Vigil, V., Tannahill, C., Partida, S., Zhang, Z., Charalambous, K., Moreira, A., Coto, M., Laxman, K., Farley, H., Gumbo, M., Simsek, A., Ramganesh, E., Birzina, R., Player-Koro, C., Dumbraveanu, R., Ziphorah, M., Mohamudally, N., Thomas, S., Romero, M., Nirmala, M., Cifuentes, L., Osaily, R., Omoogun, A., Elçi, A., Edyburn, D., Moudgalya, K., Ebner, M., Bottino , R., Khoo, E., Pedro, L., Buarki, H., Román-Odio, C., Qureshi, I., Khan, M., Thornthwaite, C., Kerimkulova, S., Downes, T., Malmi, L., Bardakci, S., Itmazi, J., Rogers, J., Rughooputh, S., Akour, M., Henderson, J., de Freitas, S., & Schrader, P. (2017). Academic domains as political battlegrounds: A global enquiry by 99 academics in the fields of education and technology. Information Development 33(3), 270-288. DOI: 10.1177/0266666916646415 [Available online at: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0266666916646415, Retrieved on July 10, 2017.] [SSCI]

Full Text (pdf-Sage)
Ay, K. ve Seferoğlu, S. S. (2017). Lisansüstü öğrencilerin çevrim-içi bilgi arama stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi [Kastamonu Education Journal], 25(1), 51-66. Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Şen, Z., Uludağ, G., Kavak, Y. ve Seferoğlu, S. S. (2016). Bologna Süreci Öğrenci Değerlendirme Yöntemleri ile Öğrenci iş Yükünün Karşılaştırılması. Yükseköğretim Dergisi [Journal of Higher Education], 6(2), 84–94. Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Gökçearslan, Ş. ve Seferoğlu, S. S. (2016). Ortaokul öğrencilerinin internet kullanım biçimleri: Riskli davranışlar üzerine bir değerlendirme. Kastamonu Eğitim Dergisi [Kastamonu Education Journal], 24(1), 383-404. Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Yıldız-Durak, H. ve Seferoğlu, S. S. (2016). PISA sonuçlarının sayısal uçurumun göstergeleri açısından karşılaştırılması: Türkiye, Finlandiya ve Kore örnekleri. Kastamonu Eğitim Dergisi [Kastamonu Education Journal], 24(1), 1-16. Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Seferoğlu, S. S., Yıldız, H. ve Avcı-Yücel, Ü. (2014). Öğretmenlerde tükenmişlik: Tükenmişliğin göstergeleri ve bu göstergelerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitim ve Bilim [Education and Science], 39(174), 348-364. Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Yıldız, H. ve Seferoğlu, S. S. (2014). İlköğretim öğrencilerinin sayısal uçurum düzeyleriyle ilgili görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 29(3), 220-235. Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Yıldız, H. ve Seferoğlu, S. S. (2014). Overview of digital divide and democracy awareness: Primary school students' opinions. Eğitim ve Bilim [Education and Science], 39(171), 86-98. Full Text (pdf)
Full Text (pdf)
Yıldız, H., Sarıtepeci, M. ve Seferoğlu, S. S. (2013). FATİH projesi kapsamında düzenlenen hizmet-içi eğitim etkinliklerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkılarının ISTE öğretmen standartları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], Özel Sayı(1), 375-392. Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Yenilmez, Y. ve Seferoglu, S. S. (2013). Sanal zorbalık ve öğretmenlerin farkındalık durumlarına bir bakış. Eğitim ve Bilim [Education and Science], 38(169), 420-432. Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Sırakaya, M. ve Seferoğlu, S. S. (2013). Öğretmen adaylarının problemli İnternet kullanımlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 28(1), 356-368. Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Akbıyık, C., Karadüz, A. ve Seferoğlu, S. S. (2013). Öğrencilerin İnternet ortamında kullandıkları yazılı sohbet dili üzerine bir araştırma. bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 64, 01-22. Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Akbıyık, C. ve Seferoğlu, S. S. (2012). İlköğretim Bilişim Teknolojileri dersinin işlenişi: Öğretmen görüş ve uygulamaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB), 12(1), 405-424. (Makalenin Türkçe sürümünün kısaltılmış İngilizce sürümü: 417-422.) Özet
Tam Metim (Türkçe) (pdf)
Tam Metin (Türkçe) (pdf)
Full Text (Eng) (pdf)
Index-Dizin: SSCI

Ulakbim-UVT
ERIC

Seferoğlu, S. S., Akbıyık, C. ve Bulut, M. (2008). İlköğretim öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının bilgisayarların öğrenme-öğretme sürecinde kullanımı ile ilgili görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 273-283.

Index-Dizin: SSCI - 2
Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Tam metin (UVT)

Seferoğlu, S. S. (2007). İlköğretim bilgisayar dersi öğretim programı: Eleştirel bir bakış ve uygulamada yaşanan sorunlar. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 29, 99-111. Özet
Tam Metim (pdf)
Index-Dizin: SSCI--2--3--4

Ulakbim-UVT
Seferoğlu, S. S. (2007). Professional teaching standards: The case of Turkish teacher candidates. World Applied Sciences Journal, 2(4), 412-419. Full text (pdf)
Full text (pdf)
Index: ISI
   
Uluslararası Dizinlerde Taranan Kongre Tam Metinleri:  
Çelen, F. K. ve Seferoglu, S. S. (2013). Investigation of elementary school students’ opinions related to unethical behavior in the use of information and communication technologies. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 83, 417–421. Full Text (pdf)
Full Text (pdf)
Çelen, F. K., Çelik, A. ve Seferoglu, S. S. (2013). Analysis of teachers 'approaches to distance education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 83, 388–392. Full Text (pdf)
Full Text (pdf)
Doğan, D., Bilgiç, H. G., Duman, D. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Frequency and aim of Web 2.0 tools usage by secondary school students and their awareness level of these tools. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 47, 540–551. Full Text (pdf)
Full Text (pdf)
Seferoğlu, S. S. (2010). Killing two birds with one stone: Establishing professional communication among teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 9, 547-554. Full Text (pdf)
Full Text (pdf)
Seferoğlu, S. S. (2007). Information technologies in teacher education: Teacher candidates’ perceived computer self-efficacy. Proceedings of the 6th WSEAS International Conference on e-Activities, pp. 376-380, Puerto De La Cruz, Tenerife, Spain. Full Text (PDF)
   

Makaleler (Ulusal-Uluslararası Hakemli Dergiler):

   
Başarıcı, R., & Seferoğlu, S. S. (2021). Öğretim süreçlerinde eğitsel veri kullanımıyla ilgili bir kavramsallaştırma çalışması: Veri destekli öğretim [Towards Conceptualization of the Use of Educational Data in Instructional Processes: Data Supported Instruction]. Journal of Computer and Education Research, 9(18), 702-734. DOI: 10.18009/jcer.886872 [Çevrimiçi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1602236, Erişim tarihi: 10.08.2021.] [TR Dizin] Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Özbay, Ö., Doğan, U., Yıldız, E., & Seferoğlu, S. S. (2021). Öğretmen adaylarının dijital etik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. TRTaKaDeMi, 6(12), 494-513. [Çevrim-içi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1697321, Erişim tarihi: 31.05.2021.] [TR Dizin] Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Kurtoğlu-Erden, M., & Seferoğlu, S. S. (2021). Lisansüstü düzeyde eğitime ilişkin öğrenci değerlendirmeleri: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü lisansüstü öğrencileri örneği. Milli Eğitim Dergisi, 50(230), (Bahar/2021), 939-958. [Çevrim-içi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/998929, Erişim tarihi: 05.05.2021.] [TR Dizin] [Scopus] Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Ay, K., & Seferoğlu, S. S. (2021). Farklı ülkelerin STEM eğitimi politikalarının incelenmesi ve Türkiye için çıkarımlar. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 82-105. Doi: 10.17556/erziefd. 669988 [Çevrimiçi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/917819, Erişim tarihi: 30.04.2021.] [TR Dizin] Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Aydın, F., & Seferoğlu, S. S. (2020). Üniversite öğrencilerinin sanal zorbalıkla baş etme stratejileri üzerine bir inceleme. [An examination of university students' coping strategies with cyberbullying]. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / İnönü University Journal of the Faculty of Education, 21(2), 579-594. DOI: 10.17679/inuefd.554675 [Çevrim-içi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/696526, Erişim tarihi: 13.09.2020.] [TR Dizin] Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Çoruk, H., Erdemir, T., & Seferoğlu, S. S. (2020). Ters yüz öğrenme ortamlarının meslek yüksekokulu öğrencilerinin derse katılım durumları açısından incelenmesi. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 1167- 1201. [Çevrim-içi: http://kefad.ahievran.edu.tr/InstitutionArchiveFiles/f44778c7-ad4a-e711-80ef-00224d68272d/d1a3a581-af4a-e711-80ef-00224d68272d/Cilt21Sayi2/e642bbe1-e332-42f1-813d-fd2170a61650_20190805003.pdf, Erişim tarihi: 31.08.2020.] [TR Dizin] Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Fidan, A., & Seferoğlu, S. S. (2020). Online environments and digital parenting: an investigation of approaches, problems, and recommended solutions [Çevrim-içi ortamlar ve dijital ebeveynlik: Yaklaşımlar, sorunlar ve çözüm önerileri üzerine bir inceleme]. Bartın University Journal of Faculty of Education, 9(2), 352-372. [Çevrim-içi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1138791, Erişim tarihi: 24.07.2020.] [TR Dizin] Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Kurtoğlu-Erden, M., & Seferoğlu, S. S. (2020). Öğretmenlik dışındaki alanlarda çalışan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü mezunlarının iş ortamı deneyimleri ve yeterlikleri üzerine bir inceleme. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi [International Journal of Education Science and Technology (IJEST)], 6(1), 55-74. [Çevrim-içi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1168863, Erişim tarihi: 25.06.2020.] Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Çoruk, H. ve Seferoğlu, S. S. (2020). Dijital öyküleme sürecinin öğrenenlerin yansıtıcı düşünme becerilerinin gelişimine etkisi [The effect of digital storytelling process on the development of reflective thinking skills of learners]. Öğretim Teknolojisi ve Hayat Boyu Öğrenme [Instructional Technology and Lifelong Learning - ITALL], 1(1), 1-23. [Çevrim-içi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1159820, Erişim tarihi: 20.06.2020.] Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Kurtoğlu-Erden, M. ve Seferoğlu, S. S. (2020). Bir ölçek geliştirme çalışması: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü mezunları için pedagojik yeterlik algısı ölçeği. SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES), 7(1), 45-59. DOI:10.33710/sduijes.613960. [Çevrim-içi: http://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1054404, Erişim tarihi: 15.04.2020.] Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Yıldız, E. ve Seferoğlu, S. S. (2020). Uzaktan eğitim öğrencilerinin çevrim içi teknolojilere yönelik öz yeterlik algılarının incelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 33-46. DOI: 10.18026/cbayarsos.514904. [Çevrim-içi: https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1016744, Erişim tarihi: 24.03.2020.] [TR Dizin] Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Kurtoğlu-Erden, M. ve Seferoğlu, S. S. (2019). Lise öğrencilerinin FATİH Projesiyle ilgili değerlendirmeleri üzerine bir inceleme. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 4(8), 15-31. [Çevrim-içi: http://www.ijetsar.com/Makaleler/1782759808_2.%2015-31%20Meltem%20kurto%c4%9flu%20erden.pdf, Erişim tarihi: 16.07.2019.] Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Gölpek-Sarı, F. ve Seferoğlu, S. S. (2019). Ortaokul öğrencilerinin sanal zorbalık farkındalık durumları ile sanal zorbalık yapma ve mağdur olma durumlarının incelenmesi. Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying (OJTAC), 6(1), 56-76. [Çevrim-içi: https://dergipark.org.tr/download/article-file/751921, Erişim tarihi: 03.07.2019.] Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Yiğit, M. F. ve Seferoğlu, S. S. (2019). Öğrencilerin siber güvenlik davranışlarının beş faktör kişilik özellikleri ve çeşitli diğer değişkenlere göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 186-215. DOI:10.17860/mersinefd.437610 [Çevrim-içi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/694427, Erişim tarihi: 16.04.2019.] Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Durak, H. ve Seferoğlu, S. S. (2018). Ortaokul öğrencilerinin akıllı telefon kullanımları ve bağımlılık düzeyleriyle ilgili unsurlar. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 1-23. DOI:10.17943/etku.288822 [Çevrim-içi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/409169, Erişim tarihi: 30.01.2018.] Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Yiğit, M. F. ve Seferoğlu, S. S. (2017). Siber zorbalıkla ilişkili faktörler ve olası çözüm önerileri üzerine bir inceleme. Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying (OJTAC), 4(2), 13-49. [Çevrim-içi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/396969, Erişim tarihi: 31.12.2017.] Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Keskin, S. ve Seferoğlu, S. S. (2017). Öğretmen adaylarının aidiyet duyguları ve araştırma topluluğu algılarıyla ilgili bir inceleme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 90-114. [Çevrim-içi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/387841, Erişim tarihi: 22.12.2017.] Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Ayan, E., & Seferoglu, S. S. (2017). Using Etherpad for online collaborative writing activities and learners with different language learning strategies. Eurasian Journal of Applied Linguistics, 3(2), 205–233. [Çevrim-içi: http://www.ejal.eu/index.php/ejal/article/view/151, Erişim tarihi: 20.10.2017]. Ful Text  (pdf)
Ful Text  (pdf)
Çelen, F. K. ve Seferoğlu, S. S. (2016). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ve etik olmayan davranışlar: Sorunlar, araştırmalar ve değerlendirmeler. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi [Journal of Computer and Education Research], 4(8), 124-151. Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Sarıtepeci, M., Durak H. ve Seferoğlu, S. S. (2016). Öğretmenlerin öğretim teknolojileri alanında hizmet-içi eğitim gereksinimlerinin FATİH Projesi kapsamında incelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi - Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(3), 601-620. Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Durak, H. ve Seferoğlu, S. S. (2016). Türkiye'de sosyal medya okuryazarlığı ve sosyal ağ kullanım örüntülerinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, 9(46), 526-535. Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Demir, Ö. ve Seferoğlu, S. S. (2016). Bilgi okuryazarlığı, internet bağımlılığı, sanal aylaklık ve çeşitli diğer değişkenlerin sanal zorbalık ile ilişkisinin incelenmesi. Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying, 2(4), 1-17. Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Çelen, F. K. ve Seferoğlu, S. S. (2016). Hizmet-içi eğitim etkinlikleri kapsamında çevrim-içi ortamların kullanılması: Gözlemler, sorunlar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmeler. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(1), 1-13. Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Doğan, D., Çınar, M., & Seferoğlu, S. S. (2016). “One Laptop per Child” projects and FATIH project: A comparative examination. SDU International Journal of Educational Studies, 3(1), 1-26. Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Kurtoğlu-Erden, M. ve Seferoğlu, S. S. (2015). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü öğrencilerinin bölümlerine yönelik algılarının incelenmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-20. Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Kavak, Y., Seferoğlu, S. S., Atalay-Kabasakal, K., Şen, Z. ve Uludağ, G. (2015). Eğitim alanındaki değişimler ve hukuk öğretimi: Bologna Süreci’ne dayalı örnek inceleme. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 5(1), 1-13. DOI: 10.5961/jhes.2015.104. [Çevrim-içi: http://higheredu-sci.beun.edu.tr/pdf/pdf_HIG_1654.pdf, Erişim tarihi: 15.05.2015.] Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Yıldız, H. ve Seferoğlu, S. S. (2015). Sayısal uçurumun BİT okuryazarlığı açısından ilköğretim öğrencilerinin görüşlerine göre incelenmesi. Middle Eastern & African Journal of Educational Research (MAJER), 15, 96-105. Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Kurtoğlu, M. ve Seferoğlu, S. S. (2013). Öğretmenlerin teknoloji kullanımı ile ilgili Türkiye kaynaklı dergilerde yayımlanmış makalelerin incelenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education-JITTE, 2(3), 1-10. Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Seferoğlu, S. S. ve Yıldız, H. (2013). Dijital çağın çocukları: İlköğretim öğrencilerinin Facebook kullanımları ve internet bağımlılıkları üzerine bir araştırma. İletişim ve Diplomasi, 2, 31-48. Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pef)
Taneri, P. O. ve Seferoglu, S. S. (2013). Instructional use of information and communication technologies: Teachers' resistance to the use of new technologies. The International Journal of Technologies in Learning, 19, 61-71. Ful Text (PDF)
Arkün Kocadere, S. ve Seferoğlu, S. S. (2013). Topluma hizmet uygulamaları dersinin işlenişi: Uygulama örnekleri ve sürece ilişkin öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 75-89. Tam Metin (pdf)
Tam Metin (PAU)
Yıldız, H. ve Seferoğlu, S. S. (2013). Sayısal uçurumun önlenmesinde eğitimin işlevi ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin bu süreçteki rolü. Middle Eastern & African Journal of Educational Research (MAJER), 3, 69-79. Tam Metin (pdf)
Tam Metin (MAJER)
Dağhan, G. ve Seferoğlu, S. S. (2012). BÖTE lisansüstü öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin tercihlerinin konjont analizi tekniğiyle incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 13(2), 13–32. Tam Metin (pdf)
Tam Metin (Ege)
Tam Metin (DergiPark)
Avcı, Ü. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Bilgi toplumunda öğretmenin tükenmişliği: Teknoloji kullanımı ve tükenmişliği önlemeye yönelik alınabilecek önlemler. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9, 13-26. Tam Metin (pdf)
Tam Metin (Ulakbim)
Bilgiç, H. G., Doğan, D. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Türkiye’de yükseköğretimde çevrimiçi öğretimin durumu: İhtiyaçlar, sorunlar ve çözüm önerileri. Yükseköğretim Dergisi, 1(2), 80-87. [doi:10.2399/yod.11.080] Tam Metin (pdf)
Tam Metin (Web)
Çelen, F. K., Çelik, A. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Yükseköğretimde çevrim-içi öğrenme: Sistemde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Journal of European Education, 1(1), 25-34. Tam Metin (pdf)
Tam Metin (Web)
Seferoğlu, S. S. ve Akbıyık, C. (2009). Bilgisayar öğretmenlerinin bakış açısıyla yönetici ve öğretmen beklentileri. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 497-514. Tam Metin (pdf)
Tam Metin (pdf)
Akbıyık, C. ve Seferoğlu, S. S. (2009). Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin öğrenci beklentilerine ilişkin görüşleri ve derslerde karşılaştıkları disiplin sorunları. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(36), 39-52 Tam metin (pdf)
Tam metin (pdf)
Tam metin (UVT)
Seferoğlu, S. S. (2007). Pre-service teachers’ perceptions of their computer self-efficacy. International Journal of the Computer, the Internet and Management, 15(SP3), 35.1-35.4. Full Text (pdf)
Full Text (pdf)
Akbıyık, C. ve Seferoğlu, S. S. (2006). Eleştirel düşünme eğilimleri ve akademik başarı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(32), 90-99. Tam metin (pdf)
Tam metin (pdf)
Tam metin (UVT)
Seferoğlu, S. S. ve Akbıyık, C. (2006). Eleştirel düşünme ve öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 193-200. Tam metin (pdf)
Tam metin (pdf)
Tam metin (UVT)
Seferoğlu, S. S. ve Akbıyık, C. (2005). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayara yönelik öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 19, 89-101. Abstract-Özet
Tam metin (pdf)
Tam metin (UVT)
Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45. Tam metin (pdf)
Tam metin
Usluel-Koçak, Y. ve Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretim elemanlarının bilgi teknolojilerini kullanmada karşılaştıkları engeller, çözüm önerileri ve öz-yeterlik algıları. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(6), 143-157. Tam metin
EBSCO
Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen adaylarının öğretmen yeterlilikleri açısından kendilerini değerlendirmeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 131-140. Tam metin (pdf)
Tam metin (pdf)
Tam metin (UVT)
Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmenlerin hizmet-içi eğitiminde yeni yaklaşımlar. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, (1) Bahar 2004, 83-95. Tam metin (pdf)
Seferoğlu, S. S. (2002). Öğretmenlerin bilişim teknolojilerinin kullanımıyla ilgili görüşleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ocak‑Şubat‑Mart 2002, (4), 334-350. Tam metin (pdf)
Memmedova, A. ve Seferoğlu, S. S. (2002). Bilgisayar destekli eğitim (BDE)’de rol alan formatör öğretmenlerin görevlerini gerçekleştirme düzeylerine ve BDE uygulamalarına ilişkin görüşleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Ocak‑Şubat‑Mart 2002, (4), 351-358. Tam metin (pdf)
Seferoğlu, S. S. (2001). Elementary school teachers perceptions of professional development [Sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişimle ilgili görüşleri]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 117-125. Özet
Tam metin (pdf)
Tam metin (pdf)
Seferoğlu, S. S. (2001). Sınıf öğretmenlerinin kendi mesleki gelişimleriyle ilgili görüşleri, beklentileri ve önerileri. Milli Eğitim Dergisi. Ocak-Şubat-Mart 2001, (149), 12-18.

Özet
Tam Metin (pdf)-(html)
Tam Metin

Seferoğlu, S. S. (2001). Peer coaching: A new approach in professional development of teachers [Akran eğitimi: Öğretmenlerin mesleki gelişiminde yeni bir yaklaşım]. Eğitim ve Bilim, 26(119), 20-25. Abstract-Özet
Tam metin (pdf)
Seferoğlu, S. S. (2000). The role of experienced teachers in teacher development [Deneyimli öğretmenlerin mesleki gelişimdeki rolleri]. Eğitim ve Bilim, 25(118), 9-17. Abstract-Özet
Tam metin (pdf)

Makaleler (Çeşitli):
Seferoğlu, S. S. (22 Mart 2021). Bir 21'inci yüzyıl becerisi olarak kodlamanın önemi ve eğitimdeki yeri. Hürriyet Gazetesi, Eğitim Haberleri, Konuk Yazar Köşesi, 22.03.2021. [Çevrimiçi: https://www.hurriyet.com.tr/egitim/bir-21inci-yuzyil-becerisi-olarak-kodlamanin-onemi-ve-egitimdeki-yeri-41768618, Erişim tarihi: 22.03.2021.] Tam Metin (PDF)
Tam Metin
Seferoğlu, S. S. (8 Haziran 2020). Koronavirüsün öğrenme-öğretme süreçlerine yansımaları. Hürriyet Gazetesi Konuk Yazar Köşesi, 08.06.2020. [Çevrim-içi: https://www.hurriyet.com.tr/egitim/koronavirusun-ogrenme-ogretme-sureclerine-yansimalari-41535454, Erişim tarihi: 08.06.2020.] Tam Metin (PDF)
Tam Metin
Seferoğlu, S. S. (23 Mart 2020). Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Süleyman Sadi Seferoğlu: Önemli olan uygulama. (Röportaj Figen Atalay). Cumhuriyet Gazetesi, 23.03.2020, Sayfa 1 ve 8. [Çevrim-içi: http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/hacettepe-universitesi-ogretim-uyesi-prof-dr-suleyman-sadi-seferoglu-onemli-olan-uygulama-1728873, Erişim tarihi: 23.03.2020.] Tam Metin (PDF)
Tam Metin
Seferoğlu, S. S. (2015). Okullarda teknoloji kullanımı ve uygulamalar: Gözlemler, sorunlar ve çözüm önerileri. Artı Eğitim, 123(Nisan 2015), 90-91. [Çevrim-içi: http://www.egitimtercihi.com/okulgazetesi/17207-okullarda-teknoloji-kullan-m-ve-uygulamalar.html, Erişim tarihi: 9 Nisan 2015.] Tam Metin (PDF)
Tam Metin (PDF)
Seferoğlu, S. S. (2015). Süleyman Sadi Seferoğlu ile röportaj. Hacettepe Bilim, Kültür ve Teknoloji Dergisi, 2(Aralık 2014-Ocak 2015), 66-69. Tam Metin (PDF)
Seferoğlu, S. S. (10-17 Kasım 2014). Dijital araçlar ve eğitim. Hürriyet Gazetesi Eğitim Portalı Konuk Yazar Köşesi. [Çevrim-içi: http://www.hurriyet.com.tr/egitim/27537187.asp, Erişim tarihi: 10.11.2014.] Tam Metin (PDF)
Tam Metin
Seferoğlu, S. S. (2009). Yeterlikler, standartlar ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ışığında öğretmenlerin sürekli mesleki eğitimi. Eğitimde Yansımalar IX: Türkiye'nin Öğretmen Yetiştirme Çıkmazı Ulusal Sempozyumu, 204-217. Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı, 12-13 Kasım 2009, Başkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü, ANKARA. pps
Tam Metin (pdf)
Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmenlerin karnesi sorun dolu: Devletin öğretmen politikası yok. Eğitimciler yalnızlık psikolojisindeler. (Röportaj: Fatma Şenadlı). Eğitimbilim: Aylık Eğitim Bilim ve Kültür Dergisi, Şubat 2004, 6(65), 8-10. Tam metin
Seferoğlu, S. S. (2003). Öğretmenlerin hizmet-içi eğitiminde yeni yaklaşımlar. Çağdaş Eğitim Sistemlerinde Öğretmen Yetiştirme Ulusal Sempozyumu, Eğitimde Yansımalar: VII, 149-167. Ankara: Tekışık Yayınevi.  
Seferoğlu, S. S. (2002). Uzaktan eğitim ve iletişim teknolojileri. T.C. Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Okullar Komutanlığı, Uzaktan Eğitim Semineri Notları, Beytepe, ANKARA.  
Seferoğlu, S. S. (1996). Exploring elementary school teachers’ perceptions of professional development: The Turkish case”. ERIC Document No: ED397024. Full Text (pdf)
Full Text (pdf)

YAYINLAR (Yayımlanmamış Doktora Tezi):
Seferoğlu, S. S. (1996). Elementary school teacher development: A study of professional development opportunities in Turkish schools. Unpublished Doctoral Dissertation. Columbia University, New York, USA. Abstract
Full Text
Full Text

Kitap, Kitap Bölümü, Teknik Raporlar vb. Çalışmalar:
   
Yiğit, M. F., & Seferoğlu, S. S. (2020). Bireylerin siber güvenlik davranışlarını etkileyen faktörler üzerine bir inceleme. H. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu & A. İşman (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2020 (4. Bölüm, ss. 55-75). Pegem Akademi, Ankara. Kitap
İçindekiler
Kitap Böl. (PDF)
Çelen, F. K., & Seferoğlu, S. S. (2020). Dijital dünyada bilgi güvenliği ve mahremiyet. İçinde Ş. Sağıroğlu, H. İ. Bülbül, A. Kılıç & M. Küçükali (Ed.). Dijital okuryazarlık: Araçlar, metodolojiler, uygulamalar ve öneriler (Bölüm 6, ss. 181-209). Güvenli İnternet Merkezi, Açık Kaynak İçerik Üretme Projesi Kitap Serisi #1. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara. [Çevrim-içi: http://acikkaynak.gim.org.tr/img/kitap.pdf, Erişim tarihi: 8.12.2020] Kitap
İçindekiler
Kitap Böl. (PDF)
Çelen, F. K. ve Seferoğlu, S. S. (2020). Eleştirel düşünme. İçinde M. Erdem & F. Sarsar (Ed.). Dijital teknoloji aracılı düşünme öğretimi. Düşünme-Akıl yürütme. Dijital Teknoloji. Öğretim Teknolojisi (9. Bölüm-D, ss. 513-547). Pegem Akademi, Ankara. [Çevrim-içi: https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/4112020110040321.pdf, Erişim tarihi: 20.10.2020] Kitap
İçindekiler
Kitap Böl. (PDF)
Arık, G., & Seferoğlu, S. S. (2020). Eğitimde yapay zekâ çalışmaları: araştırma eğilimleri, karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri. İçinde, V. Nabiyev & A. K. Erümit (Ed.). Eğitimde yapay zekâ: Kuramdan uygulamaya (10. Bölüm, ss. 260-283). Pegem Akademi, Ankara. [Çevrim-içi: https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/68521Egtimde%20yapay%20zeka.pdf, Erişim tarihi: 27.06.2020] Kitap
İçindekiler
Kitap Böl. (PDF)
Çelen, F. K., & Seferoğlu, S. S. (2020). Çevrimiçi öğrenme sürecinde bilişsel buradalık. İçinde, A. Kuzu & E. B. Kuzu-Demir (Ed.). Dijital medya ve öğrenme (7. Bölüm, ss. 137-152). Pegem Akademi, Ankara. [Çevrim-içi: https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/1562020154908Dijital%20Medya.pdf, Erişim tarihi: 27.06.2020] Kitap
İçindekiler
Kitap Böl. (PDF)
Seferoğlu, S. S. (2020). Felsefe söyleşileri: Yalnızlık. İçinde H. Haluk Erdem (Ed.). Corona sonrası dünyaya bakış (s. 47-51). Sentez Yayınlar, Ankara.  Kitap
İçindekiler
Kitap Böl. (PDF)
Bilgiç, H. G., & Seferoğlu, S. S. (2020). Z Kuşağının sosyal ağlarda karşı karşıya olduğu tehlikeler ve onları bu tehlikelerden korumaya yönelik öneriler [The threats Z generation face on social media and suggestions to protect them from these threats]. İçinde A. Görgün-Baran, O. Hazer & M. S. Öztürk (Ed.). Gençlik ve dijital çağ (ss. 53-68). Hacettepe Üniversitesi, Gençlik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, Ankara. [Çevrim-içi: Çevrim-içi Adres, Erişim tarihi: 17.03.2020] Kitap
İçindekiler
Kitap Böl. (PDF)
Çelen, F. K., & Seferoğlu, S. S. (2020). Yeni nesil öğrenme kültürü: çevrimiçi öğrenme toplulukları üzerine bir inceleme [The new generation of learning culture: a review of online learning communities]. İçinde A. Görgün-Baran, O. Hazer & M. S. Öztürk (Ed.). Gençlik ve dijital çağ (ss. 80-91). Hacettepe Üniversitesi, Gençlik Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, Ankara. [Çevrim-içi: Çevrim-içi Adres, Erişim tarihi: 17.03.2020] Kitap
İçindekiler
Kitap Böl. (PDF)
Çelen, F. K., & Seferoğlu, S. S. (2020). Features of effective professional development practices for teachers as ICT users (Chapter 2). In M. Duman, & İ. Limon (Eds.) Enriching teaching and learning environments with contemporary technologies (Chapter 2, pp. 18-38). IGI Global, Information Science Reference (an imprint of IGI Global). Hershey PA, USA. Kitap
İçindekiler
Alsancak-Sırakaya, D., & Seferoğlu, S. S. (2019). Eğitimde oyunlaştırma: Tanımlamalar, öğrenme öğretme süreçlerine katkılar ve gözlenen sorunlar. A. İşman, H. F. Odabaşı ve B. Akkoyunlu (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2019 (16. Bölüm, ss. 287-309). Pegem Akademi, Ankara. Kitap
İçindekiler
Çağlar-Özhan, Ş., & Seferoğlu, S. S. (2019). Açık çevrimiçi derslerle ilgili bir sınıflama ve karşılaştırmalı inceleme. A. İşman, H. F. Odabaşı ve B. Akkoyunlu (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2019 (1. Bölüm, ss. 1-16). Pegem Akademi, Ankara. Kitap
İçindekiler
Sürmelioğlu, Y., & Seferoğlu, S. S. (2018). Harmanlanmış öğrenmenin gerçekleştirildiği çevrimiçi öğrenme araçlarına yönelik bir inceleme. N. Akpınar-Dellal & Ö. Yıldız (Ed.), içinde Eğitim, gençlik ve gelecek / Education, youth and future (Part VIII, Chapter 6. pp. 497-509). Lambert Academic Publishing, LAP 2018, Düsseldorf, Germany. Kitap
İçindekiler
Kitap Böl. (PDF)
Sırakaya, M. ve Seferoğlu, S. S. (2018). Çocukların çevrim-içi ortamlarda karşılaştıkları riskler ve güvenli internet kullanımı. B. Akkoyunlu, A. İşman ve H. F. Odabaşı (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2018, (12. Bölüm, ss. 185-202). TOJET ve Sakarya Üniversitesi, Adapazarı. [Çevrim-içi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/yayin/Kitap_ETO2018_Bolum12_185-202_Cevrimici-Riskler.pdf, Erişim tarihi: 02.10.2018.] Kitap-İçindekiler
Kitap-TOJET
Kitap Böl. (PDF)
Seferoğlu, S. S., Yıldız-Durak, H., Karaoğlan-Yılmaz, G. ve Yılmaz, R. (2018). Bilgi güvenliği farkındalığı ve bilgi güvenliği politikalarıyla ilgili bir inceleme. B. Akkoyunlu, A. İşman ve H. F. Odabaşı (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2018, (3. Bölüm, ss. 29-43). TOJET ve Sakarya Üniversitesi, Adapazarı. [Çevrim-içi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/yayin/Kitap_ETO2018_Bolum3_29-43_BilgiGuvenligi.pdf, Erişim tarihi: 02.10.2018.] Kitap-İçindekiler
Kitap-TOJET
Kitap Böl. (PDF)
Alsancak-Sırakaya, D. ve Seferoğlu, S. S. (2018). Türkiye’nin mobil öğrenme karnesi: İmkânlar, fırsatlar ve sorunlarla ilgili bir inceleme. B. Akkoyunlu, A. İşman ve H. F. Odabaşı (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2018, (34. Bölüm, ss. 492-513). TOJET ve Sakarya Üniversitesi, Adapazarı. [Çevrim-içi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/yayin/Kitap_ETO2018_Bolum34_492-513_MobilOgrenme.pdf, Erişim tarihi: 02.10.2018.] Kitap-İçindekiler
Kitap-TOJET
Kitap Böl. (PDF)
Durak, H., Karaoğlan-Yılmaz, G., Yılmaz, R. ve Seferoğlu, S. S. (2017). Erken yaşta programlama eğitimi: Araştırmalardaki güncel eğilimlerle ilgili bir inceleme. H. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu ve A. İşman (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2017, (12. Bölüm, ss. 205-236). TOJET ve Sakarya Üniversitesi, Adapazarı. Kitap-İçindekiler
Kitap-TOJET
Kitap Böl. (PDF)
Durak, H. ve Seferoğlu, S. S. (2017). Öğretmenlerin teknoloji kullanım yeterliklerinde etkili olan faktörlerle ilgili bir incelenme. H. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu ve A. İşman (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2017, (29. Bölüm, ss. 537-556). TOJET ve Sakarya Üniversitesi, Adapazarı. Kitap-TOJET
Kitap Böl. (PDF)
Doğan, D., Çınar, M. ve Seferoğlu, S. S. (2017). Sosyal medyanın karanlık yüzleri trollerle ilgili bir inceleme. H. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu ve A. İşman (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2017, (45. Bölüm, ss. 887-915). TOJET ve Sakarya Üniversitesi, Adapazarı. Kitap-TOJET
Kitap Böl. (PDF)
Demir, Ö. ve Seferoğlu, S. S. (2017). Yeni kavramlar, farklı kullanımlar: Bilgi-işlemsel düşünmeyle ilgili bir değerlendirme.  H. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu ve A. İşman (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2017, (41. Bölüm, ss. 801-830). TOJET ve Sakarya Üniversitesi, Adapazarı. Kitap-TOJET
Kitap Böl. (PDF)
Alsancak-Sırakaya, D. ve Seferoğlu, S. S. (2017). Tersyüz sınıf modelinde bireysel özelliklerin rolüyle ilgili bir değerlendirme. H. F. Odabaşı, B. Akkoyunlu ve A. İşman (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2017, (38. Bölüm, ss. 725-754). TOJET ve Sakarya Üniversitesi, Adapazarı. Kitap-TOJET
Kitap Böl. (PDF)
Durak, H. ve Seferoğlu, S. S. (2016). Siber zorbalık: Eski bir toplumsal sorunla ilgili yeni tanımlamalar, bakışlar, değerlendirmeler. A. G. Baran & M. Çakır (Ed.), içinde İnter-disipliner yaklaşımla gençliğin umudu toplumun beklentileri (ss. 167-187). Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara. Kitap Bölümü (PDF)
Doğan, D. ve Seferoğlu, S. S. (2016). Günümüz gençliğinin yaşam iksiri: Sosyal medya üzerine değerlendirmeler. A. G. Baran & M. Çakır (Ed.), içinde İnter-disipliner yaklaşımla gençliğin umudu toplumun beklentileri (ss. 137-165). Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara. Kitap Bölümü (PDF)
Çelen, F. K. ve Seferoğlu, S. S. (2017). İnternet ortamında öğrencilerin bilgi arama biçimleri: Stratejiler, tarzlar, tutumlar, gözlemler ve sorunlarla ilgili bir değerlendirme. Ö. Demirel ve S. Dinçer (Ed.) içinde Eğitim bilimlerinde yenilik ve nitelik arayışı (2. Baskı) (69. Bölüm, 1147-1160). Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara. [Çevrim-içi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~sadi/yayin/Kitap_Yenilik.Nitelik.Arayisi-2017_Bolum69_1147-1160_BilgiArama.pdf, Erişim tarihi: 31.10.2017.] Kitap-Kapak
Kitap Bölümü
Sırakaya, M. ve Seferoğlu, S. S. (2016). Öğrenme ortamlarında yeni bir araç. Bir eğitlence uygulaması olarak artırılmış gerçeklik. A. İşman, H. F. Odabaşı ve B. Akkoyunlu (Ed). Eğitim teknolojileri okumaları 2016, (25. Bölüm, ss. 417-438).  TOJET ve Sakarya Üniversitesi, Adapazarı. Kitap-TOJET
Kitap Bölümü
Bilgiç, H. G., Doğan, D., & Seferoğlu, S. S. (2016). Digital natives in online learning environments: New bottle old wine – The design of online learning environments for today's generation. In, M. M. Pinheiro & D. Simões (Eds.). Handbook of research on engaging digital natives in higher education settings, (Chapter 9, pp. 192-221). Hershey, PA: IGI Global. IGI Global-Web
IGI Global-PDF
Doğan, D. ve Seferoğlu, S. S. (2015). Mobil cihazlar ve eğitimde dijital dönüşüm. B. Akkoyunlu, A. İşman ve H. F. Odabaşı (Ed.) içinde Eğitim teknolojileri okumaları 2015, (27. Bölüm, ss. 539-563). TOJET-The Turkish Online Journal of Educational Technology. Kitap-ietc
- TOJET
Bölüm-TamMetin
Sayın, Z. ve Seferoğlu, S. S. (2015). Çevrim-içi öğrenmeye yeni bir bakış açısı: Kitlesel açık çevrimiçi dersler. B. Akkoyunlu, A. İşman ve H. F. Odabaşı (Ed.) içinde Eğitim teknolojileri okumaları 2015, (26. Bölüm, ss. 525-538). TOJET-The Turkish Online Journal of Educational Technology. Kitap-ietc
- TOJET
Bölüm-TamMetin
Seferoğlu, S. S. (2015). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı (9. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 Kitap Tanıtımı: Radikal Gazetesi-Kitap Eki: Yeni Çıkanlar,  Pegem.Net-Seferoglu-ÖTMT

Seferoğlu, S. S., Çelen, F. K. ve Çelik, A. (2011). Türkiye'de e-devlet uygulamalarında e-öğrenmenin yeri. B. B. Demirci, G. T. Yamamoto & U. Demiray (Ed.) içinde, Türkiye’de e-öğrenme: Gelişmeler ve uygulamalar II, (Bölüm 19, ss. 281-308). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. İçindekiler
Tam Metin
Seferoğlu, S. S., Doğan, D. ve Duman, D. (2011). Toplumsal buradalık algısı ve çevrimiçi ortamlarda bu algının arttırılması. B. B. Demirci, G. T. Yamamoto & U. Demiray (Ed.) içinde, Türkiye’de e-öğrenme: Gelişmeler ve uygulamalar II, (Bölüm 4, ss. 37-60). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. İçindekiler
Tam Metin
Seferoğlu, S. S. (2009). Öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler: Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim çalışmaları. S. Erkan (Ed.). Eğitim bilimine giriş, (Bölüm VII, ss. 249-274). İstanbul: Kriter Yayıncılık. (Basılı nüshanın taranmış hali - PDF)
Aşkar, P. ve Seferoğlu, S. S. (2006). Bilgi ve iletişim teknolojileri. Okul yönetimlerini geliştirme programı, (ss. 83-102). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Genel Müdürlüğü Okul Yönetimlerini Geliştirme Programı.  
Seferoğlu, S. S. (2005). Eğitim teknolojileri. Y. Özden (Ed.). Uzman öğretmenlik, başöğretmenlik. Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükselme sınavı, (ss. 298-349). Ankara: Pegem A Yayıncılık. kapak_KBYS.jpg (22713 bytes)
Seferoğlu, S. S. (2004). Çağdaş eğitim teknolojisi ve okulda etkin kullanımı. Y. Özden (Ed.). Eğitim kurumları yönetici adayları seçme sınavlarına hazırlık ve yetiştirme el kitabı, (ss. 621-673). Ankara: Pegem A Yayıncılık. kapak_EY.jpg (22713 bytes)
Seferoğlu, S, S. (2004). Çeşitli öğretim materyallerinin seçimi, tasarımı ve hazırlanması. H. F. Odabaşı (Ed.), Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme, (ss, 21-34). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. kapak_OTMG-AO.jpg (22713 bytes)
Seferoğlu, S. S. ve Kuzu, A. (2004). Okulöncesi öğretmenleri için örnek etkinlikler. H. F. Odabaşı (Ed.), Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme, (ss, 213-232). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. kapak_OTMG-AO.jpg (22713 bytes)
Demirel, Ö., Seferoğlu, S. S. ve Yağcı, E. (2004). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme (Genişletilmiş 5. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Demirel, Ö., Seferoğlu, S. S. ve Yağcı, E. (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme (Genişletilmiş 3. ve 4. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Demirel, Ö., Seferoğlu, S. S. ve Yağcı, E. (2002). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme (Genişletilmiş 2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Demirel, Ö., Seferoğlu, S. S. ve Yağcı, E. (2001). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
kapak_OTMG.jpg (22713 bytes)

 


Yayın-Bilgi

Seferoğlu, S. S. (2001). Çağdaş eğitim teknolojisi ve okulda etkin kullanımı. Yönetici adayları eğitimi semineri: Ders notları, ss. 73-96.  Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.  
Griffin, Gary A., Seferoğlu, S. S., Fisher, H., Jones, J. L., MacDonald, M. ve Litman, P. (1999). Understanding the consequences of the Ernest L. Boyer Technology Summits: An evaluation report submitted to the Corporation for Public Broadcasting. The National Center for Restructuring Education, Schools, and Teaching, Teachers College, Columbia University, New York, February 1999. Abstract
Seferoğlu, S. S. (1997). Ernest L. Boyer Technology Summit for Educators. Survey results of participant perceptions: An interim report. National Center for Restructuring Education, Schools, & Teaching, Teachers College, Columbia University, New York. Abstract
Seferoğlu, S. S. (1997). Using technology in schools: A selected review of literature [Technical Report]. National Center for Restructuring Education, Schools, & Teaching, Teachers College, Columbia University, New York. Abstract
Full Text

Çalışma Grubu / Komisyon Raporları:

Seferoğlu, S. S. (2021). Hem yüzyüze hem de çevrimiçi ortamdaki katılımcılarla aynı anda gerçekleştirilen Çalıştay’da Oturum Yöneticiliği. “Dünyada ve Türkiye’de Güncel Gelişmeler Işığında 2023’e Doğru Dijital Eğitim” Çalıştayı. Alt Tema: Dijital Eğitim ve Öğretmen-Ebeveyn-Öğrenci Psikolojisi. Düzenleyen: “Türk Eğitim Sen” ile “Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER)”. 22-24 Ocak 2021. Zoom Platformu ve Kızılcahamam / Ankara.  
"EPDAD - Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği" tarafından düzenlenen Takım Başkanları Sürekli Gelişim Çalıştayında Eğitici.  21-22 Eylül 2019, Ankara.  
Avrupa Komisyonu Teknik Destek ve Bilgi Değişimi Aracı birimi ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliği ile İzmir’de düzenlenen “Hayat Boyu Öğrenme Merkezleri ile Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinin Koordinasyon ve İşbirliğini Geliştirme Konulu TAIEX Çalıştayı” (27-28 Haziran 2019).  
Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tarafından 22-23 Haziran 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen “Sürekli̇ Gelı̇şı̇m Çalıştayı 2019”.  
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde 19-20 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi” kapsamında “Eğitim Teknolojileri ve Dijital İçerik Çalıştayı”na moderatörlük.  
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği (DİBAMBER) tarafından 14-16 Kasım, 2018 tarihlerinde Kuşadası-AYDIN’da gerçekleştirilen 1. Uluslararası Multidisipliner Dijital Bağımlılık Kongresi (IMDAC 2018) kapsamında “Dijital Bağımlılık: Sorunlar, Nedenler ve Çözüm Önerileri Çalıştayı”na moderatörlük.  
T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından 7-8 Kasım 2018 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen “Dijital Oyun Bağımlılığı Çalıştayı”nda “Dijital oyunların bebek, çocuk ve ergenin gelişimini nasıl etkilediği, oyun bağımlılığı ile çocukları bekleyen tehlikeler ve bu tehlikelere yönelik çözüm önerileri, çocuk ve ergenleri oyun bağımlılığından korumaya ve oyun bağımlılığını engellemeye yönelik neler yapılabileceği ve oyun bağımlılığında medyanın rolü” konularında bir raporun yazılması.  
V. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, Türkiye Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü “Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi” başlıklı Çalıştayı. “Çevrim-içi Ortamlar, Yeni Yaşam Düzenimiz ve Çocukları Harekete Yönlendiren Dijital Oyunlarla İlgili Bir İnceleme” başlıklı rapor. 27-29 Ekim 2018, İstanbul.  
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi - Komisyon (2017). Türkiye’de öğretmen eğitimi ve istihdamı: Mevcut durum ve öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beytepe, Ankara. [Çevrim-içi: http://www.egitim.hacettepe.edu.tr/belge/OgretmenEgitimi-istihdam_Raporu.pdf, Erişim tarihi: 1 Şubat 2018.] Tam Metin PDF
T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından “Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023” çerçevesinde düzenlenen "Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesine Çok Paydaşlı Yaklaşım" Çalıştayı. Kanıta Dayalı Sağlık İletişiminin Geliştirilmesi Çalışma Komisyonu Toplantısı. 28-29 Eylül 2017, Ankara.  
IAU HEEFA and ICT4IAL Workshop (Follow-Up Seminar) (2014). International Association of Universities, Higher Education for Education For All. November 18-19, 2014. Beytepe Campus, Hacettepe University Ankara, Turkey.  
Kalkınma Bakanlığı - Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Atölye Çalışması (2013). Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı. 25 Aralık 2012, İstanbul.  
Eğitim SEN (2004). Öğretmen yetiştirme ve öğretmenlerin mesleki gelişimi (ss. 1-30). 4. Demokratik eğitim kurultayı. Ankara: Eğitim SEN. PDF
Türkiye Bilişim Şurası (2004). Bilgi toplumuna doğru: Türkiye 2. bilişim şurası sonuç raporu. 10-11 Mayıs 2004, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi. Ankara: Türkiye Bilişim Şurası. Tam metin
Türkiye Bilişim Vakfı (2003). Uzaktan eğitim (e-Öğrenme) kılavuzu. Sürüm-1. Ankara: Türkiye Bilişim Vakfı. Tam metin

Çeviriler, Editörlük vb çalışmalar:

Seferoğlu, S. S. (2003). Bilgisayarlar – 8. (İngilizce aslından çeviri.). Ankara: Yüce Bilgi Sistemleri.
Seferoğlu, S. S. (Ed.) (2003). Bilgisayarlar – 7. (İngilizce aslından çevirisini yapan: Oktay Dönmez). Ankara: Yüce Bilgi Sistemleri.
Seferoğlu, S. S. (Ed.) (2003). Bilgisayarlar – 6. (İngilizce aslından çevirisini yapan: Yasemin Demiraslan). Ankara: Yüce Bilgi Sistemleri.
Seferoğlu, S. S. (Ed.) (2003). Bilgisayarlar – 5. (İngilizce aslından çevirisini yapan: Meryem Yılmaz). Ankara: Yüce Bilgi Sistemleri.
Seferoğlu, S. S. (Ed.) (2003). Bilgisayarlar – 4. (İngilizce aslından çevirisini yapan: Gülşen Hızlı). Ankara: Yüce Bilgi Sistemleri.
Editörlük/Hakemlik Çalışmaları:
Dergi hakemlikleri: Basılı/elektronik dergilerde makale incelemeleri.
 • Ahmet Yesevi Üniversitesi “bilig” dergisi / Ahmet Yesevi University “bilig” Journal [ISSN: 1301-0549] (2008, 2009, 2013).
 • Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi / Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences [ISSN: 1301-3718] (2010).
 • Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi / Journal of Computer and Education Research (JCER) [ISSN: 2148-2896] (2015).
 • Bilişim Teknolojileri Dergisi/International Journal of Informatics Technologies [ISSN: 1307-9697 - E-ISSN: 2147-0715] (2014).
 • Contemporary Educational Technology [ISSN: 1309-517X] (2011, 2013, 2014, 2016).
 • Cypriot Journal of Educational Sciences-CJES [ISSN: 1305-9076 (Print) - ISSN: 1305-905X (Online)] (2012).
 • Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi / Dicle University Journal of Ziya Gokalp Faculty of Education [ISSN: 1305-0060] (2014, 2015, 2017).
 • Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupinar University Journal of Social Sciences [ISSN: 1302–1842] (2014).
 • Ege Üniversitesi, Ege Eğitim Fakültesi Dergisi / Ege University, Journal of Faculty of Education [ISSN: 1302-9835] (2012).
 • Eğitim Araştırmaları Dergisi / Eurasian Journal of Educational Research-EJER [ISSN: 1302-597X] (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014)
 • Eğitim Teknolojisi: Kuram ve Uygulama-ETKU / Educational Technology: Theory and Practice [ISSN: 2147-1908] (2011).
 • GaziAntep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / GaziAntep University Social Sciences Journal [ISSN: 1303-0094] (2010, 2012).
 • Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi / Gazi University, Journal of Gazi Educational Faculty [ISSN: 1301-9058] (2009, 2010, 2014).
 • Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi [ISSN: ] (2015, 2016).
 • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Hacettepe University Journal of Education [ISSN: 1300-5340] (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016).
 • Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi (HAYEF) / Journal of the Hasan Ali Yücel Faculfy of Education (HAYEF) [ISSN: 1304-8139] (2014).
 • İlköğretim Online/Elementary Education Online [ISSN: 1305-3515] (2014).
 • The International Journal of Technology, Knowledge and Society [ISSN: 1832-3669] (2013).
 • International Online Journal of Educational Sciences-IOJES [ISSN:1309-2707] (2010, 2011, 2013, 2014, 2015).
 • Journal of Teacher Education and Educators-JTEE / Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi-ÖEED [Print ISSN: 2147-0456 - Online ISSN: 2147-5407] (2012, 2014, 2015, 2016).
 • Kastamonu Eğitim Dergisi (KSEF) / Kastamonu Education Journal (KSEF) [ISSN: 1300-8811] (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).
 • Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi / Journal of Kırşehir Education Faculty (KEFAD) [ISSN: 1302-5007] (2011, 2014, 2015).
 • MAJER-Middle Eastern & African Journal of Educational Research [ISSN: 2146-684X] (2012).
 • Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Mersin University Journal of Education [e-ISSN: 1306-7850] (2010).
 • Mevlana International Journal of Education (MIJE) [ISSN: 2146-7951] (2013).
 • Milli Eğitim Dergisi / Jurnal of National Education [ISSN: 1302-5600] (2016).
 • Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Pamukkale University Journal of Education [Baskı ISSN: 1301-0085 - Online ISSN: 1309-0275] (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015).
 • Pegem Eğitim ve Öğretim / Pegem Journal of Education and Instruction (PEGEGOG) [ISSN: 2146-0655] (2012, 2015).
 • RELIEVE - Revista ELectrónica de Investigación y EValuaciòn Educativa. E-Journal of Educational Research, Assessment and Evaluation [ISSN: 1134-4032] (2009).
 • TOJET [ISSN: Old: 1303-6521, New: 2146-7242] (2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2015).
 • TOJDE [ISSN: 1302-6488] ( ).
 • Türk Eğitim Derneği "Eğitim ve Bilim" Dergisi [ISSN: 1300-1337] (2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016).
 • Türk Kütüphaneciliği / Turkish Librarianship [e-ISSN: 2147-9682] (2013).
 • Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi / International Journal of Human Sciences-IJHS [ISSN: 1303-5134] (2011).
 • Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Usak University Journal of Social Sciences [ISSN: 1308-738X] (2014, 2015).
 • Yükseköğretim Dergisi/Journal of Higher Education [p-ISSN 2146-796X - e-ISSN 2146-7978] (2014, 2015, 2016).
Dergi Editörlüğü
 • Hacettepe University Graduate School of Educational Sciences The Journal of Educational Research (HUNER) (Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi - HÜNER) (2017).
 • Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi (HÜEF) / Hacettepe University Journal of Education (HUJE) [ISSN: 1300-5340] (Eylül 2012-Nisan 2014).
 • Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi / Journal of Computer and Education Research [ISSN 2148-2896]. (Misafir Editör / Kasım 2015-Nisan 2016, Cilt 4, Sayı 7).
 • TOJET - Turkish Online Journal of Educational Technology [ISSN: 2146-7242]. (Misafir Editör / Ocak 2017, Cilt 16, Sayı 1).
Yayın Kurulu Üyeliği (Editörler Kurulu).  
 • Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi-AEAD / Mediterranean Journal of Educational Research-MJER [ISSN: 1309-0682] (2011, 2012).
 • Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi / Journal of Computer and Education Research (JCER) [ISSN: 2148-2896] (2014- …).
 • Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi / Journal of Research on Educational Technologies (ETAD) [ISSN: 1309-5099] (2010).
 • Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama / Educational Technology-Theory and Practice (ETKU) [ISSN: 2147-1908] (2010- …).
 • Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Araştırmaları Dergisi (HÜNER) (2015-2016).
 • Journal of Teacher Education and Educators-JTEE / Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi-ÖEED [Print ISSN: 2147-0456 - Online ISSN: 2147-5407] (2012- …)
 • Journal of Technology and Information Education (JTIE) [ISSN: 1803-537X • eISSN 1803-6805] (Ocak 2016).
 • Middle Eastern & African Journal of Educational Research (MAJER) [ISSN: 2146 - 684X] (2012-2016).
 • Online Journal of Technology Addiction & Cyberbullying (OJTAC) [ISSN: 21487308] (2014- ..).
 • Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi / Pegem Journal of Education and Instruction (PEGEGOG) [ISSN 2146-0655] (2012- …).
Gazete Haber Editörlüğü. Columbia Üniversitesi, Teachers College’da Öğrenci Senatosunun çıkardığı gazete (Student Paper). 1992 — 1994.
 
Çeşitli Söyleşiler/Webinarlar/Paneller/Program Konuğu Etkinlikleri:  (Bir Kısmı)
 
Seferoğlu, S. S. (2021). Çevrimiçi riskler ve dijital ebeveynlik: Dijital çağın fırsatları, riskleri ve tehditlerine ilişkin değerlendirmeler. SODİMER Anne-Baba Okulu, Van Büyükşehir Belediyesi ve En İyi Narkotik Polisi Anne. 21-22 Ağustos 2021, Saat: 14:00. Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kültür Merkezi Konferans Salonu, VAN.
Seferoğlu, S. S. (2021). Dijital dönüşüm sürecinde dijital eğitim ve öğretmenlik mesleği. SODİMER & Enez Kaymakamlığı. Enez Atatürk Ortaokulu, 14 Ağustos 2021, Cumartesi. Saat: 19:00. Enez, EDİRNE.
Seferoğlu, S. S. (2021). Çevrimiçi riskler ve dijital ebeveynlik: Dijital çağın fırsatları, riskleri ve tehditlerine ilişkin değerlendirmeler. SODİMER Anne-Baba Okulu ve Enez Kaymakamlığı. Cumhuriyet Meydanı Gençlik Parkı, Enez-EDİRNE. 13 Ağustos 2021, Cuma. Saat: 19:00.
Seferoğlu, S. S. (2021). Çevrimiçi Ders: Dijital Eğitimde Planlama ve Tasarım (Dijital Eğitimde Materyal Geliştirme ve Planlama). SODİMER Dijital Öğretmen Akademisi Azerbaycan, Ağustos 2021. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER).
Seferoğlu, S. S. (16.07.2021). Dijital dönüşüm süreci ve öğretmenlerin tekno-pedagojik yeterliklerinin geliştirilmesi. Webinar/Seminer. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi, Kesintisiz Eğitim Sistemi - Öğretmenlere Yönelik Çevrimiçi Eğitim Kursları. 16 Temmuz 2021, Cuma. Saat 10:00-13:00 (BBB Platformu).
Seferoğlu, S. S. (2021). Çevrimiçi Ders: Dijital Eğitimde Materyal Geliştirme ve Planlama. SODİMER Dijital Öğretmen Akademisi, Haziran 2021. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER).
Seferoğlu, S. S. (23.06.2021). Bilişim teknolojileri ve çocuklar: Dijital çağın fırsatları, riskleri ve tehditlerine ilişkin değerlendirmeler. Webinar. Balıkesir Kadriye Kemal GÜREL İlkokulu Veli İlgilendirme Projesi (VİP). Balıkesir Valiliği / Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü / Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (Bigep) / Balıkesir Kadriye Kemal GÜREL İlkokulu. Yönlendirici: Ufuk BAYAR. Zoom Platformu, 23 Haziran 2021, Çarşamba. Saat: 20:00.
Seferoğlu, S. S. (2021). Akademik Danışman. Dijital Eğitimde Fark Yaratanlar Zirvesi. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER), 21-22 Mayıs 2021. Zoom Platformu, 29 Mayıs 2021, Cumartesi. Saat: 10:00-17:00.
Seferoğlu, S. S. (2021). Eğitim dijital dönüşüm ve yeni teknolojiler. “Dijital Dünyayı Keşfet” başlıklı eTwinning projesinin kapanış toplantısı. Zoom Platformu, 29 Mayıs 2021, Cumartesi. Saat: 16:00.
Seferoğlu, S. S. (20.04.2021). Dijital eğitimde materyal geliştirme. Webinar. Yemekte Denge Eğitim Projesi Erzurum Toplantısı. Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü, Yemekte Denge Eğitim Projesi, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü. Zoom & YouTube Platformu, 20 Nisan 2021, Salı. Saat. 14:00-16:00.
Seferoğlu, S. S. (13.04.2021). Bilişim teknolojileri ve çocuklar: Dijital çağın fırsatları, riskleri ve tehditlerine ilişkin değerlendirmeler. Webinar. İzmir Bilişim Günleri Etkinlikleri. Menemen Anadolu İmam Hatip, Menemen Atatürk Anadolu ve Seyrek Villakent Anadolu Lisesi. Moderatör: Nesrin KARADUMAN. Zoom Platformu, 13 Nisan 2021, Salı. Saat: 18:00. [Çevrimiçi: https://menemenaihl.meb.k12.tr/icerikler/muhtesem-bir-webinar_11258767.html, https://menemenataturkanadolu.meb.k12.tr/icerikler/bilisim-gunleri-etkinlikleri_11269594.html, https://villakental.meb.k12.tr/icerikler/internet-haftasi-etkinligi_11268834.html, Erişim tarihi: 13.04.2021.]
Seferoğlu, S. S. (01.04.2021). Salgın döneminde öğretmen olmak. Webinar: Ankara-Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Yenimahalle Akademi. Zoom Platformu, 1 Nisan 2021, Perşembe. Saat: 20:00.
Seferoğlu, S. S. (31.03.2021). Eğitimde dijitalleşme süreci ve materyal geliştirme. Webinar. Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi & HKÜ UZEM. Moderatör: Dr. Özge Kelleci. Zoom Platformu, 31 Mart 2021, Çarşamba. Saat: 20:00-21:00. [Çevrimiçi: https://www.hku.edu.tr/meeting/egitimde-dijitallesme-sureci-ve-materyal-gelistirme-webinari/, https://www.hku.edu.tr/haberler/uzaktan-egitimle-birlikte-ozguven-kazandik/, Erişim tarihi: 31.03.2021.]
Seferoğlu, S. S. (21.03.2021). Çevrimiçi riskler ve dijital ebeveynlik. Webinar: Dijital Ebeveynlik Eğitimi. Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi. Moderatör: Prof. Dr. Aşkın ASAN. Zoom Platformu, 24 Mart 2021, Çarşamba. Saat: 20:30. [Çevrimiçi: http://tenzileerdogankaihl.meb.k12.tr/icerikler/dijital-ebeveynlik-egitimi_11112068.html, Erişim tarihi: 24.03.2021.]
Seferoğlu, S. S. (23.03.2021). Dijital ebeveynlik ve salgın döneminde öğrendiklerimiz. Webinar: MEDYATÖR eTwinning Proje Ortakları. Zoom Platformu, 23 Mart 2021, Salı. Saat: 20:00.
Seferoğlu, S. S. (21.03.2021). Çevrimiçi riskler ve dijital ebeveynlik. Webinar: Dijital Ebeveynlik Eğitimi. Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü (SODİMER, Ankara Kent Konseyi, Ankara Büyükşehir Belediyesi). Moderatör: Yasemin ERASLAN. Zoom Platformu, 21 Mart 2021, Pazar. Saat: 20:00.
Seferoğlu, S. S. (20.03.2021). Dijital dönüşüm süreci ve yeni teknolojiler. Webinar: Öğretmenler Odası Sohbetleri VII. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Moderatör: İffet AKSOY. Zoom Platformu, 20 Mart 2021, Cumartesi. Saat: 19:00.
Seferoğlu, S. S. (18.03.2021). BÖTE mezunlarının çalışma alanları. Bilişim teknolojileri ve çocuklar. Çevrimiçi ortamlarda karşılaşılan sorunlar. Webinar: Bilişimle Gelecek Ne Zaman Gelecek. Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Sorunları ve Çözüm Yolları. Zoom Platformu, 18.03.2020, Saat: 21:00.
Seferoğlu, S. S. (16.03.2021). Dijital dönüşüm sürecinde öğretmenler ile velilerin rol ve sorumlulukları. Webinar: K@yı Öğretim Eğitim Danışmanlık. Moderatör: Ayfer YILMAZ. Zoom Platformu, 16 Mart 2021, Salı. Saat: 20:00.
Seferoğlu, S. S. (04.03.2021). Bilişim Teknolojileri ve Çocuklar: Dijital Çağın Fırsatları, Riskleri ve Tehditlerine İlişkin Değerlendirmeler. Webinar: Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gölbaşı Uzaktan Öğretmen Eğitimleri. Kolaylaştırıcı: İlkay KUMTEPE.
Seferoğlu, S. S. (13.02.2021). Öğretmenlerin Teknolojik ve Pedagojik Beceriler Açısından Yeterlik Durumları ve Salgın (Pandemi) Döneminde Öğrendiklerimiz. Webinar: Okullar Açılırken Büyük Öğretmen Buluşması. Öğretmenlerle çevrimiçi söyleşi. Düzenleyen: Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER).
Seferoğlu, S. S. (26 Ocak 2021). Çevrimiçi sohbette konuk. Konu: Çocukları Bekleyen Çevrimiçi Riskler ve Dijital Ebeveynlik. Düzenleyen: EduBook (https://www.edubook.com.tr/tr/). Moderatör: Tuğrul Alpi MSc. Tarih: 26 Ocak 2021, 21:00-22:00.
Seferoğlu, S. S. (19 Ocak 2021). Webinar. Konu: Dijital Eğitimde Materyal Tasarımı. Düzenleyen: Lokman Hekim Üniversitesi, Öğrenme-Öğretmeyi Geliştirme ve Ölçme-Değerlendirme Birimi (https://www.lokmanhekim.edu.tr/rektorluge-bagli-birimler/ogrenme-ogretmeyi-gelistirme-ve-olcme-degerlendirme-birimi/). Moderatör: Prof. Dr. Ş. Volkan Özgüven, Uzm. Kerem AY. 19 Ocak 2021, Salı, Saat: 20:00-22:00, Zoom Platformu, Ankara.
Seferoğlu, S. S. (9 Ekim 2020). Webinar: Uzaktan eğitimde materyal tasarımı [Webinar: Instructional material design in distance education]. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi / Cyprus International University Webinar, 9 Ekim/October 2020, KKTC.
Seferoğlu, S. S. (3 Nisan 2020). Eğitim teknolojilerinde güncel konular, sorunlar, gözlemler. Video Konferansın Teması: Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Teknolojileri Lisansüstü Söyleşileri 2020. Video Konferans Moderatörü: Prof. Dr. Tufan ADIGÜZEL. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
Seferoğlu, S. S. (28 Mart 2020). Felsefe söyleşileri: Yalnızlık. Video Konferansın Teması: Corona günlerinde Felsefe. Corona sonrası dünyaya bakış (2). Video Konferans Moderatörü: Prof. Dr. H. Haluk ERDEM.
Seferoğlu, S. S. (11 Şubat 2020). Bilişim teknolojileri ve çocuklar: Dijital çağın fırsatları, riskleri ve tehditlerine ilişkin değerlendirmeler. Güvenli İnternet Haftası, Maya Okulları, İncek Yerleşkesi. 11 Şubat 2020, Ankara.
 
Televizyon Programı: Seferoğlu, S. S. (3 Şubat 2021). Program Konuğu. Konu: Dijital Eğitim. Çay TV (https://www.caytvhaber.com/cay-tv-canli-yayin). Moderatör: Mehmet Can PEÇE. Tarih: 3 Şubat 2021, 19:10-20:50. [Çevrimiçi: https://www.youtube.com/watch?v=Ay0xrobR9CU, Erişim tarihi: 03.02.2021.]
Televizyon Programı: Seferoğlu, S. S. (2020). Program konuğu. EBA-TV (Lise). Kısa film yarışması. Tema: Dijital yalnızlık. EBA TV Yaz Okulu - TBA Lise Sanat. Kısa Film Atölyesi (29.06.2020). Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Ankara. [Çevrim-içi: https://www.eba.gov.tr/ebatv-yazokulu/izle/26516304fb3bdf087482c9619ecf0d9abcca896e78, Erişim tarihi: 30.06.2020.]
Radyo Programı: TRT Radyo 1’de “Hayatın Sesi” isimli programa 18 Aralık 2017 tarihinde konuk olundu. Sohbet konusu: Eğitimde Teknoloji Kullanımı.
Masa Konuğu. Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bolu Atölye çalışması.25-26 Şubat 2016, Bolu.
Masa Konuğu. Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEGİTEK), Ankara Atölyesi, 26-27 Kasım 2015, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Panel Videosu: III. International Dynamic, Explorative and Active Learning Conference (IDEAL 2015) Videos: Panel: A Critical Look at Educational Research. [Çevrim-içi: http://uzemmedya.amasya.edu.tr/ideal2015/]
Televizyon Programı: CNN Türk'te Mirgün CABAS ile "Her Şey" Programının canlı yayın konuğu. 24.12.2015. Konu: Çocuğa Sosyal Medya Yasağı. Çocukların Sosyal Medya Kullanımı. [Çevrim-içi: http://tv.cnnturk.com/tv-cnn-turk/programlar/her-sey/makul-suphye-anayasa-mahkemesinden-vize].
Televizyon Programı: TRT-İNT kanalında yayımlanan “Eğitim Hattı” programında konuşmacı. 24 Kasım 2007 tarihinde öğretmenler günü nedeniyle canlı olarak yayımlanan programın ana teması  “21. Yüzyılın Öğretmeninin Nitelikleri” idi.
Televizyon Programı: Eskişehir’deki Anadolu Üniversitesine bağlı Açık Öğretim Fakültesi televizyon yayını. Eylül 2003 tarihinde “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme” konulu panelde konuşmacı olarak katıldı.
Radyo Programı: “The Voice of America” (Amerika’nın Sesi Radyosu) isimli radyo istasyonunda 30 Haziran 1995 tarihinde canlı olarak yayımlanan ve öğretmen eğitiminin ele alındığı programa (Talk to America Airshow) Columbia Üniversitesinden bir doktora adayı olarak katıldı. Programa üniversiteden bir başka doktora öğrencisi ve rektör katılmıştı.


  -